Cestování

Kouzlo italských zahrad

Zurčení vody, nádherné výhledy, vzrostlé stromy, hrající fontány, majestátně vyhlížející sochy a rozkvetlé záhony plné květin… V Itálii najdete místa, kde se v ideálním poměru snoubí příroda s uměním a kultura s historií. Prozkoumejte s námi ty nejkrásnější a nejkouzelnější zahrady téhle prosluněné země.

Řím: Villa Borghese

Foto: xlizziexx/ Pixabay
Villa Borghese
Villa Borghese, jeden z největších římských parků, se rozložil na severním okraji Říma. Samotnou vilu — a po ní pojmenované zahrady — nechal na začátku 17. století postavit kardinál Scipione Borghese. Na místě, kde se původně nacházely vinice, vyrostly rozlehlé zahrady, které neměly v Římě obdoby od dob antiky. Ve francouzském stylu je navrhl Domenico Savino da Montepulciano tak, aby místo oplývalo geometrickými tvary. Mezi okrasné keře a nekonečné záhony se spoustou květin rozmístil tento geniální krajinář zahradní plastiky a kašny. Když v 19. století převládla obliba anglických parků, dostaly jejich podobu i zdejší hektary zeleně, na nichž nechali architekti vysázet stovky borovic a dalších dřevin. 
Park po obvodu čítá šest kilometrů. Budete se tu procházet stinnými alejemi stromů a překvapí vás jezírko, ale i kilometry cest, podél nichž se vyjímají romantické kašny, altánky a sochy literárních i hudebních velikánů. Místní sem chodí relaxovat, věnovat se joggingu nebo jezdit na kole, kolečkových bruslích… Zvolit můžete ale třeba i projížďku loďkou po jezeře. Jeho břehy obklopují stromy, jejichž větve se sklánějí nad hladinou. Na jezerním ostrůvku stojí ionský chrám zasvěcený bohu Aeskulapovi. A protože v italských renesančních a barokních parcích nesměly chybět tzv. „tajné zahrady“, v zahradách Borghese přesně takovou najdete — po obou stranách pavilonku Uccelliera.
Nejslavnější stavbou celého parku je však samotná vila Borghese. V jejích útrobách se ukrývá Galleria Borghese — k vidění je zde kolekce rodiny Borghese, unikátní díla italského baroka a renesance, vytvořená slovutnými malíři a sochaři. Ze tří stran k vile Borghese přimykají renesančně pojaté zahrady se záhony květin a nízkými okrasnými keříky střiženými do ornamentálních tvarů. 
Když už se budete toulat zákoutími parku, namiřte své kroky k vile Giulia. Původně sloužila jako venkovské sídlo papeže Julia II., dnes je v ní Národní etruské muzeum. V parku najdete i Národní galerii, jež schraňuje největší sbírku moderního umění v Itálii. 
Součást parku Villa Borghese tvoří i Pincijské zahrady, které byly na příkaz Napoleona upraveny ve francouzském stylu. K vidění jsou nejen vodní hodiny, ale i 288 bust slavných italských osobností. Z vyhlídky Piazzale Napoleone si užijete nádherný výhled až do Vatikánu!

Florencie: Giardino di Boboli

Foto: Instagram @uffizigalleries
Giardino di Boboli
Jedno z nejkrásnějších míst ve Florencii vás překvapí, když přejdete most Ponte Vecchio a zamíříte k monumentálnímu paláci Pitti. Byl postaven v roce 1457 podle plánů významného architekta Filippa Brunelleschiho. V době, kdy byla Florencie hlavním městem Itálie, sloužil jako královská rezidence. Dnes v něm sídlí celkem sedm muzeí.  
Za palácem se na návrší rozkládá park Giardino di Boboli, který kdysi slavný rod Medicejských využíval jako soukromou zahradu. Cosimo de' Medici tu nechal vybudovat sochařské a botanické muzeum pod širým nebem s antickými sochami, renesančními fontánami a jeskyněmi. 
Zahrada je lemována nízkými živými ploty ze zimostrázu, které vytvářejí geometrické tvary. Rostou tu jiřiny a růže, které kvetou od května do června. V horkých dnech působí tohle místo se spoustou kašen jako oáza. Při své návštěvě ale nesmíte minout Neptunovu fontánu, u Bakchovy fontány zjistíte, že bůh vína je zde ztvárněn jako socha sedící na želvě. Fontana delle Scimmie (Fontána opic) dostala pojmenování podle tří soch opic z bronzu, které najdete na základně fontány. Voda prýští z mramorové sošky chlapce uprostřed nádrže. Získá si vás také oranžérie plná vonících citrusových stromů!
Elegantní cypřišová alej vás dovede k ostrůvku Isolotto, který oplývá sochami a fontánami. Důkladně propletené klubko cestiček vás přivede k hornímu konci parku. V Kavalírském domku z 18. století objevíte Museo delle Porcellane. Ukrývá sbírku porcelánu z rodového majetku Medicejských. 
Jednou z nejzajímavějších staveb v zahradách Boboli je Kaffeehaus. Jde o rokokový pavilon z 18. století. Z jeho ochozu si užijete úžasné výhledy na celou Florencii.
Toto místo právem nechybí na prestižním seznamu památek světového dědictví UNESCO. 

Tivoli: Villa d´Este

Foto: Instagram @villadestemibac
Villa d´Este
Všechny cesty vedou do Říma, ale také z Říma. Třicet kilometrů od Říma se po dávné silnici Tiburtina dopravte k jednomu z nejkrásnějších a největších vodních parků světa. Villa d´Este se nachází v městečku Tivoli, někdejším letovisku římských císařů. Když se stal v roce 1550 kardinál Ippolita d´Este místodržícím města, rozhodl se proměnit areál benediktinského kláštera na soukromou vilu obklopenou majestátní zahradou. Chtěl tak ukázat světu svůj nově nabytý společenský status. A stalo se! Jeho dům s oblibou navštěvovali filozofové, literáti, spisovatelé, teologové i šlechta. Místo také už brzy po svém zrodu patřilo mezi „giardini delle meraviglie“ (kouzelné zahrady) a posloužilo jako model pro další rozvoj zahrad v Evropě. 
Pozemek se rozkládá ve svažitém kopci na ploše 4,5 hektaru. I tenhle park si UNESCO připsalo na svůj prestižní seznam světového kulturního dědictví. V roce 2007 byl navíc ozdoben titulem Nejkrásnější zahrada Evropy! Do parku se ale dostanete až poté, co navštívíte jednotlivé prostory vily. Nebojte, interiéry domu jsou překrásné, podlahy zdobí mozaiky. Jednotlivé sály jsou vyzdobeny převážně v manýristickém duchu. V horním patře si prohlédnete kardinálské apartmá s nádhernými freskami. Ty ostatně nechybí v žádné z místností. Některé mají figurální motivy, jiné zase květinové. Postupně projděte Velkou halou, Halou s fontánou, Noemovou halou, Mojžíšovou halou i kaplí. 
Park je plný soch, altánků, jezírek, jeskyní, originálních fontán. Napočítáte v něm celkem 250 vodotrysků, 60 vřídel, 255 kaskád, 100 nádrží, 20 teras a tisíce a tisíce rostlin. Fontán je tu rovných 50! Nejpůsobivější z nich jsou však Dračí fontána, Neptunova fontána, fontána Matky přírody, Pegasova fontána nebo fontána Ovato s půlkruhovým průchozím podloubím s originálními průhledy. A co teprve Sto fontán, rozsáhlý vodní systém, který lemuje jednu z teras! A nechybí ani Vodní varhany. Tahle fontána vám v pravidelných intervalech zahraje půvabné melodie. Jak to celé funguje? Vodní pumpa udržuje konstantní tlak vzduchu potřebný k rozeznění varhanních píšťal. Veškerá voda do parku přichází z řeky Aniene. Do zahrad ji přivádí 600 metrů dlouhý podzemní tunel. Důmyslné zásobování vodou funguje na principu spojených nádob a tlaku vody bez použití mechanických zařízení.