Vogue Leaders

Věra Terzijská: Pečujte o své tělo, starejte se o svou mysl i duši

Už během studia medicíny v 80. letech bylo mým velkým snem založit jednou vlastní soukromou praxi. Chtěla jsem se věnovat nejen dermatologii léčebné, ale i té estetické, která v té době v našich podmínkách vlastně neexistovala, a pokud se o ní někdo zmínil, setkal se s posměchem. Dostala jsem však příležitost a možnost pracovat tak, abych prostřednictvím práce plnila své poslání.
Svou touhu jsem mohla začít naplňovat počátkem 90. let. V socialistické společnosti totiž stála estetika zcela na okraji a byla odsuzována jako něco nadbytečného, nežádoucího. Vyzbrojena praktickými zkušenostmi ze svého působení na kožní klinice ve Fakultní nemocnici Bulovka jsem mohla skutečně otevřít svou první ordinaci. Nejprve jsem zde vykonávala jen dermatologickou a dermatovenerologickou praxi ve spolupráci s pojišťovnami, ale postupem času jsem pozornost věnovala stále častěji dermatologii estetické a korektivní. Byl to přirozený vývoj. Rozvíjelo se soukromé podnikání, důraz se začínal klást nejen na schopnosti jednotlivců, ale i na jejich celkové vystupování a samozřejmě i vzhled. To platí i dnes, ba dokonce snad ještě více. 
Nejde přitom o vytvoření jakéhosi povrchního obrazu tzv. úspěšných manažerů středního managementu, „vylepšování“ slečen právě vyrostlých z pubertálních let, žen, které právě opouští manžel, nebo těch, které vyděsily první vrásky. Skutečný a opravdový cíl mojí práce je propojit krásu duše s půvabem těla. Tady vychází estetická a korektivní dermatologie vstříc mému snažení. Věřte, že to není nic nepodstatného, pokud jste v tomto oboru úspěšní. Napomáháte tam, kde je třeba skutečné pomoci. Nepřetváříte, jen jemně korigujete, citlivě napravujete drobné nedostatky. Není s podivem, jak jsou takové postupy podstatné pro duševní stabilitu a zdravé sebevědomí.
Zdravé konkurenční prostředí pomáhá zdokonalovat se.
Postupem let se mi dařilo rozšířit svou praxi a získat další spolupracovníky. I za cenu vytváření si vlastní konkurence pravidelně školím další a další lékaře, kteří mají zájem věnovat se estetické medicíně. Naopak se domnívám, že zdravé konkurenční prostředí napomáhá nejen mně, nýbrž i mým kolegům zdokonalovat se a seznamovat s novými poznatky či postupy. Hledáme a uplatňujeme nové metody s cílem dosahovat co nejefektivnějších výsledků pomocí méně invazivních postupů a zásahů. V této činnosti mi napomáhá pravidelná účast na odborných sympoziích i v zahraničí, kde se prohlubuje spolupráce mezi ostatními kolegy z oboru, vyměňují se poznatky, sdílejí zkušenosti. 
Foto: (z osobního archivu)
MUDr. Věra Terzijská
Věřím, že není neskromné konstatovat, že za cenu neúnavné práce, často i na úkor osobního života, se mi podařilo vybudovat jedno z nejšpičkovějších pracovišť v České republice. Základ pro úspěch mojí kliniky představuje vysoká profesionalita celého týmu. Pak také individuální, diskrétní a osobní přístup ke klientům, umění naslouchat jejich problémům a vycházet z jejich potřeb. Další důležitý aspekt spočívá v poctivých a korektních vztazích s distributory včetně komunikace s nimi. Samozřejmě bych se neobešla bez odborné znalosti jak všech produktů, s nimiž pracují, tak jejich efektivního použití.
V neposlední řadě stojí personální vztahy. Ty jsou nesmírně důležité nejen v interním prostředí, ale i ve smyslu vytvoření příjemného prostředí ve vztahu ke klientům. Úspěšný leadership by měl mít vysoké nároky na zaměstnance a spolupracovníky, především však sám na sebe. Nespoléhat se jen na vlastní úsudek, ale účinně komunikovat. Umět naslouchat. Prosazovat optimální řešení.
Našla jsem své poslání a považuji za správné a přirozené, že na svém snu budu dále pracovat a neustále posouvat své cíle. V medicíně obecně jde pokrok neuvěřitelně kupředu, ale současná hygienická a epidemiologická opatření v podstatě omezila možnosti setkávání s kolegy, výměnu poznatků potažmo zkušeností. Bohužel. Proto se snažím vzdělávat formou samostudia a sledováním odborných studií. Pomocí racionálního myšlení a pocitu odpovědnosti za celý tým i za klienty se mi daří situaci zvládat. Denně se však setkávám s tím, jak hluboce zasáhla pandemie celou společnost. V této situaci se má role poněkud mění i v roli psychologa. Snažím se na své okolí působit optimisticky, nacházet také v současné nelehké situaci pozitiva a neprohlubovat depresi, jež na některé z nás začíná doléhat.
Nedávno navštívila kliniku moje dlouholetá klientka. Měla podstoupit malý kosmetický zákrok. Položila mi otázku: „Já nevím, paní doktorko, jestli to není v této době zbytečné a marnivé?“ Odpověděla jsem jí: „Právě v této době to má svůj velký význam. Je důležité dělat si drobné radosti, pokud nám to situace umožňuje, a zachovat si zdraví tělesné i duševní. Nesmíme rezignovat, ale naopak všemi silami bojovat o udržení i estetické kultury!“ A totéž bych ráda vzkázala i vám. Nerezignujte, pečujte o své tělo, starejte se o svou mysl i duši.
MUDr. Věra Terzijská v roce 2014 otevřela kliniku korektivní a estetické dermatologie Veramedica v komplexu Slovanský dům. Od roku 2020 je spolumajitelkou kliniky RP Clinic a zároveň je garantkou Perfect clinic dermatologie v Praze. Absolvovala atestaci z dermatovenerologie a z korektivní dermatologie, zároveň se věnuje výuce lékařů v některých sekcích korektivní dermatologie a dlouhodobě také odborné publikační činnosti ve svém oboru. Pořádá a vede odborná školení s tematickým zaměřením na techniky korektivní dermatologie a kožní regenerace. Absolvovala řadu stáží a kongresů v zahraničí (IMCAS, EADW, WDC), je členkou v Dermatovenerologické společnosti ČLS JEP, Společnosti Korektivní dermatologie a kosmetologie ČLS. Spolupracuje a je členkou nadace Krása pomoci Taťány Kuchařové.
Přidejte se k Vogue Leaders na LinkedIn.