Vogue Daily

Fotografie Jana Saudka pro Vogue CS přináší nadačnímu fondu Be Charity jeden milion korun

Na galavečeři nadačního fondu Be Charity se za 1 milion korun vydražil cyklus pěti fotografií Jana Saudka, na kterých pro Vogue CS zachytil topmodelku Hanu Soukupovou. Slavnostního večera ve dvoraně Národního muzea se kromě hostí zúčastnili také představitelé špičkových lékařských pracovišť, ke kterým směřuje 100 procent vybraných prostředků. Mezi další dražené položky patřil mimo jiné certifikovaný výtisk prvního vydání Vogue CS a celkem se vybrala rekordní částka 4 744 000 Kč. Přispět můžete také účastí a nákupem na bazaru, který se 21. června koná na pražském Slovanském ostrově.
Foto: Vogue CS
Na slavnostní charitativní galavečeři nadačního fondu Be Charity se vydražila rekordní částka 4 744 000 Kč. Letos výtěžek ze vstupného a dražby podpoří tři specializovaná nemocniční oddělení – oddělení akutní dětské rehabilitace FN Motol prof. PaedDr. Pavla Koláře, Ph.D., Centrum dětské plastické chirurgie Kliniky plastické chirurgie ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady prof. MUDr. Andreje Sukopa, Ph.D., a Perinatologické centrum Gynekologicko-porodnické kliniky U Apolináře prof. MUDr. Antonína Pařízka, CSc. Část výtěžku navíc směřuje na rehabilitační programy konkrétních dětí, které nadační fond podporuje dlouhodobě. Letošní už čtvrtá galavečeře s charitativní aukcí se konala ve dvoraně Národního muzea a vystoupil na ní mimo jiné světoznámý pianista Ivo Kahánek
Foto: Jan Saudek
Za nejvyšší částku, a to 1 000 000 Kč, se vydražila série pěti fotek Hany Soukupové od Jana Saudka pro Vogue CS, následuje fotografie Václava Havla s Mickem Jaggerem na Pražském Hradě z roku 1990, jejímž autorem je šéf Pražského kulinářského institutu Roman Vaněk (tehdy pro Studentské listy) a která se vydražila za 500 000 Kč, a za stejnou částku vydražený obraz Girls and Kiss Martina Krajce, který věnovala DSC Gallery. Obraz Pasty Onera nazvaný Thief, který se vydražil za 250 000 Kč, poskytla rovněž DSC Gallery, a nejkurióznější položkou aukčního katalogu byl za stejnou částku vydražený plemenný býk z biochovu, kterého daroval šéf jednoho z podpořených pracovišť, prof. Antonín Pařízek. Mezi dalšími položkami byl například dárkový box se signovaným 77. výtiskem prvního vydání Vogue Czechoslovakia s certifikátem a ročním předplatným
Nadační fond Be Charity vznikl v létě 2015. Navázal na předchozí aktivity, které podporují lidi s mentálním a kombinovaným postižením a jeho posláním je podporovat dlouhodobě nemocné či jinak znevýhodněné osoby a jejich rodinné příslušníky, kteří se o ně starají. Pomáhá příspěvky na léčbu, rehabilitaci, na koupi zdravotnických pomůcek a materiálu. Zakladatelkou a tváří fondu je spisovatelka Barbara Nesvadbová. Aktivity fondu a také každoroční charitativní bazar, který se koná už popatnácté a 21. června od 16 hodin jej můžete navštívit na pražském Slovanském ostrově, podporuje například Pavlína Saudková, Olga Trčková, Taťána Kovaříková, Barbora Bergová nebo Dana Bérová. 
Nadační fond Be Charity mezi podpořené příjemce rozděluje 100 % vybraných prostředků.