Společnost

Je vaše dítě přilepené na telefonu? Zjistěte, jak mu nastavit zdravé hranice

Jak moc nebo málo povolovat dětem užívání chytrého telefonu a sociálních sítí, je otázka, kterou řeší snad každý rodič. Pokud se obáváte negativních vlivů digitálních technologií nebo případné závislosti na nich, odbornice vám poradí, jak k situaci zdravě přistoupit.
Foto: Morelli Brothers
Kylie Jenner s dcerou Stormy

Jaký vliv má používání mobilu na vývoj dětí

Žijeme v digitálním světě a vyhnout se kontaktu s technologiemi je prakticky nemožné. Chytré telefony, tablety a počítače jsou nedílnými součástmi našich všedních životů, totéž platí o sociálních sítích. I dospělý člověk má mnohdy co dělat, aby nepropadl závislosti. Po smartphonu sahá okamžitě po probuzení, dlouho do noci scrolluje feedem a od obrazovky se neumí odtrhnout, ani když na něj někdo mluví. A co teprve děti a dospívající? „Jsou v polovině svého osobnostního vývoje. Nemají vytvořené obranné mechanismy, jak se závislostí bojovat,“ upozorňuje psychoterapeutka PhDr. Lenka Vavrinčíková, PhD. z Galen Clinic.
Jaký by měl být maximální screen time dítěte, zda by vůbec nějaký mít mělo a případně od kolika let, je velkým tématem pro většinu rodičů. Obzvlášť teď, když začaly prázdniny, je pod tíhou všech povinností svádí nechat potomstvo chvíli u telefonu či tabletu, a vyšetřit tak několik minut času navíc. Úplné odříznutí od zařízení a sociálních sítí ale zejména u puberťáků také není ideální a vlastně ani zcela možné. Je ovšem třeba si uvědomit, že každodenní používání digitálních technologií má na kognitivní, emoční a sociální vývoj dětí i adolescentů prokazatelně velký vliv. 

Je moje dítě na mobilu už závislé? 

Podle Vavrinčíkové se digitální závislost v nízkém věku projevuje zejména zanedbáváním jiných volnočasových aktivit, konflikty v blízkých vztazích a problémy ve škole. Pozorujete toto u svého potomka? Nestyďte se vyhledat odbornou pomoc adiktologa nebo dětského psychologa. Není to známka vašeho selhání jako rodiče – právě naopak. „Mezi ověřené postupy léčby digitálních závislostí patří motivační práce, kognitivně behaviorální terapie, psychodynamická terapie a rodinná terapie. Zapojení rodin do podpůrných skupin umožňuje sdílet zkušenosti a získat podporu od lidí v podobných situacích,“ říká psychoterapeutka.
Přístup vašich dětí k digitálním technologiím ovšem nemusí být ani tak hraniční, abyste mu věnovali pozornost. Vavrinčíková nabízí několik rad, jak v jejich užívání nastavit zdravé hranice a udržitelná pravidla, která mohou mít v konečném důsledku pozitivní dopad i na vás. Základem nejen pro tuto rodičovskou situaci je vytvořit bezpečný prostor pro komunikaci, kde se děti a dospívající cítí pohodlně a mohou sdílet své pocity bez filtru. Veďte s nimi dialog, naslouchejte bez soudů a hodnocení. Můžete začít pořádat pravidelné rodinné schůzky nebo porady, kde budete diskutovat o problémech, plánech a pokrocích. Změna návyků nepřijde okamžitě, je to proces. 

Jak s dítětem mluvit ohledně závislosti na mobilu

Důležité je také zjistit, co si o digitálních technologiích myslí samy vaše děti, jaké potřeby a obavy v tomto směru mají. „Ukažte jim, proč je digitální rovnováha důležitá. Diskutujte s potomky o možných negativních dopadech nadměrného používání technologií, jako jsou problémy se spánkem, zhoršený školní výkon nebo snížená fyzická aktivita. Mluvte s nimi také o kyberšikaně, soukromí a kritickém myšlení při konzumaci obsahu na sociálních sítích,“ vysvětluje Vavrinčíková. 
Odbornice dále upozorňuje, že pokud děti do procesu nastavování hranic a pravidel aktivně zapojíte, spíše na ně přistoupí a budou je dodržovat, protože jim budou rozumět. Dbejte na to, aby pravidla byla konzistentní a spravedlivá. „Stanovte zóny bez technologií a časy, kdy se technologie nepoužívají, například při společné večeři. Zdůrazněte, že se pravidla týkají všech členů rodiny, sami je dodržujte a užívání technologií omezte. Jste to vy, kdo má jít příkladem a modelovat zdravé chování.“ Pokud počítač či telefon opravdu potřebujete, například kvůli práci, vysvětlete dětem, že používání technologií může být produktivní a nezbytné, ale mělo by být vyvážené jinými aktivitami.
A právě podpora offline zábavy je dalším krokem, který můžete ve snaze zabránit digitální závislosti u svých dětí udělat. Snažte se program na volný čas vymýšlet tak, aby byl atraktivní pro všechny členy domácnosti. Zájmové kroužky, workshopy, výlety, deskové hry nebo návštěva zajímavého muzea či galerie jsou skvělou volbou – záleží jen na preferencích vaší rodiny.