Vogue Leaders

Ženy musí podporovat další ženy

Mentoringová platforma Femme Palette se zaměřuje nejen na kariérní rozvoj nadaných žen, ale také podporu diverzity, inkluzivity a autenticity v pracovním prostředí. Na toto a příbuzná témata pořádá již tento víkend v Praze konferenci. Svůj pohled na leadership a feminismus představují Lucie Neumanová a Klára Holíková, zakladatelky Femme Palette.

Pro koho je konference určena?

Lucie: Druhým rokem organizujeme celodenní konferenci Femme Palette Live, na které bude přes 20 expertů hovořit o svém profesním vývoji, sdílet kariérní tipy. Konference je určena všem, kdo se zajímají o témata vedení, osobní značky či skloubení rodičovství a kariéry. Díky praktickým workshopům se účastníci mohou hlouběji ponořit do témat kariérního růstu, vedení lidí, kariérní změny, případně diskutovat s mentory o kariérních výzvách. Během konference bude také dostatek příležitostí k navazování kontaktů. Na naše akce chodí lidé nejen pro kariérní inspiraci, ale také proto, aby se seznámili s ostatními zajímavými lidmi a vybudovali si síť kontaktů. 

Jedním z témat vaší konference je autenticita a inkluzivita. Co autentický a inkluzivní leadership obnáší?

Lucie: Autentickému a inkluzivnímu leadershipu se na konferenci chceme věnovat, jelikož jsou to velmi důležité aspekty vedení lidí. Autentické vedení je poslední dobou velmi žádané, protože se dnešní pracovníci inspirují skutečnými lidmi, kteří jsou čestní a odvážní. Autentické vedení znamená být sám sebou a dát prostor i ostatním. Lidé chtějí leadery, se kterými se mohou spojit a kteří jim rozumí. Hledají leadery, se kterými se mohou ztotožnit. Autentický leadership obnáší sebeuvědomění (znalost svých silných a slabých stránek), schopnost naslouchat, ovládát emoce, budovat vztahy, ale je to i empatie, pokora atd.  
Inkluzivní leadership je autentický styl vedení, který vylučuje diskriminaci, předpojatost a zvýhodňování na základě barvy pleti, rasy a dalších chráněných charakteristik. Umožňuje tak zaměstnancům cítit se ceněni za svůj vlastní přínos. Inkluzivní leadeři by měli považovat diverzitu a inkluzi za osobní priority, měli by vést ostatní k odpovědnosti, všímat si kultury jiných a dle potřeby se jí přizpůsobit. Měli by být také skromní, umět přiznat chyby a vytvářet prostor pro ostatní, aby mohli přispět a tím podporovat rozmanitost myšlení, psychickou bezpečnost, zaměřovat se na soudržnost týmu.
Snažíme se otevřít konverzaci napříč všemi gendery, abychom se mohli učit od sebe navzájem.

Proč je důležité se zabývat osobním brandem? Jak může pomoci v kariéře? 

Klára: Stručně řečeno, odpovídá na otázky typu: Proč právě já? Co mě odlišuje od ostatních? Osobní branding pomáhá lidem uvědomit si svoji výjimečnost, což jim nakonec umožní zaujmout pozici, díky níž vyniknou. Nejde o to, abyste se prezentovali jako produkt, snažili se o přístup fake-it-till-you-make-it nebo pouze zveřejňovali své jméno a obsah na internetu. Je o budování osobní značky o strategické, kreativní a profesionální prezentaci toho, co vás dělá vámi. Ať už je tedy vaším cílem získat novou práci, prodat své služby, nebo růst ve svém aktuálním zaměstnání, osobní brand vám pomůže vyniknout, rozšířit síť kontaktů a přitáhnout k sobě správné příležitosti.

Proč by se ženy měly v kariéře podporovat navzájem?

Klára: Tradičně nás, ženy, učili, abychom si navzájem konkurovaly, protože na vrcholu nebyl dostatek míst pro všechny. Tím, že je ve vedoucích pozicích více mužů, dochází často k tzv. affinity bias, při kterém lidé na další vedoucí posty dosazují lidi, kteří jim jsou podobní, ve většině případů tedy další muže. Některé ženy, které se v leadershipu pohybují, se snaží zapadnout a mohou od mladších žen distancovat právě proto, aby byly lépe přijaty svými mužskými kolegy. Jak ale vyplývá ze studie zveřejněné v časopise The Leadership Quarterly, jedná se o reakci na nerovnost v leadershipu, nikoliv o její příčinu. Snaha oddělit se od marginalizované skupiny je bohužel často používanou strategií. Je pak snadné uvěřit, že na vrcholu hierarchie organizace je omezený prostor pro ženy, když to vidíte na vlastní oči.
Když si ale uvědomíme, že tato strategie už nefunguje, že místa je pro všechny dost a ženy se v práci navzájem podporují, například skrze sponzoring (kdy žena ve vedení pomáhá služebně mladším kolegyním), má to obrovský přínos pro jednotlivce i celou organizaci. Sponzorovaní zde samozřejmě těží z přístupu k příležitostem a z toho, že se o jejich úspěších dozví vyšší vedení. Benefitují ale i sponzoři, protože pěstují další talent a jsou vnímáni jako vůdčí osobnosti. Důležité navíc je, že sponzoring je užitečný i pro organizace, které ho podporují. Vytvářejí totiž kulturu podpory, kde je talent uznáván a odměňován u všech zaměstnanců. Pokud chceme dosáhnout stejného postavení jako naše mužské protějšky, je třeba začít u nás samotných. Ženy musí podporovat další ženy.
Foto: Michaela Luňáčková
Lucie Neumanová a Klára Holíková

Co podle vás dnes znamená feminismus? Jaké otázky dnes především řeší?

Lucie: Feminismus je o tom, že všichni mají stejná práva a příležitosti. Jde o to, aby měly nejen ženy svobodnou volbu si vybrat, co chtějí v životě dělat, aniž by je společnost odsuzovala za to, že si zvolí svoji vlastní cestu. Feminismus řeší velké spektrum otázek. My ve Femme Palette se zaměřujeme hlavně na otázky spojené s kariérou a na otevírání příležitostí v historicky mužských oborech, jako je IT, business, zvyšování diverzity ve vedení firem či odbourávání stereotypu spojeného s kariérou a mateřstvím. Proto se v našich aktivitách nezaměřujeme pouze na ženy. Snažíme se otevřít konverzaci napříč všemi gendery, abychom se mohli učit od sebe navzájem. Cesta k rovnoprávnosti na pracovišti nenastane jen tehdy, když za ni ženy budou za každou cenu bojovat, ale potřebujeme podporu a proaktivitu od celého vedení firem, všech lidí v ní. 
Konference Femme Palette Live se koná už tuto sobotu v Praze. Registrujte se a sledujte také další akce Femme Palette
Přidejte se k Vogue Leaders na LinkedIn.