Wellness

#indoorgeneration: Jak čistý je vzduch, který dýcháte doma?

Znepokojivá kvalita ovzduší přiměla Josefa Šlaicha k tomu, aby se zamyslel na tím, jak minimalizovat její dopad na naše zdraví a krásu.