Vogue Leaders

Evropa oslavuje rozmanitost

Evropská komise vyhlásila květen měsícem rozmanitosti a Evropský den diverzity se každoročně slaví 21. května. Cílem je zvýšit povědomí o významu diverzity a inkluze na našich pracovištích a ve společnosti obecně a oslavit úsilí těch organizací, které vytvářejí inkluzivní pracovní prostředí. Diverzita je jednou z hodnot, na kterých staví také Vogue Leaders. 
Foto: Vogue Leaders
Podle zprávy, kterou každoročně zveřejňuje Úřad vlády, u nás ženy stále v průměru vydělávají o 20 % méně než muži a rovněž okolo 20 % se pohybuje účast žen v nejvyšších rozhodovacích pozicích ve veřejné správě. V představenstvech českých firem je jich podle Indexu žen ve vedení pouze okolo 12,5 %. Podle Indexu genderové rovnosti, který vydává Evropský institut pro genderovou rovnost, se navíc situace dlouhodobě nelepší.
Zatímco u nás se diverzita v pracovním prostředí většinou týká rovných příležitostí a šancí mužů a žen, nezanedbatelná není ani otázka etnické diskriminace. Podle údajů Evropské komise se více než polovina Evropanů (59 %) domnívá, že diskriminace z důvodu etnického původu je velmi rozšířená a každý třetí člověk afrického původu uvádí, že se v posledních pěti letech setkal s rasově motivovaným obtěžováním. I proto je Evropský měsíc rozmanitosti 2021 zaměřen právě na témata spojená s etnicitou. 
Diverzita je přitom jedno z často akcentovaných témat v rámci hodnotového leadershipu a rozhovorů, které si můžete přečíst v tištěném čísle Vogue Leaders. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová dnes připomněla také Mezinárodní den proti homofobii a transfobii, který každoročně připadá na 17. května. 
Koordinátorem Evropské Charty diverzity pro Českou republiku je nezisková organizace Byznys pro společnost. Ta s podporou Evropské komise a ve spolupráci s Německou Chartou diverzity pořádá na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR diskuzní workshop k oslavám Evropského dne diverzity, který připadá na 21. května. Součástí programu bude letos také přistoupení nových signatářů charty a vystoupení zástupců významných národních i nadnárodních společností, veřejné správy i neziskového sektoru k otázkám rozmanitosti a inkluze a aktuálním zkušenostem a trendům, budoucnosti práce a reflexi dopadů pandemie na zaměstnavatele a lidi v práci. 
Registrovat na workshop k Evropskému dni diverzity se můžete do 18. května ZDE.