Vogue Leaders

Leadership v roce 2022

Rubrika Vogue Leaders existuje už rok. Za tu dobu jsme vyzpovídali několik desítek předních českých, slovenských i zahraničních leaders, z jejichž osobně laděných textů, trefných zamyšlení na téma leadership a mentoring nebo sdílených zkušeností teď vybíráme čtyři oblasti, které se během posledních měsíců nejvíce proměnily a sféru zaměstnávání a HR budou s největší pravděpodobností formovat i po celý rok 2022. 

Online & remote

Práce z domova máme v poslední době možná více, než bychom chtěli. V období další kulminující vlny pandemie, navzdory tomu, že ji už neprovází lockdown, často nemáme jiné řešení než pracovat na home office. Samozřejmě to není proveditelné ani žádoucí pro úplně všechny profese, ale během posledních dvou let jsme se naučili, že to lze i tam, kde se předtím taková možnost zdála nemyslitelná. Aspoň tedy zaměstnavatelům, kteří by rádi své zaměstnance viděli znovu každodenně v kancelářích. Z práce z domova se stal ještě více než dříve žádaný benefit a ukazuje se, že přináší i větší produktivitu zaměstnanců a jejich well-being. Většinou se jedná o kombinaci fungování v kanceláři a doma, ale na vzestupu je také zájem o remote zaměstnání, která umožňuje pracovat odkudkoliv ze světa. Nejde jen o digitální nomády, ale také české a slovenské experty, kteří mohou roztáhnout křídla, aniž by trvale měnili svou adresu. Zdravou konkurenci to přináší na obou stranách. 

Opravdové vztahy

Pandemie zamávala nejen s našimi životy, ale také prioritami. Mnohem více si ceníme skutečných vztahů. A to nejen na pracovišti, ale hlavně mimo něj. Spousta z nás si uvědomila, že rovnováha mezi prací a osobním životem není jen prázdná fráze. Složité období přineslo mnohem vyšší nároky, což se mohlo projevit také nárůstem psychických potíží. Kromě kontaktu s ostatními lidmi je totiž třeba stavět také na zdravém vztahu k sobě samým. Na pracovištích, stejně jako třeba ve školách, se ukazuje, že odborná pomoc a péče nejen o fyzické, ale i duševní zdraví, se konečně dostává do popředí, aniž by stigmatizovala. Na duševní pohodě se ale podílí i vyrovnaný způsob používání digitálních technologií, obzvlášť sociálních sítí. 

Emoční inteligence

Představa, že city na pracoviště nepatří, zamrzla někde v minulém století. V poslední době se naopak učíme, jak emoce dokonce probouzet, povzbuzovat a zapojovat do pragmatických rozhodovacích procesů. Vyrovnávání racionálního uvažování a emotivních pocitů coby protipól vůči jejich potlačování se stalo nejen součástí již zmíněného pracovního well-being, ale zvučným tématem, které je součástí hodnotového leadershipu. Souvisí s tím i narůstající potřeba lidí vidět ve své práci smysl a také pracovat pro zaměstnavatele, který vyznává etické zásady i společenský přesah. 

Mentoring 

Jedním z užitečných a efektivních nástrojů, jak se rozvíjet a ve své práci posouvat na další úrovně, je určitě mentoring. Kombinuje vše výše uvedené, protože stojí na hlubším vztahu mezi zkušenou osobností na jedné straně a méně zkušeným, a většinou začínajícím talentem na straně druhé. Jde o přenos informací, znalostí i zkušeností na té nejosobnější úrovni. Může pomoci také v oblasti, která není zdaleka nová, zato je bohužel stále otevřená, tedy ve vyrovnávání příležitostí napříč gendery. Najít inspirativního mentora a učit se od něj patří k tomu nejlepšímu, co lze nejen pro vlastní kariéru, ale také osobní rozvoj udělat. Proto není divu, že dobří leaders mentoring podporují a často dokonce sami bývají mentory. Mentoringu bude věnována také konference Vogue Live na téma Trendy ve vzdělávání a mentoringu: talenty & nové technologie, kde vystoupí například Maye Musk, Julia Haart nebo Anna Wintour. Koná se už 31. března 2022.
Přidejte se k Vogue Leaders na LinkedIn.