Vogue Leaders

Martina Viktorie Kopecká: Je-li žák připraven, učitel se dostaví! Mimochodem, umíte jezdit na kole?

Asi si klepete na čelo, protože umíte; tak nějak odjakživa, potmě, dost možná i s prstem v nose. Začali jste se učit jezdit na kole už v dětství a skoro si na to nepamatujete. Nasedáte elegantně, ovládáte „silničku“ i to horské, umíte stroj bezbolestně zastavit a tak dále. Zvládnete gravitaci i boj s (ne)rovnováhou. Možná vás zpočátku jistila postranní kolečka. Nebo vám někdo, komu věříte, se všemi záludnostmi pomohl. Třeba i s chvilkami, kdy to nešlo tak hladce a rostla chuť to s urputností pihatého dítěte vzdát (a na to odporné kolo už do smrti smrťoucí nevlézt). Pak, o mnoho let později, přišel čas učit jezdit na kole třeba své dítě. Anebo vést týmy lidí. Případně obojí.
Foto: Archiv/Koláž Vogue CS
Martina Viktorie Kopecká
Je to jednoduchá myšlenka: učit se jezdit na kole a učit někoho jezdit na kole. Obojí by měl dobrý lídr dokázat. Jízda na bicyklu je poměrně složitý a komplexní proces, který předpokládá souhru naší neurologické i svalové soustavy a výraznější deficity nepromíjí. Stejně tak klade nároky na učitele jízdy. Ten by měl vládnout uměním porozumět principu rozjíždění, což je proces dynamický (pořádně do toho šlápni a nelekni se rychlosti) a zároveň je třeba poučit jezdce o jisté vytrvalosti, kterou si bude žádat plynulý rytmus pohybu dolních končetin a stabilizace vnitřních svalů (ano, při jízdě na kole bolí nohy a také svaly, o jejichž existenci nemá člověk do té doby žádné tušení). To vše v souhře s vizionářským pohledem vpřed. 
V roli toho, který učí jezdit druhé na kole, je zásadní jednak pochopení jednotlivých fází a součástek celého procesu, ale i předání smyslu toho celku, tedy „jaké je kouzlo cyklistiky“. A taky proč se mám držet tady, k čemu slouží brzdy a jaké jsou fígle, aby zadek tolik nebolel. Předat způsob nahlížení a svou vlastní zkušenost v sobě obnáší to, že nějakou takovou zkušenost mám. Že jsem se sama jezdit učila, že jsem spadla a zase vstala – nebo, a to se taky může stát, že prostě po jisté době dokážu konstatovat, že na kole jezdit nebudu, protože o mnoho lépe mi to jde na skútru, koloběžce či jinak. Lídr by měl dokázat dovést druhé k objevení jejich vlastního způsobu bez toho, aniž by vnucoval ten svůj jeden jediný (nejlepší) způsob řešení problému. Respekt k odlišnosti, k určité genialitě a rozpoznání daru jednotlivce už je takovou vyšší dívčí leadershipu. 
Dar vést v sobě zahrnuje také úkol řídit správným směrem.
Ale lídr to nesmí zase tak rychle vzdát. Jasně, coby cyklista začátečník nejdřív řeknu „to nejde“. Protože mluvit je na rozdíl od balancování jednoduché. Ale lídr by měl umět probudit zvědavost v tom smyslu, že člověka pozve k tomu, aby byl dychtivý objevit, co všechno je možné se naučit a dokázat. I přes počáteční nezdary a odřená kolena. Motivace touhou učit se nové věci nemá vést jen od jednoho úspěchu k dalšímu. Protože to dřív nebo později přinese stres, že nedokážu na šňůře vyhraných Tour de France dál a dál přidávat jen samá vítězství. Chuť objevovat a postupně růst různými směry souvisí s inspirací, kterou tak nějak mimochodem setkání s lídrem doprovází. Dobrý lídr nemusí být nafoukaný mičurin, kterému všechno dobře roste, všude byl dvakrát a všem „teda ukáže, jak se na to musí“. Naopak, lídr je nositel sebevědomí mnohem spíše v tom bdělém a pokorném slova smyslu. Je si vědom sebe. A také dokáže rozpoznat to nejlepší v těch druhých, aby pro ně vytvářel příležitosti, jak zazářit. Dobrý lídr není sólista, který překřikuje ostatní, ale je to ten, který poslouchá, aby pomohl všechny zvuky sladit do akordu, do melodie, do hudby.
Foto: Archiv
Martina Viktorie Kopecká
Žijeme ve světě, kde je mnoho cest, mnoho kol, mnoho aplikací na měření výkonu a tak dál. Svět a život snad nikdy nebyl komplikovanější co do počtu možností a nároků na vzájemnou souhru všech rovin života a zároveň jednotlivostí. Naše pomyslná životní cyklistická trasa vyniká komplexitou, vyžaduje specifickou komunikativnost a konektivitu. Long story short: všechno souvisí se vším. Učitel, nebo chcete-li leader, ovlivňuje žáka a žák ovlivňuje učitele. 
Vytváří spolu prostor pro komunikaci a v ní se vyvíjejí oba, svou roli si vyměňují, sesedají z kola a dívají se spolu do mapy, hledají záchytné body a čas od času se od sebe vzdalují, aby si mohli promyslet, co to ten jeden druhému říkal. Obvykle nejedou sami, ale v pelotonu, ve skupině. To je další rovina komunikace, další způsoby propojování a vytváření životního prostoru. Někdy jeden obzvlášť nadaný jezdec nebo jezdkyně překonají rychlost svého šéfa, přerostou ho i v technice. Takový učitel by měl být šťastný, že se mu podařilo správně „rozjet“ kolečka těch druhých. Musí si umět poradit se svými vnitřními pocity žárlivosti, s obavou o své vlastní místo a potřebnost. Správný lídr na silnici nesype hřebíky, ale raduje se z vavřínových věnců těch druhých.
Mimochodem, dle Ústavu pro jazyk český je ženská přechýlená podoba slova lídr, tedy lídryně, naprosto v pořádku. Přesto jako by čeština nebyla na chiruržky, psychiatryně, hostky a lídryně dobře připravena. Prý kdysi takové rozpaky budilo slovo ministryně, záleželo jen na frekvenci používání, aby přestalo překvapovat.
Co říci v cílové rovince? Snad jen lídrům a lídryním popřát doširoka otevřené oči i srdce, aby dokázali mnohé uvidět i zavnímat, dostatek sil, protože dar vést v sobě zahrnuje také úkol řídit správným směrem a rozmanitým terénem, protože jen ten prověří domnělé kvality těch, kteří vedou nebo se vezou.
Martina Viktorie Kopecká je farářkou Církve československé husitské, vyslankyní dobré vůle, psychoterapeutkou a krizovou interventkou. Díky zaměstnání v běžné velké firmě zjistila, co v životě dělat nechce, a začala hledat vlastní cestu. Jako farářka slouží bohu i lidem, křtí, oddává, vyprovází na poslední cestě a slouží bohoslužby. Od roku 2013 je členkou ústředního výkonného výboru Světové rady církví a od roku 2014 je předsedkyní jednoho z jejích poradních orgánů ECHOS. Papež František ji za její ekumenickou činnost vyznamenal medailí a pozval ji, aby se jako jediná vysvěcená žena – duchovní – zúčastnila biskupské synody ve Vatikánu. Píše blog Deník farářky
Inspirujte se také jejími tipy ke čtení: Bible (kde najdete leadership z mnoha úhlů pohledu), Bůh nefunguje (Thomas Frings), Nastavení mysli (Caroline Dweck) a Atomové návyky (James Clear).
Přidejte se k Vogue Leaders na  LinkedIn.