Vogue Leaders

Mark a Mo Constantinovi: Nejdůležitější je férovost

Mark a Mo Constantinovi věří, že rodina a byznys patří dohromady a společně dokazují, že slaďování práce a rodiny nemusí být jen výzva. Jejich spolupráce přináší synergii do rozvoje značky čerstvé ručně vyráběné kosmetiky Lush, která je oblíbená po celém světě. 

Co podle vás znamená leadership?

Mo: Často to může znamenat mít někoho, na koho se dá svalit vina. Lidé se někdy nedokážou sami rozhodnout, přestože k tomu mají sílu, znalosti a know-how, nedokážou se dostat do cíle, takže dobré vedení může pomoci překonávat překážky.
Mark: To je důvod, proč nemůžete provádět vlastní terapii, vždy se hodí názor někoho jiného. Problémem bývá osamocení nebo pocit, že je člověk na vše sám. I když jste obklopeni lidmi, stále se můžete při rozhodování cítit osaměle. Proto jsou důležité zkušenosti, které tyto pocity pomáhají překonat. Být lídrem je těžké, je třeba hodně odvahy, ale člověk si na to postupně zvykne. 

Jaké vlastnosti a hodnoty se pojí s dobrým leadershipem?

Mark: Nejdůležitější je férovost. Pokud víte, že jste ovlivněni předsudky, dejte to předem najevo. Já například věřím v nepotismus, ale netajím se tím. Věřím, že zapojení rodinných příslušníků do podnikání je lepší, pomáhá v budování firmy a povzbuzuje na duchu. 
Důslednost je jediná věc, kterou opravdu nemohu nabídnout. Ale nedůslednost je moje silná stránka! Dozvím se něco nového a změním svůj úhel pohledu. Nedůslednost je styl řízení – pokud můžete, snažte se být nepředvídatelní. Jakmile se lépe seznámíte se situací, změňte názor.
Mo: Přidejte i určitou schopnost soucítění. Pochopení toho, s čím a s kým máte tu čest, abyste mohli adekvátně reagovat a pomoci dojít ke správnému závěru.
Mark: Velmi důležitý je také nábor správných lidí. Pokud získáte svědomité lidi, kteří pro vás rádi pracují, pak vás podrží i v krizi. Překonávají sami sebe, protože takoví prostě jsou.
Pokud můžete, snažte se být nepředvídatelní.

Čím a jak dobrý lídr inspiruje?

Mo: Rozhodně si nemyslím, že by to mělo být jen prosté následujte mě. Každý člověk je omylný, chyby děláme často. Hodí se však, když každý pochopí své postavení v týmu a nenápadně pomáhá ostatním dosahovat jejich cílů a ambicí. Je třeba spolupracovat a naslouchat – nejde jen o vás. Pomáhat a usnadňovat, ne se vnucovat a přebírat kontrolu. Mít připravený názor, ale nechat dostatek prostoru pro ostatní.
Mark: Egoismus je nepřítelem týmové práce. Přiznávejte zásluhy tam, kde je to třeba, a nepřivlastňujte si zásluhy za věci, které udělali jiní lidé. Lídr je členem týmu – nikoliv jednotlivcem. Jsem obklopen tolika názorově vyhraněnými lidmi, že by bylo luxusem moci si někdy diktovat. Ale o tom to je: vybrat si ten správný tým. Nechcete patolízaly, chcete se obklopit silnými lidmi, kteří mají svůj názor, ale jsou rozumní. Úkolem lídra není nabízet silnou vizi, ale naslouchat vizím ostatních, shrnout je a předat zpět. Umění shrnutí je velmi důležité. 
Je třeba spolupracovat a naslouchat – nejde jen o vás.

Proměnil se leadership během pandemie?

Mark: Neřekl bych, že se leadership během pandemie nějak změnil, ale myslím, že se změnil během mého života. Je lepší přístup ke vzdělávání a lidé očekávají, že budou zapojování do rozhodování, rozhodně neočekávají, že z něj budou vyloučeni. Je třeba dávat pozor, nebo jít domů. To je velká změna. Neobstojíte se zastaralým přístupem. Je nezbytné se vzdělávat.
Foto: LUSH
Mark & Mo Constantine
Nemyslím si, že je zase tak obtížné vést lidi v době krize. Řízení firmy v době úspěchu vyžaduje mnohem více dovedností. Když vyděláváte spoustu peněz, je těžké někomu vysvětlit, že na některé věci nejsou finance. Takže bych řekl, že je mnohem těžší řídit firmu v úspěšných časech, když rostete, protože růst zakryje spoustu chyb, které jste udělali. Během pandemie jsme strávili spoustu času odstraňováním chyb, na které jsme přišli a které jsme měli napravit mnohem dřív.

Jak jste se vypořádali se zavřením obchodů, omezováním prodeje, problémy s dodávkami surovin?

Mark: Se stoickým přístupem, představivostí a všestranností. Pracovali jsme také na zefektivnění firmy, ale s minimálním propouštěním. Také se můžete hodně naučit od svých zákazníků. To je na dnešních sociálních médiích to hezké, že když se zákazníků zeptáte, odpoví vám. Dělejte, co vám řeknou, to je klíč ke všemu – ptát se, naslouchat a dělat, co vám lidé poradí.
Mo: Také jsme pomáhali. Hned na začátku pandemie jsme v našich obchodech poskytli mýdlo, aby si zákazníci mohli přijít umýt ruce, a zároveň jsme poskytli výrobky (hlavně mýdlo a krémy na ruce) pro britskou národní zdravotní službu. A snažili jsme se zachovat co nejvíce místních pracovních míst.
Mark Constantine se svou ženou Mo společně stojí za úspěchem Lush. Mark značku čerstvě ručně vyráběné kosmetiky založil v roce 1995 s pěti spoluzakladateli včetně Mo. Mark je hnací silou podniku a zároveň pracuje jako člen týmu pro vývoj produktů, který vytváří krémy na vlasy, pleť a tělo. Mo se specializuje na vynalézání tuhých, nekonzervovaných a nebalených výrobků a v roce 1988 jí byl udělen první patent za vynález tuhého šamponu. Oba jsou držiteli Řádu britského impéria (OBE) za zásluhy v kosmetickém průmyslu. Lush se věnuje také charitě, v současné době si můžete zakoupit například Charity Pot a podpořit tím organizace, které bojují za práva lidí, zvířat a ochranu životního prostředí. Článek byl publikován původně v angličtině.
Přidejte se k Vogue Leaders na LinkedIn.