Vogue Leaders

K čemu a pro koho se hodí mentoring

Mentoring je jedním ze způsobů, jak podporovat a rozvíjet talenty. Každý z nás má specifické dovednosti a znalosti, které spolu s vlastní a neopakovatelnou zkušeností vytvářejí mix, ze kterého se rodí třeba nové nápady, produkty, patenty a mnoho dalšího. Mentoring jim může pomoci k realizaci. 
Talent byl původně starověkou jednotkou hmotnosti, později platidlem a dnes odkazuje na nadání, díky kterému člověk nějakým způsobem vyniká. Původní význam slova však není od věci ani v současné době, protože stále odráží význam, jaký rozvoji talentů přisuzujeme, a bohatství, které nejrůznější talenty jednotlivých lidí v důsledku přináší úplně všem. Právě proto je rozvoji talentů a mentoringu věnováno nejen druhé číslo Vogue Leaders, které je právě v prodeji, ale také druhý ročník konference Vogue Live
Mentoring má mnoho podob. Kromě tradičního vertikálního mentoringu, kde zkušenější mentor pomáhá méně zkušenému mentee, také například ten horizontální, kdy se vzájemně mentorují kolegové a kolegyně na stejné úrovni řízení nebo lidé v podobné situaci. Nebo obrácený mentoring, protože jiného a svěžího úhlu pohledu na nějaký problém se někdy dočkají nejen třeba studenti od svých učitelů, ale také naopak. Většinou se jedná o mentoring, který je spíše mimochodem součástí jiných vztahů, zejména těch pracovních nebo studijních, ale mentora nebo mentorku lze hledat také v rámci nejrůznějších platforem zaměřených na kariérní růst a osobní rozvoj. Nepřímo se lze inspirovat také od nejrůznějších vzorů a osobností, které působí ve veřejném prostoru, a některé rysy mentoringu se naopak projeví ve specifických situacích třeba v přátelství nebo v rodině. Rodiče, prarodiče nebo jiní členové rodiny bývají často vzory, rádci i mentory, i když tak sami sebe nenazývají.
Mentoring je ve své podstatě prvotní formou učení. Předávání znalostí a zkušeností nejen mezi generacemi je přirozenou součástí vývoje lidských společenství. Mentoring jako nástroj profesního či osobního rozvoje v současném pojetí však začal být zkoumán relativně nedávno. Vychází původně z práce Napoleona Hilla, který navrhoval koncept Mastermind Alliance (synergií myslí a harmonii účelů). Bývá definován například jako metoda rozvoje jedince na základě následování příkladu a zkušeností úspěšné osobnosti, nebo jeden ze způsobů individuální podpory profesních dovedností. 
S mentorem je možné probírat profesní či osobní plány, životní úskalí a příležitosti. Zkušený mentor může pomoci nastavit cíle, formulovat osobní vizi, elemiminovat strachy i prokrastinaci. Ale také může jen vlídně nasměrovat, poštouchnout, když je to třeba, a netlačit, když se to nehodí. Ne vše je možné rozebrat s přáteli a ne vždy je nutné rovnou vyhledat terapeuta, někdy je to právě mentor, kdo nabídne nadhled i pochopení. Ať už si to uvědomujeme více či méně, každý z nás potřebuje svou mentorku nebo svého mentora. Může totiž být právě tím impulsem, který způsobí vykročení ze zažitých stereotypů a vzorců chování. A každý z nás také někoho takového, od koho se může učit a kdo jej v tom nejlepším smyslu inspiruje, ve svém okolí nebo na mysli téměř určitě má. 
Teorii náhorních plošin mám od jednoho ze svých učitelů, doc. Richarda Papíka, který dnes působí jako garant studijního oboru knihovnictví na Slezské univerzitě. Samozřejmě se nejedná o vědeckou teorii, spíše jde o jemnou nadsázku založenou na dlouholetých pozorováních a pestrých životních zkušenostech. Podle ní člověk, který má nějaký cíl či poslání, putuje profesním i osobním životem jako po náhorních plošinách. Nejprve cesta stoupá vzhůru, přijde krásný výhled a pocit úspěchu. Poté ale přichází trochu úmorné putování po rovince, která se zdá nekonečná. Nic zajímavého se neděje, nic se nemění a občas dokonce překvapí nějaký ten sešup. Až zase najednou a často nečekaně přijde nové stoupání. Teorie náhorních plošin popírá tlak na neustálý růst a rozvoj, naopak dopřává také klid na regeneraci a rekapitulaci. Období, kdy se zdánlivě nic moc neděje, je totiž součástí cesty; pokud jej totiž člověk (ale také třeba firma nebo tým) přijme jako přirozenou součást putování, probíhá pokaždé na vyšší a vyšší úrovni. 
Jakou nejlepší radu nebo lekci jste v životě dostali vy? Kdo je vaším vzorem a kdo vás inspiruje? Máte svého mentora či mentorku? Více si o mentoringu přečtěte tištěném vydání Vogue Leaders a nezapomeňte se včas registrovat na konferenci Vogue Live
Přidejte se k Vogue Leaders na LinkedIn.