Vogue Daily

Robot bratří Čapků

Bratři Karel a Josef Čapkovi neodmyslitelně patří k dějinám české kultury. Ulici pojmenovanou po jednom nebo obou z nich najdete v každém větším městě, v Praze se navíc můžete projít v Sadech bratří Čapků a brzy bude zpřístupněna také jejich vila. Sto třicet let od narození Karla Čapka, spisovatele, novináře a dramatika, který dal světu slovo robot, je příležitostí připomenout si odkaz obou bratrů, kteří zkoumali lidské povahy i vztah člověka a techniky.  
Bratři byli nerozlučně spjati a oba patří mezi laureáty Státní ceny za literaturu. Národní divadlo se dodnes opakovaně vrací k alegorii o zákoutích lidských povah nazvanou Ze života hmyzu, kterou napsali společně, a tamtéž bylo také poprvé uvedeno drama R.U.R. (Rossumovi Univerzální Roboti), jehož autorem je mladší Karel a které dalo světu slovo robot. 
Foto: Getty Images
Vztah člověka a techniky Karla Čapka fascinoval a v mnohém byl vizionář, který se už ve své době dotýkal otázek, které ještě čekají na hlubší diskuzi v souvislosti s nástupem umělé inteligence. K názvu robot (odvozenina od slova robotovat, tedy pracovat) jej údajně inspiroval právě Josef, který kostýmní výpravou k této hře v Národním divadle debutoval jako jevištní výtvarník. R.U.R. se brzy od uvedení dočkalo světového ohlasu, americký časopis The Forum jej dokonce označil za strhující thriller.
Zatímco Karel byl duší novinář a spisovatel, Josefa lákala spíše výtvarná tvorba a působil působil společně s Janem Zrzavým ve skupině Tvrdošíjní. Karel Čapek na Univerzitě Karlově získal doktorát a studoval také v Paříži a Berlíně. Jako novinář psal například pro Národní listy a později Lidové noviny. Jako dramaturg krátce působil ve Vinohradském divadle a stal se také prvním předsedou PEN klubu, celosvětového sdružení spisovatelů. Společně s Josefem Čapkem založili skupinu, pro kterou se vžilo označení Pátečníci a mezi jejíž členy patřily takové osobnosti jako Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš nebo Ferdinand Peroutka. 
Mezi další známá díla Karla Čapka patří Krakatit, Válka s Mloky nebo Továrna na absolutno. Překládal rovněž francouzskou poezii a věnoval se tvorbě pro děti. Možná i díky jeho Dášeňce patří Česko mezi země s největším počtem domácích mazlíčků, zatímco jeho bratr Josef mohl k témuž přispět Povídáním o pejskovi a kočičce, které děti nejen u nás také milují dodnes.  
Foto: Getty Images
Poněkud neuspořádaný milostný život Karla Čapka i jeho vyvolené Olgy Scheinpflugové ve své době působil rozruch, který úplně neustal ani po jejich svatbě v roce 1935. Byla to však právě ona, jeho múza a osudová láska, která s ním strávila poslední okamžiky jeho života v jejich sídle u Staré Huti (nedaleko Dobříše), kde je dnes umístěn spisovatelův památník. 
Karel Čapek se nikdy nevyrovnal s mnichovskou dohodou a jím předvídané okupace Československa se už nedožil. Zlomený zemřel o vánočních svátcích v roce 1938 a je pohřben je na Vyšehradském hřbitově v Praze. Jeho bratr Josef prožil válku v koncentračních táborech, zemřel pravděpodobně v dubnu 1945 a o dva roky později byl úředně prohlášen za mrtvého. 
Od stejného roku u nás působí Společnost bratří Čapků, která tak patří mezi nejdéle fungující občanská sdružení v zemi. Poslední roky života Karla Čapka mapuje autorský film Štěpána Skalského z roku 1989 Člověk proti zkáze. Karlu Čapkovi byl roku 1995 in memoriam propůjčen Řád T. G. Masaryka.
– ... člověka nepředěláš, jenom se ti vybarví.
Čapkovy rozhovory s T. G. Masarykem, které v roce 1938 zkrátil z původních tří do jednoho svazku, vyšly až v roce 1992 a staly se jedinečným svědectvím doby o působení jednoho ze dvou nejvýraznějších prezidentů naší země. Role Karla Čapka v celovečerním filmu Hovory s TGM režiséra Jakuba Červenky z roku 2018, který je knihou inspirován, se zhostil Jan Budař. 
Odkaz obou bratrů si připomínáme právě v době, kdy ještě doznívá výročí sametové revoluce a kdy s blížící se novou dekádou dostáváme příležitost k hlubšímu zamyšlení nad společenskými hodnotami, v níž kromě vztahu člověka a techniky nebo ochrany životního prostředí nepřestává hrát zásadní roli zodpovědný přístup a lidská slušnost. 
Bratři Čapkové dodnes inspirují umělce po celém světě a jejich dílo se kromě opakovaných uvedení či vydání objevuje i v méně obvyklých souvislostech. Karel Čapek je patrně nejznámějším českým spisovatelem v Japonsku, kde si díky kvalitním překladům jeho díla oblíbili dospělí a zvláště děti. Za svou oblíbenou dětskou četbu označila Čapkovy pohádky při návštěvě Českého centra v Tokiu dokonce bývalá císařovna Mičiko. Inspiroval také spisovatelku a výtvarnici Utako Yamadu, která navrhuje autorské kolekce čajů pod značkou Karel Čapek a díky jejímž ilustracím se slavný spisovatel setkal například s Hello Kitty