Vogue Daily

Oslavy samostatného Československa

Den vzniku samostatného Československa se jako státní svátek České republiky slaví každoročně 28. října. Pojí se se jménem Tomáše Garrigua Masaryka a připomíná události roku 1918.
Foto: Getty Images
Tomáš Garrigue Masaryk
Rok 1918 přinesl nejen konec první světové války a faktický zánik Rakouska-Uherska, ale také nezávislost a sebeurčení pro československý národ. 
Tomáš Garrigue Masaryk zaslal 18. října americkému prezidentovi T. W. Wilsonovi prohlášení nezávislosti československého národa, později také označované jako Washingtonská deklarace. Dokument deklaroval nový stát jako republiku, která zaručí úplnou svobodu svědomí, náboženství a vědy, literatury a umění, slova, tisku a práva shromažďovacího a petičního.
Síly temnoty posloužily vítězství světla – vytoužený věk lidstva svítá. Věříme v demokracii – věříme ve svobodu, svobodu vždy větší a větší.
Delegace Národního výboru vedená Karlem Kramářem pak 28. října 1918 zahájila v Ženevě jednání s představitelem protirakouského zahraničního odboje Edvardem Benešem o vytvoření a podobě samostatného československého státu a ještě téhož dne dospěli k dohodě zahrnující ujednání, že prezidentem země se stane Tomáš Garrigue Masaryk. Národní shromáždění, v čele s Karlem Kramářem jako předsedou vlády, vydalo také první zákon o zřízení státu a u pomníku svatého Václava na Václavském náměstí v Praze promluvil k davům a vyhlásil samostatné Československo kněz Isidor Zahradník.  
Foto: Matej Divizna/Getty Image
Edvard Beneš (který se později stal druhým československým prezidentem) zastupoval zemi o rok později na mírové konferenci v Paříži, která stvrdila hranice s Německem. Konstituování samostatného státu pak završil rok 1920 a přijetí ústavy, která formálně prohlásila Československo za demokratickou republiku. Následující období zvané první republika přineslo Československu rozkvět, prosperitu a mezinárodní uznání. 
Během válečné okupace byl státní svátek zrušen, v roce 1939 se však 28. říjen stal symbolem protinacistických protestů. Mezi oběťmi byl také student medicíny Jan Opletal, jehož pohřeb později vedl k dalším protestům a 17. listopadu 1939 k uzavření českých vysokých škol. Po druhé světové válce, od roku 1951, zůstal sice 28. říjen státním svátkem, ale oslavy vzniku Československa byly obnoveny až v roce 1988. Na odkaz Tomáše Garrigua Masaryka navázal poslední prezident Československa a první prezident České republiky Václav Havel.  
Osmadvacátý říjen je také dnem, kdy se na Pražském hradě udělují státní vyznamenání: Řád Bílého lva, Řád Tomáše Garrigua Masaryka, Medaile Za hrdinství a Medaile Za zásluhy. 
Foto: Matej Divizna/Getty Images
Nejvýznamnější den České republiky svým významem přináší naději v podobě připomínky překonaných výzev a překážek, které utvářely a formovaly demokracii v Československu a poté v České a Slovenské republice. K odkazu, ideálům a hodnotám prvního prezidenta Československa Tomáše Garrigua Masaryka a prvního prezidenta České republiky Václava Havla se hlásí také Vogue CS.