Vogue Leaders

Rostya Gordon-Smith: Věřím v rovnoprávnost a diverzitu

Věřím v rovnoprávnost žen a mužů, věřím v diverzitu. Za posledních 20 let jsme udělali velký pokrok v rovnoprávnosti žen a mužů, přesto to neznamená, že je situace ideální. Ženy se potřebují podporovat také mezi sebou navzájem. 
Role žen se ve společnosti neměnily celá staletí, byly manželkami, matkami, poslušnými podporovatelkami, ozdobami, někdy i hůře, a všechny tyto role byly podporovány a prosazovány celou strukturou společnosti ovládanou muži. Veškerá pravidla, zvyky, řád a zákony byly vytvořeny a přizpůsobeny muži. Výsledkem byl stereotyp ve vnímání ženy a muže, v očekávání jejich chování a jejich postavení pevně určeném společenským řádem. Až během 20. století se začalo postavení žen výrazněji měnit, přesto nerovnost mezi ženami a muži stále existuje. 
Většina organizací a firem dnes propaguje diverzitu, kariérní rozvoj a rovné příležitosti. Generální ředitelé hlásají úspěchy jedné nebo dvou žen ve vyšších pozicích a firemní politika diverzity přitom není ani domyšlená, ani důsledná. Ženy musejí na cestě k vysokým pozicím překonat opravdu mnoho překážek. Nedivím se mužům, že se nechtějí vzdát svých privilegií. Nedivím se ani ženám, které na to mají, přesto se neucházejí o vysoké posty, které vidí skrz skleněný strop. Vstoupit do vysoké pozice v korporátním mužském světě vyžaduje odvahu a oběť v životě ženy v daleko větším rozsahu než u muže. Často slýchám: Chtěla bych, jsem kvalifikovaná, ale nestojí mi to za ten boj a nerovná očekávání. 
Právě ženy však přinášejí do každé části společnosti nesmírnou hodnotu právě ve svém myšlení, chování, přístupu, vzdělání a také schopnosti zvládnou několik rolí a zodpovědností najednou. Pokud například budeme znevýhodňovat ženy v kariéře, protože jsou matkami, tak se společnost nikam neposune. Nemůžeme dopustit, aby žena, která si chce budovat kariéru, se musela vzdát rodiny, aby mohla uplatnit své vzdělání a talenty. Dokud firmy naplno nepřipustí, že rodinné závazky a odpovědnost leží stejnou měrou na ženách i mužích a nepřizpůsobí chod korporátu tak, aby rodiče podporoval bez ohledu na gender, bude takové prostředí stále diskriminační vůči ženám.  Rodina by měla být pro firmy stejně důležitá jako zaměstnání.
Je důležité, aby se ženy vzájemně podporovaly mezi sebou, aby byly sobě navzájem příkladem.
V dnešní době navíc považuji za důležité, aby se ženy vzájemně podporovaly mezi sebou, aby byly sobě navzájem příkladem. Potřebují být sebevědomé, orientovat se ve firemní kultuře, budovat si sítě kontaktů, mít svého mentora a samy mentorovat, dělit se se o svoje znalosti a být aktivní ve společnosti. I proto existuje Minerva 21, projekt, který se na networking a mentoring pro ženy zaměřuje. 
Foto: Alice Hrubá
Rostya Gordon-Smith
Někdy také slýchám, že ženy jsou příliš emocionální, ale to je fáma a stereotyp. Ženy a muži prostě reagují na různé situace různě. Empatie je přitom jedna z nejefektivnějších složek leadershipu, dokládají to i průzkumy. Za vším, co děláme, se skrývá nějaká emoce, která nás řídí v našich reakcích a činech. Experti na emoční inteligenci tvrdí že, emoce vždy vyhrají. Populární slogan, často používaný v korporátech, tedy emoce stranou, je vyloženě nesmyslem. Každý lídr, žena či muž, by měl svou emoční inteligenci rozvíjet. Zvláště poslední rok nám všem ukázal, že empatie a vcítění se do potřeb týmu rozhodují o tom, jak se která firma adaptuje na rapidní změny.
Pro každého z nás bude potřeba leadership ve všem, co děláme. Museli jsme se velmi rychle orientovat v dlouhodobé a náročné situaci. Budeme muset přizpůsobit naše chování, čas a energii. 
Zjistili jsme, jak důležitá je rodina a jak náročné je udržet harmonii ve vztazích. Myslím, že si budeme vážit více učitelů a zdravotníků a méně tolerovat neschopné lídry. Jsme flexibilnější a odolnější. Naše priority se posunuly a doufejme, že se na ně zaměříme. Rozšířili jsme si obzor v řešení problémů a hledání nových příležitostí. Ujasnili jsme si naše hodnoty a priority. Myslím, že jsme si uvědomili, jak kriticky důležitá je komunikace, dávání zpětné vazby, tolerance, empatie a naslouchání. Posunuly se naše priority.  Doufám, že nám to vydrží. 
Rostya Gordon-Smith je uznávanou top manažerkou a aktivně se zasazuje o práva žen. Je matkou čtyř synů, jedenáctinásobnou babičkou a tvrdí, že to nejdůležitější, co musí žena i muž udělat, je přestat urputně slaďovat kariéru a osobní život a snažit se dobře vychovat své  děti. Založila hnutí MINERVA 21, které se zaměřuje na mentoring, networking a posílení vlivu žen ve společnosti.