Health

Jak psychicky zvládnout období pandemie

Zprávy o koronaviru na nás číhají za každým rohem, spoustě lidí způsobují neklid, úzkost a často představy katastrofických scénářů. Co dělat, abychom nepropadli panice a posílili psychickou odolnost?
Cítit obavy o své zdraví je vcelku normální, hlavně pokud jde o novou, neprobádanou a nebezpečnou hrozbou, jakou koronavirus je. Určitá míra úzkosti nám pomáhá v obezřetnosti, snadno se však může zvrhnout do stavu paralyzujícího, život konzumujícího a znemožňujícího řešit problémy. Abychom tomu předešli, musíme posílit duševní rovnováhu. 

Vzdalte se fyzicky, ne však emocionálně

Lea Waters, profesorka psychologie na Melbournské univerzitě, upozorňuje, že úplná izolace ovlivňuje tři základní komponenty mentálního zdraví – smysl pro autonomii, spřízněnost a efektivitu. Udržení kontaktu s blízkými přes telefon a videohovory pomáhají znatelně snížit úzkost. Sdílení radosti jako i obav je skvělým způsobem posílení sounáležitosti a pocitu, že v tom nejsme sami. Stejnou roli sehrává humor, který změní nejenom vaše duševní nastavení, ale také fyziologickou úroveň; smích prohlubuje dech, stimuluje srdce, plíce a svaly, snižuje pulzovou frekvenci a krevní tlak, čímž nám pomáhá snížit úzkost a celkově se uvolnit.

Důležitost rutiny

Většina aktivit, které přes den provozujeme, je zautomatizovaná. Když je náš stereotyp narušen, neklid nabírá na intenzitě. Z toho důvodu je důležité udržet si režim dne – stanovte si, co budete dělat a kdy. Maličkosti jako pravidelná ranní sprcha, cvičení a plánování jídla dopomohou k pocitu předvídatelnosti, který mírní dopady stresu na duševní zdraví. Běžným aktivitám (jídlo, spánek, vaření) se snažte věnovat pravidelně, posílíte tím pocit kontroly.

Dávkujte si informace z důvěryhodných zdrojů

Klinický psycholog Jeffrey Cohen varuje před tzv. myšlenkovými pastmi, kvůli kterým se stále vracíme k nejhorším scénářům znemožňujícím zdravé vypořádání se s krizovou situací. V pastích nás může udržovat neustálé bombardování negativními zprávami o koronaviru, přičemž ignorujeme ty pozitivní. Mysl zamořená úzkostí věnuje pozornost negativním informacím, které jen přiživují negativní naladění. Dávkujte si proto informace postupně, omezte čas online a věnujte pozornost zdrojům, které se zaměřují i na úspěchy v boji proti koronaviru. „Neuvízněte v nadhodnocování hrozby a podhodnocování lidské odolnosti,“ radí Cohen.

Rozhýbejte se

Pohyb redukuje napětí a stres a podporuje vyplavování hormonů štěstí. Pomáhá k duševní rovnováze, díky které se nám lépe spí a funguje. Cvičení působí na zmírnění napětí svalů, do nichž se ukládá stres, a práci s dechem, potřebnou pro mírnění negativních pocitů a bušení srdce. Pro domácí cvičení je vhodná například jóga, ke které existuje množství instruktážních videí online. Venkovní aktivity omezte na minimum, za čerstvým vzduchem případně vyrazte do přírody, co nejdál od ostatních lidí.

Věnujte se aktivitám, díky kterým se cítíte dobře

Udržet si psychickou pohodu je v časech koronaviru důležitější než kdy předtím. Zpomalte a zaměstnejte se činnostmi, které vám dělají radost. Čtení, hudba, tanec, domácí lázně, praktikování meditace či dnes populární mindfulness, neboli všímavost, jsou jedny z nejlepších způsobů, jak si udržet duševní klid.
Taková pandemie může být i způsob, jakým se příroda snaží přimět lidstvo zpomalit a soustředit se na to, co je skutečně důležité – zdraví a soudržnost. Využijme ne příliš pozitivní okolnosti ve svůj prospěch a naučme se opět trávit čas nejen s protějškem a rodinou, ale také sami se sebou.