Vogue Daily

První a jedinečná Olga Havlová

Jako první zastávala roli první dámy v novodobých dějinách Československa a poté první dámy České republiky. Byla také první manželkou spisovatele, filozofa a prezidenta Václava Havla, která po jeho boku stála v těžkých chvílích disentu i budování křehké demokracie. Nesnažila se stát v popředí, svou klidnou silou však umožnila mnohé z toho, co nám dnes připadá samozřejmé. Narozeniny Olgy Havlové si připomínáme právě dnes. 
Foto: Profimedia
Václav Havel a Olga Havlová, 1973
Narodila se a vyrůstala na svérázném pražském Žižkově. Matka ji vychovávala k lásce k literatuře, filmu a divadlu, avšak teprve seznámení s Václavem Havlem ji naplno uvedlo do intelektuálních kruhů tehdejší doby. Svému manželovi se brzy stala nejen životní oporou, ale také první čtenářkou, kritičkou a spolupracovnicí. Pracovala mimo jiné jako uvaděčka v Divadle Na zábradlí a sama se věnovala ochotnickému divadlu. Na sklonku šedesátých let oba přesídlili na Hrádeček. 
Ten se díky nim stal skutečným centrem společenského a kulturního života disentu a tam také postupně vznikaly Dopisy Olze, které z osobních zápisků přerostly v zásadní filozofické texty o demokracii a humanismu, dobové svědectví a také jedno z nejvýznamnějších děl Václava Havla. 
Po roce 1968 byl Václav Havel vytlačen z oficiální kulturní scény, divadla nesměla uvádět jeho hry a jakékoliv jeho texty byly zakázány. Jako bojovník proti znovu se utužující totalitě byl pronásledován Státní bezpečností, často vyslýchán a nakonec i uvězněn. Olga Havlová nejenže stála celou dobu při něm, ale převzala také jeho samizdatovou edici, což i jí samotné vyneslo obvinění z podvracení republiky. Dále organizovala schůzky, distribuovala rukopisy a podílela se na činnosti Charty 77.
Chovám se podle toho, co si myslím. Člověk má dělat to, nač má sílu. Co umí dělat dobře.
Foto: Ian Cook/The LIFE Images Collection via Getty Images/Getty Images
Olga Havlová
Po událostech roku 1989 a zvolení Václava Havla prezidentem se jako první dáma věnovala především charitativním aktivitám. Její práce ve prospěch dětí a seniorů si získala respekt nejen u nás, ale také v zahraničí. Nadále podporovala svého manžela, nicméně si vybudovala také vlastní mezinárodní renomé. Počátkem roku 1990 stála u zrodu Výboru dobré vůle, vůbec první organizace tohoto typu u nás, a později založila Nadaci Olgy Havlové. 
Rozvoj občanské společnosti u nás považovala za své poslání. Její nadace působí dodnes a letos si připomíná třicet let od založení, mimo jiné také vydáním rozšířené vzpomínkové knihy Kapka vody pro strom lásky. Od roku 1995 také uděluje Cenu Olgy Havlové za přínos ke zlepšení podmínek zdravotně znevýhodněných a rozvoji sociálních služeb. Udělování se Olga Havlová zúčastnila pouze v roce uvedení, krátce poté, počátkem roku 1996, zesnula. 
Její odchod zasáhl nejen jejího muže, ale také celý národ. Václav Havel se nikdy netajil tím, že na jeho dílo i pozdější státnické působení má vliv právě neutuchající podpora manželky. I díky jejímu úsilí, statečnosti a odhodlání máme dnes výsadu demokracie a svobodných médií. Jejímu životu vzdala hold v prvním čísle také Vogue Czechoslovakia, kde ji na titulní straně ztvárnila Karolína Kurková.   
Mou základní životní jistotou nedokázalo nic otřást. Tou jistotou je Olga. — Václav Havel
Ačkoliv sama nepublikovala, její myšlenky a činy jsou zaznamenány a zdokumentovány ve vzpomínkách jejích přátel, mezi které patřila například Vlasta Chramostová. Archivní záběry, fotografie i osobní zpovědi zachycuje také dokument režiséra Miroslava Janka z roku 2014 nazvaný Olga
In memoriam byla v roce 1997 Olga Havlová oceněna Řádem Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva, v roce 2010 jí byla na Senovážném náměstí v Praze odhalena pamětní deska, od roku 2012 nese jméno Olgy Havlové nová ulice v jejím rodném Žižkově a v roce 2018 bylo k jejím nedožitým pětaosmdesátinám vysázeno 85 stromů Olgy Havlové po celé České republice. Její vzpomínka je tak stále živá, jako první dáma a jedinečná žena zanechala dalším generacím sebevědomý, feministický a přitom citlivý odkaz, který inspiruje dodnes.