Vogue Leaders

Michaela Seewald představuje Vogue Leaders

Jsem nadšená, že mohu oznámit uvedení Vogue Leaders, online i tištěného titulu, který bude přinášet příběhy úspěšných lidí a značek napříč generacemi, obory i žánry, jejichž hodnoty souzní s hodnotami Vogue. 
Magazín bude propagovat diverzitu, zodpovědnost a respekt k jednotlivcům, komunitám a životnímu prostředí. Dáváme si za cíl propojovat zkušené leaders se začínajícími talenty, sdílet příklady dobré praxe a inspirovat naše čtenáře k posouvání hranic a překonávání limitů. Vogue Leaders v online podobě zahajujeme právě dnes příspěvkem Madeleine Albright, první tištěné číslo připravujeme na druhé čtvrtletí roku 2021. Těšit se můžete na leaders v oblasti módy, byznysu, technologií a umění, exkluzivní partnerství Vogue a obdobně smýšlejících světových značek, iniciativy na podporu udržitelnosti zaměřené na odpovědnost módního průmyslu a kurátorovaný online i offline prostor pro nové hodnoty, postupy a myšlenky v dnešním resetovaném světě. 
Myšlenka začít s projektem Vogue Leaders přichází právě v době, kdy inspiraci od osobností, které hýbou společností a byznysem, potřebujeme více než kdy jindy. Svět se zásadně proměňuje, svým způsobem vlastně kompletně resetuje, a nové paradigma by mělo stát na hodnotách, které odolají času. Také Vogue Values, které všechny světové edice představily s počátkem nové dekády, získávají nový význam a Vogue CS hledá další cesty, jak napomoci jejich sdílení, podpoře a šíření. Myslím si, že je důležité dát prostor vůdčím osobnostem s vizemi, kterými se můžeme inspirovat.
Resetovaná společnost by měla stát na hodnotách, které odolají času. 
Ačkoli COVID-19 přinesl určité provozní výzvy pro jakékoli podnikání, je také významnou příležitostí ke změně způsobu, jakým funguje vydávání módních časopisů a celý mediální segment. Současné prostředí vnímám jako jedinečnou příležitost k narušení ustálené praxe v tomto odvětví, která jednoduše nefungovala a měla se už dávno změnit. Společnost V24 Media vznikla jako „mediální platforma nové generace“ a COVID-19 v některých ohledech naši cestu urychlil. Učíme se být kreativní novým způsobem, ať už jde třeba o focení obálky časopisu přes Zoom, nebo online propojování kreativních týmů po celém světě. 
Foto: Marek Mičánek
Budoucnost tištěných médií je podle mého názoru v partnerské spolupráci s digitálními médii, kde existuje největší příležitost k růstu. Tištěný magazín poskytuje hluboký smyslový zážitek, digitálním technologiím zase patří budoucnost. Ale je to kombinace tištěné a digitální verze, které se zcela nepřekrývají, co skutečně vytváří komplexní zážitek. Jako leader věnuji oběma platformám a lidem, kteří je vytvářejí, stejnou pozornost a péči. Snažím se, aby všichni z týmu věděli, proč je důležité spolupracovat a společně hledat nové způsoby kreativního vyjadřování. Toto období, které je pro mnohé osobně velmi těžké, prověřuje Vogue Values i každého z nás. Nejen Vogue, ale také Vogue Leaders stojí na sdílených hodnotách, spolupráci a důvěře ve smysl společné vize. 
Michaela Seewald je zakladatelkou a CEO společnosti V24 Media, která vydává Vogue Czechoslovakia. Uvedením dalšího titulu pod jejím vedením posiluje V24 Media svou pozici na českém a slovenském trhu, kde představuje vůdčí hlas v oblastech lifestylu, luxusní módy a leadershipu. Vrcholem luxusu je pro ni samotnou čas a zdraví. Říká, že, skutečně luxusní je to, co si za peníze nelze koupit.