Vogue Leaders

Kdo jsou Vogue Leaders

Každá velká osobnost v dějinách musela oplývat vlastnostmi, které si dnes spojujeme s leadershipem. Leaders dokážou inspirovat, vést dobrým příkladem, vzbudit v ostatních nadšení nebo odhodlání. Nemusejí mít vždy vedoucí roli, ale mají sílu nebo potenciál měnit společnost. Nespoléhají na autoritu, jako spíše na opravdové zaujetí pro věc.
Dnes se nejčastěji leadership spojuje s řízením soukromých společností, nebo naopak veřejných záležitostí. Každá profese a každý stupeň řízení s sebou nese vyvažování tří oblastí: leadershipu, managementu a odborných znalostí. V každé profesi se tyto tři prvky prolínají, žádný neschází, jen jsou zastoupeny v jiném poměru. Ponecháme-li stranou odborné znalosti, nejčastěji se mezi sebou zaměňují management s leadershipem. Zvláště období krize ale ukazují, že být dobrým manažerem zvláště na vyšších úrovních řízení prostě nestačí. Zatímco management souvisí s řízením procesů, nástrojů, zdrojů a termínů, leadership se obrací směrem k lidem. Manažer udržuje, leader rozvíjí. Manažer hlídá dodržování termínů, leader přichází s dlouhodobou vizí. Leader nemusí nutně být ve vedoucí pozici, ale vždy přichází s vizí postavenou na hodnotách, se kterými ostatní chtějí a dokážou souznít. 
Foto: Alexander Bel / @alexanderbelph
Leaders oplývají schopností vidět budoucí možnosti a jsou hlasem, který pro změnu dokáže nadchnout ostatní. Tyto osobnosti mohly dříve stát v čele království nebo armád, jako například královna Kleopatra nebo Marie Terezie, bojovat za rovnoprávnost, jako Simone de Beauvoir nebo Charlotta Masaryková, a také měnit společnost a politiku skrze konkrétní činy jako Marie Curie-Skłodowská nebo Berta Kinská-Suttnerová. Dnes inspirují v krizi, jako například královna Alžběta II., prezidentka Zuzana Čaputová nebo premiérky Jacinda Ardern a Sanna Marin, ale také se podílejí na řízení velkých korporací i malých startupů, odkud přispívají svým dílem k tomu, jaké hodnoty následujeme jako společnost.

Hlas pro ženy

Počátky feminismu se pojí s bojem o hlasovací právo, později se ve druhé a třetí vlně přidaly mimo jiné otázky sociální spravedlnosti a všeobecné rovnosti. Jak uvedla Madeleine Albright k zahájení projektu Vogue Leaders, o úloze žen v demokracii se už dnes nevedou diskuze. Přesto debata o rovnosti příležitostí a možností ještě není uzavřená. Podle zprávy, kterou každoročně zveřejňuje Úřad vlády, u nás ženy stále v průměru vydělávají o 20 % méně než muži a rovněž okolo 20 % se pohybuje účast žen v nejvyšších rozhodovacích pozicích ve veřejné správě. V představenstvech českých firem je jich podle Indexu žen ve vedení, který sestavuje platforma Byznys pro společnost, národního koordinátora Charity Diverzity, pouze okolo 12,5 %. Podle indexu genderové rovnosti, který vydává Evropský institut pro genderovou rovnost, se navíc situace dlouhodobě nelepší.  
Celosvětově je rozdíl v platech dokonce třetinový, jak uvádí zpráva Světového ekonomického fóra. Podle studie společnosti Deloitte jsou v řídicích orgánech společností ženy zastoupeny okolo 17 %, předsednické funkce ale ovládají v 94,7 % muži. Přitom podle studie společnosti Pipeline jsou společnosti ziskovější, pokud více než jednu ze tří výkonných funkcí vykonává žena, a větší firmy, jejichž výkonné rady tvoří alespoň z jedné třetiny ženy, mají v průměru desetkrát vyšší zisk než ryze mužské správní rady. 
Nízké zastoupení žen ve vedoucích rolích je plýtváním potenciálem a možnostmi společnosti, která by měla usilovněji hledat cesty, jak inspirovat ty, jejichž hlas je zatím v menšině. Vogue Values, které společně představily všechny edice Vogue s počátkem nové dekády, se celosvětově hlásí mimo jiné k diverzitě, zodpovědnosti a respektu k jednotlivcům. Vogue Leaders nabídne prostor ke sdílení zkušeností inspirativním leaders bez ohledu na jakékoliv limity, včetně genderových. Mezi prvními jsou to však především ženy, jejichž příběhy a zkušenosti si budete moci přečíst, protože Vogue Leaders přispívají nejen k diverzitě, ale také vyrovnávání příležitostí a šancí.