Vogue Daily

Imaginární světy Pavla Pepperštejna

Interpretuje nejen existující mýty, ale také vytváří vlastní pojetí alternativních a budoucích možných realit, ke kterým ho inspiruje symbolika náboženství, kultů či rituálů, ale také skryté významy popkulturních narážek a parafrází. Dílo vizuálního vypravěče Pavla Pepperštejna můžete aktuálně vidět v DSC Gallery a prostřednictvím květnové Vogue se zařadí také do vaší vlastní umělecké sbírky. 
Memory is over.
Ruský umělec, spisovatel, filmař a módní návrhář se narodil v roce 1966 v Moskvě. Už v dětství se seznámil konceptuálním uměním, svým vlastním způsobem navazuje na Moskevskou konceptuální školu a později spoluzaložil skupinu Inspekce medicínská hermeneutika. Před sametovou revolucí studoval v Praze, kam se od roku 1989 také pravidelně vrací. 
Pavel Pepperštejn ve svém díle vyzývá imaginace budoucnosti, projektuje vědeckofantastické až avantgardní vize, nezřídka podpořené změněnými stavy vědomí. Nově také interpretuje existující mýty pod vlivem inspirace suprematismem, uměleckým hnutím reinterpretujícím geometrické abstrakce. 
Používá k tomu jazyk, ve kterém se snoubí západní filozofie s ortodoxní teologií, ale také psychiatrií nebo farmakologií. Vše v duchu motta či bonmotu memory is over, kdy hledá nové formy zacházení s minulostí i budoucností. Ty příležitostně zhmotňuje také na stránkách knih, jeho Pražkou noc vydalo v roce 2011 nakladatelství Plus, román Svastika a Pentagon pak o rok později (ve druhém vydání) nakladatelství Argo. A zkoumá i další umělecké formy, včetně rapu.
Vizuálně ztvárňuje kulturní a historické koncepty v tom nejširším smyslu a eklekticky je komentuje, interpretuje a ilustruje. Nevyhýbá se ani politice, za výstavu Holy Politics získal v kategorii projekt roku v roce 2014 cenu Vasilije Kandinského, jedno z nejvýznamnějších ruských uměleckých ocenění. O rok později byl nominován na ocenění Florence and Daniela Guerlainových. Aktuální výstava v DSC Gallery, kterou má společně s Jiřím Černickým, nese název Dharmanautica 4300 n.l. a sleduje autorovy exatické vize budoucnosti na pozadí historických selhání. 
Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách Louvru a Centru Pompidou v Paříži, ve Státním ruském muzeum v Peterburgu nebo Kunsthalle v Düsseldorfu. Jinak ale zůstává záhadným, na veřejnosti se zřídkakdy objevujícím umělcem, který promlouvá především skrze své obrazy. Jeden z nich můžete mít spolu s květnovým číslem Vogue také ve své vlastní umělecké sbírce.