Vogue Leaders

Vogue Leaders už čtvrtým rokem podporuje výjimečné ženy

V počátcích projektu Vogue Leaders stála snaha podpořit diverzitu a rovné příležitosti ve společnosti, včetně rovného zastoupení ve vedoucích pozicích v Česku a na Slovensku. V doposud šesti vydaných tištěných číslech a v online rubrice jste se mohli seznámit s příběhy žen a mužů, kteří takové hodnoty sdílí. Vogue Leaders nyní už čtvrtým rokem podporuje osobnosti byznysu, vědy, umění a dalších oblastí a vy nyní můžete dát svůj hlas výjimečným ženám, které měnily svět v roce 2023.
Foto: vogue CS
Michaela Seewald, zakladatelka a vydavatelka Vogue CS, v lednu 2021 představila Vogue Leaders s tím, že „dáváme si za cíl propojovat zkušené leaders se začínajícími talenty, sdílet příklady dobré praxe a inspirovat naše čtenářky a čtenáře k posouvání hranic a překonávání limitů." Patronkou zahájení projektu se stala první ministryně zahraničí USA a diplomatka s českými kořeny Madeleine Albright. Uvedla tehdy, že „nastal čas konat", a o nutnosti podpořit zejména rovné zastoupení žen ve vedoucích pozicích v soukromém, neziskovém i veřejném sektoru poté mluvila také v rozhovoru se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou pro první tištěné vydání Vogue Leaders
Právě proto, že projekt akcentuje rovné šance, byly a jsou to především úspěšné ženy, které si zaslouží prostor a podporu, protože jejich zastoupení v klíčových pozicích ve společnosti je zatím stále nedostatečné. Jsou to však silné a zajímavé osobnosti bez ohledu na gender, kdo takovou změnu prosazují a umožňují. Během tří let se konaly tři tematické konference, naposledy na téma longevity, a novou patronkou Vogue Leaders se stala významná filantropka, oceňovaná herečka a bývalá první dáma České republiky Dagmar Havlová Veškrnová. S Madeleine Albright ji pojí úsilí podporovat nejen ženy, ale celou společnost tak, aby naplno využívala a rozvíjela talenty všech lidí bez jakékoliv diskriminace. Hodnoty spjaté s Vogue Leaders, tedy diverzita, zodpovědnost a respekt k jednotlivcům, komunitám a životnímu prostředí, se časem nezměnily, ukázalo se přesto, že je třeba stále hledat nové cesty a způsoby, jak dát výjimečným ženám hlas. „Nakonec z toho budeme mít prospěch úplně všichni, celá společnost," říká Dagmar Havlová. Rovné zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích totiž podporuje příležitosti a šance pro všechny, přispívá k lepší komunikaci mezi lidmi a dosahování sociální spravedlnosti a smíru ve společnosti. 
Foto: Vogue CS
Podpořte proto společně s námi ženy, jejichž odvaha, vliv a úspěch píší historii Česka a Slovenska. Buďte součástí změny, která právě dnes začíná také vaším hlasem v anketě Vogue Leaders: Nejvlivnější ženy 2023. Redakce Vogue CS a Vogue Leaders pečlivě vybrala pětice nejvlivnějších žen, jejichž příběh a názory zazněly na stránkách doposud vydaných čísel našeho časopisu nebo na Vogue.cz, a vy nyní v každé kategorii můžete dát vybraným ženám svůj hlas. 
Dejte svůj hlas výjimečným ženám!
Vybírejte osobnosti česko-slovenské módní scény, které mají vliv na lokální módu i podobu našich šatníků. Oceňte talentované tvůrkyně designu, které formují estetiku a kreativitu nejen v našem regionu. Hlasujte pro úšpěšné ženy v oblasti byznysu a inovací. 
Foto: vogue CSAutor: vogue CS
Foto: vogue CS
Foto: vogue CS
Podpořte svým hlasem osobnosti, které ovlivňují kulturní scénu a svět umění. Podpořte klíčové postavy v oblasti vědy a technologií, jež inovují a mění pohled na svět. Oslavte ženy, které dominují ve světě sportu a zdravého životního stylu.
Foto: vogue CS
Foto: vogue CS
Foto: vogue CS
Vybírejte rovněž inspirativní ženy v oblasti vzdělávání a mentorství, které motivují další generace a posouvají hranice. Podpořte filantropky, které svou charitativní činností a firemní sociální odpovědností mění svět k lepšímu. Dejte hlas významným osobnostem, jež formují politickou a společenskou sféru v Česku a na Slovensku.
Foto: vogue CS
Foto: vogue CS
Foto: vogue CS
Foto: vogue CS
Desátou kategorii ankety představují nové talenty, protože podpora nejen výrazných, ale také aspirujících leaders, které se mohou vzájemně inspirovat, ovlivňovat a učit, je důležitá pro budoucnost. Objevit a projevit své talenty a dát je všanc pro rozvoj ekonomické prosperity prostřednictvím vlastního podnikání, v rámci vědeckého výzkumu nebo umělecké tvorby není snadné a vyžaduje odvahu, kterou je třeba neustále oceňovat. Podpořte nadané tvůrčí osobnosti a talenty, které přinášejí nové nápady a perspektivy.
Přispějte k výběru nejvlivnější ženy v každé z kategorií i vy. Podpořte tak diverzitu, inkluzi a rovné šance v Česku a na Slovensku. Hlasovat můžete zde. Připojte se k naší výzvě a dejte hlas výjimečným ženám!
Účast v anketě vás zároveň automaticky zařadí do slosování o luxusní pobyt v zahraničí. 
Přidejte se k Vogue Leaders na LinkedIn.