Vogue Leaders

Svobodomyslná Simone de Beauvoir

Francouzská spisovatelka, filozofka a feministka proslula nejen svým svobodomyslným způsobem života a myšlení, ale především zásadním příspěvkem k emancipačním snahám žen. 
Přestože se Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir v roce 1908 narodila do měšťanské rodiny, dostalo se jí na tu dobu netypicky skvělého vzdělání, které odpovídalo jejímu nadprůměrnému intelektu. 
Foto: Getty Images
Simone de Beauvoir
V roce 1929 promovala na pařížské Sorbonně, kde později také vedla vlastní seminář, a právě tam poznala Jeana Paula Sartra, spisovatele a existencialistického filozofa, se kterým prožila většinu života v duševně obohacujícím a konvencemi nespoutaném svazku. Vyznávala existencialismus a přispěla k němu ženskými tématy, sama se však považovala spíše za bojovnici za spravedlivější svět. Rozhodně nesplňovala tehdejší představy o ženách a nevyhnulo se jí ani několik skandálů, kvůli aféře s nezletilými studentkami opustila učitelské povolání. Odmítla Sartrovu nabídku k sňatku a její životní styl nepřestával poutat pozornost veřejnosti, což přispělo k jejím snahám veřejně obhajovat ženskou emancipaci a sebeurčení. Hlásala svobodný život a svobodu rozhodování.
Ženami se nerodíme, ženami se stáváme.
Byla autorkou řady esejů i románů, zásadním dílem Simone de Beauvoir je však dodnes Druhé pohlaví (Le deuxième sexe) z roku 1949 (u nás kniha vyšla v roce 1966). Text je věnován analýze vztahů mezi muži a ženami a kritice mužské představy o roli žen. Podle Simone de Beauvoir bylo ženám sociálním řádem připsáno postavení objektu, proti kterému se mužská identita vymezuje. Muž je považován za subjekt a žena je určována svým vztahem k muži. Podle ní jsou však ženy svobodné a tvůrčí bytosti stejně jako muži, pouze se z historických, společenských a existenciálních důvodů samy sobě odcizily a je třeba, aby našly cestu zpět. Kniha ve své době vyvolala skandál, katolická církev ji v roce 1956 dokonce zařadila na Index zakázaných knih. Když v roce 1999 deník Le Monde vyhlásil anketu o nejdůležitější dílo 20. století, Druhé pohlaví získalo jedenáctou příčku a je považováno za jednu z nejucelenějších deklarací nezávislosti žen na mužích. 
Foto: Getty Images
Claude Lanzmann, Jean-Paul Sartre a Simone de Beauvoir
Dílo Simone de Beauvoir se pojí s takzvanou druhou vlnou feminismu, která v reakci na celospolečenské změny v 60. a 70. letech k původnímu boji za právo volit a vlastnit majetek přidala také témata, jako jsou například sexualita, rodina, manželství a především všeobecná rovnost. Skutečně slavnou se spisovatelka stala až po smrti v roce 1986, nejen ve Francii byla nazývána matkou feminismu. Na její počest byl pojmenován most přes řeku Seinu pro pěší mezi 12. a 13. pařížským obvodem. Na rok 2021 je plánován anglický překlad autobiografického románu Les Inséparables z roku 1959, který se prvního vydání ve Francii dočkal ke konci minulého roku.