Vogue Leaders

Kateřina Haring: Nejvíce táhnou dobré příklady

Ženy si za život projdou mnoha různými rolemi od dcery, vnučky, sestry, kamarádky, přítelkyně, přes milenku, manželku, matku, tetu, snachu, neteř, šéfovou či podřízenou až po roli babičky či pečovatelky. Každá role s sebou nese něco svého, osobního a každá z nás jí vtiskne svou jedinečnou stopu. Všechny máme svou životní cestu a své zkušenosti, které nás formují a jsou nepřenosné a také neaplikovatelné na ostatní, protože každá žijeme v jiných souvislostech. Můžeme se ale spojit a vzájemně podporovat.
Již rok žije každý z nás v jiné výzvě. Ať už v oblasti osobního života, kariéry či péči o rodinu, nebo dokonce všeho dohromady. Každému z nás se něco změnilo, něco, co pro nás byla svým způsobem jistota, co jsme mnohdy milovali tak, jak to bylo, a proto, co to bylo. Byli jsme vrženi do nových skutečností a podmínek.
Klišé, že krize je příležitost, určitě platí a je jen na nás, zda ji využijeme a jak s ní naložíme. Není snadné smířit se s tím, že se něco mění, není to pohodlné, není to komfortní, nese to s sebou nároky na nás a my se zkrátka musíme dříve či později přizpůsobit, chceme-li přežít. To jsou zákony přírody. A to i přes to, že jsme staré pořádky měli rádi a milovali je, vyhovovaly nám a cítili jsme se v nich dobře a bezpečně. Měnit svět a rozpoznat příležitosti je jedním z předpokladů a charakteristik leadera.
Leader ví, že ať už je na vzestupné či sestupné části sinusoidy života, je to dočasné a důležitá je pro něj tendence a také směr, kterým jde. Leader totiž ví, kam jde, a přestože se změní podmínky, a možná i na své cestě zpomalí, neznamená to, že není dobrý. Jen zkrátka přehodnotí aktuální situaci a přizpůsobuje tomu své další kroky, protože ví, že k cíli vede několik cest.
Nezávislost chce odvahu, disciplínu a sebevědomí.
Někdy mám pocit, že my ženy bojujeme samy se sebou a se stereotypy, které samy v sobě přiživujeme. Myslíme si, že se od nás očekává to, co je považováno za většinový názor společnosti. Samy si tak na sebe klademe přehnané nároky. Co kdybychom se právě v těchto stereotypech chovaly k sobě navzájem odpovědněji a neodsuzovaly se. Co kdybychom se začaly chovat, jako bychom už byly tam, kam směřujeme, jako bychom žily ve světě, který je takový, jaký si jej představujeme: rovné příležitosti, rovné platy, finanční svoboda a nezávislost, ale s tím také spojená odpovědnost za lidi, které ovlivňujeme. Není to snadné a mnohdy je jednodušší zůstat ve své ulitě a žít si svůj spokojený život, do ničeho nezasahovat, užít si vlastní vybojovaná vítězství a nebrat ohled na ostatní. Nezávislost chce ale odvahu, disciplínu a sebevědomí.
Pojďme i my, které toužíme po uznání, které máme ambice a chceme v životě mnohé dosáhnout, držet společný směr. Pro nás všechny je důležitá rovnoprávnost, stejné příležitosti, stejné ohodnocení. Je zde mnoho otázek a problémů, ale také máme mezi sebou spoustu těch, kterým se podařilo prolomit bariéry a byly prvními, které dosáhly stejné pozice a uznání, jako jejich mužští kolegové, které si sáhly na stejné peníze v odměňování, které dosáhly stejných úspěchů ve vědě, kultuře, sportu, byznysu. 
Slova mají váhu a jsou mocná, co kdybychom změnily naši rétoriku a začaly se chovat a mluvit tak, jako bychom už byly tam, kam směřujeme. Tím nemyslím přehlížet problémy, které gender přináší, ale pokud se budeme chovat sebevědomě a zodpovědně, dáme tím ten nejlepší příklad i ostatním ženám, tím bude náš hlas více slyšet. Jen silné a sebevědomé ženy mohou pomáhat těm, které se „tam“ také chtějí dostat a stojí o „to“. 
Co kdybychom nejen poukazovaly na to, co je špatně a jaké jsou problémy, ale začaly hledat a ukazovat to, co se podařilo, to, co je již dobré, čeho se dosáhlo. Pozitivním přístupem určitě dosáhneme více. Hledejme dobré příklady v různých odvětvích, tak můžeme ukázat, že na to máme, že jsme dobré a že to nejsou výjimky. 
Foto: (z osobního archivu)
Kateřina Haring
Pojďme ukázat, že si dovedeme pomáhat a jedna druhé umíme poslat zpět dolů výtah, kterým jsme do vyšších pater dojely i my. Vždyť se nemusíme bát, že se tím mezi sebou vzájemně ohrozíme: Jde nám přece všem společně o to, aby se společnost změnila a vyvíjela a na to je právě teď skvělá příležitost. Ženy již nejsou opomíjeny a jejich názor je důležitý. Spousta organizací a firem diverzitu nejen proklamuje ve svých CSR, ale reálně ji dělá a žije. Jaké to přináší výsledky a postupné změny ve firmách asi známe všechny ze svého okolí. Takových počinů je potřeba více a přispět můžeme každá po svém a v tom rozmezí, které je nám blízké a pro každou z nás jinak uchopitelné.  
V současné situaci hodně záleží na tom, jak se dále bude naše společnost vyvíjet a kam se pohne. A je na nás, zda k tomu přispějeme a zabojujeme, mimo jiné i za naše děti, které jsou nadějí a budoucností této země.
Stojíme na prahu změn ve školství, vzdělávání, podnikání, poskytování péče a dalších služeb a dost možná i zdravotnictví. To všechno jsou obory, kde jsou zastoupeny především ženy, takže je na nás, jak si dovedeme se současnou situací poradit a jak každá z nás může přispět svým talentem a vzděláním, svými zkušenostmi ke změnám, které jsou tak kýžené a chtěné a po kterých všichni voláme. Pojďme měnit to, co je nyní v našich možnostech. Pojďme dělat to nejlepší, co můžeme, a strhněme svým nadšením, neúnavností a prací i ostatní. Příklady táhnou a dobrý, společensky odpovědný leader je určitě tím nejlepším příkladem. Každá z nás má svou cestu, své možnosti a své představy, můžeme se ale spojit a vzájemně podporovat. Tak se nám podaří udělat změny, které považujeme za důležité. 
Kateřina Haring je zakladatelkou a jednatelkou společnosti Dynamic Group a Design Center. Působí rovněž jako prezidentka Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek (ČMAPM), viceprezidentka FCEM a ambasadorka WED (Womens Entrepreneurship Day) pro Českou republiku. Od května 2020 natáčí a moderuje podcast Podnikatelka
Přidejte se k Vogue Leaders na  LinkedIn.