Vogue Supports Local Fashion

Metoda žakárového tkaní nabízí fascinující optické iluze

Je dobré občas si připomínat, že jsme patřili mezi textilní velmoci (a není to zase tak dávno). Dodnes si chráníme know-how a silnou tradici, kterou český textilní průmysl vybudoval. Je to poklad, který po nás mohou dědit další generace. 
Foto: Karolína Matušková
Cena s názvem Excelentní studentský design 2023, která se pravidelně uděluje v rámci Národní ceny za studentský design. Tím se může chlubit textilní kolekce Basket-like, basket-why, basket-what... od Františky Benčaťové, absolventky Ateliéru textilní tvorby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové pod vedením Jitky Škopové. „Porota ocenila originální experimentování s technikou žakárového tkaní, excelentní estetickou ucelenost souboru textilních objektů a působivost žakárových vzorů,” řekla o vítězném projektu jedna z porotců Iva Knoblochová z Uměleckoprůmyslového musea v Praze.
Avšak úspěch projektu s využitím tradiční techniky tkaní nezůstal jen u školní práce. Františka Benčaťová se  projektu věnuje i po studiích. „Je to hra s nadsázkou, experiment s technologií, kterým zkoumám hranice žakárového tkaní,” tvrdí autorka. Odkaz na pletení košíků mladou tvůrkyni inspiroval k variabilitě vzorů, které díky této unikátní technice tkaní nabízejí až fascinující optické iluze. Vznikají tak smyslově, vizuálně i hapticky působivé objekty na motivy věcí, které nás běžně obklopují. 
My si tedy jen můžeme přát, abychom měli čím dál větší možnosti (ať už v interiérech našich domovů, či třeba v zaměstnání) obklopovat se podobnými lokálně vyrobenými předměty, které vzdávají hold tradičním rukodělným činnostem a zároveň mají designový ráz a estetickou hodnotu.
Chcete si prohlédnout všechny oceněné práce na vlastní oči? Do konce února máte šanci. Vystaveny jsou na výstavě Nový (z)boží, která probíhá v Galerii České spořitelny na adrese: palác Rytířská 29, Praha 1. Otevřeno je každý den od 10 hodin do 17 hodin a vstup je zdarma.