Vogue Leaders

Univerzita Karlova slaví 675. výročí vzniku

Letošní 675. narozeniny slaví Univerzita Karlova na Velký pátek. Oslavy tradičně vnímá jako příležitost ocenit členky a členy akademické obce, kteří významně přispívají k jejímu rozvoji. Po záštitou rektorky Univerzity Karlovy a ve spolupráci s Fakultou humanitních studií UK se koná také 4. konference Vogue Live na téma Longevity. 
Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. Nese jméno zakladatele, Karla IV. Původně byla podřízena panovníkům českých zemí, později se stala veřejnou institucí. Významný rozkvět zažila ve 20. století, přestože ji zasáhla nacistická okupace i komunistický režim. Byli to právě studenti a pedagogové Univerzity Karlovy, kdo sehrál významnou roli a postavil se opresi v letech 1939, 1968 a 1989. Právě studenti sehráli důležitou roli při sametové revoluci, jež vedla k pádu komunistického režimu a následnému vytváření demokratického státu. 
Po celou dobu své existence je Univerzita Karlova nedílnou součástí sociálního a kulturního života země a významným prvkem národního sebeuvědomění. Vystudovali ji například nositelé Nobelových cen biochemik Carl Ferdinand Cori, biochemička Gerty Coriová a chemik Jaroslav Heyrovský. Studovali na ní také významní spisovatelé, mezi nimi Karel Čapek či Franz Kafka, a politici, především náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk.
V současnosti má univerzita 17 fakult, k tomu odborné ústavy a další pracoviště. Univerzita zaměstnává přes osm tisíc odborníků, polovina z nich jsou akademici a vědci, a studuje na ní přes padesát tisíc studentů v téměř devíti stovkách akreditovaných studijních programů; absolventi univerzity přitom patří ke skupině s nejnižší nezaměstnaností a nejlepší uplatnitelností na trhu práce. Nejrůznější kurzy celoživotního vzdělávání absolvuje každoročně více než 16 tisíc účastníků. Univerzita Karlova má v České republice nejvyšší hodnocení a světově se řadí mezi výborně hodnocené vědecké a výzkumné instituce. Spolupracuje navíc s více než dvěma stovkami zahraničních univerzit a je řešitelem řady nejvýznamnějších výzkumných grantů.
Nejmladší fakultou Univerzity Karlovy je Fakulta humanitních studií, u jejíhož zrodu v roce 2000 stál rovněž významný český filozof a také první děkan fakulty prof. Jan Sokol. Na Fakultě humanitních studií se bude konat konference Vogue Live 2023, letos na téma Future World: Longevity – sustainable, iconic, innovative, and well-lived. Limitovaný počet early-birds lístků na konferenci, která se koná pod záštitou rektorky Univerzity Karlovy, je právě v prodeji
Rektorka Univerzity Karlovy, prof. Milena Králíčková, při příležitosti oslav výročí založení univerzity předala Cenu Miloslava Petruska. Udělila ji autorskému týmu, který připravil česko-ukrajinskou učebnici Léčíme česky – Čeština pro sestry a jiné zdravotníky, která pomáhá ukrajinským zdravotníkům, především zdravotním sestrám, uplatnit se v českých nemocnicích. 
Přidejte se k Vogue Leaders na LinkedIn.