Vogue Leaders

Danuše Nerudová: O ženském leadershipu

Z mého pohledu každý lídr i lídryně obecně musí mít velkou odvahu a odpovědnost. Při řízení na sebe beru konečné rozhodnutí, vždy za něj přijímám osobní odpovědnost a jsem připravena jej odůvodnit. Život mne naučil věci netlačit silou, ale investovat úsilí do komunikace, naslouchání a vysvětlování. 
Lídryně jsou v České republice poměrně ohrožený druh. Je nás sice 51 % v populaci, ale naše participace na těchto pozicích je něco kolem 21 %. A proto to lídryně v České republice nemají vůbec jednoduché. Setkávají se se zcela jinými výzvami než muži. Pohybují se ve světě a systému, který stvořili muži k obrazu svému, musí být daleko tvrdší než oni. Onen mužský svět je totiž automaticky podceňuje a považuje za slabý článek řetězce. Ani v oblasti komunikace to nemají jednoduché. Zatímco mužům velmi často i v odborném projevu odpustíme žoviálnost či agresivitu, ženám nikoliv. U žen se soustředíme nejen na chyby, ale také na to, jak jim to zrovna sluší. Vzhled dokáže zastínit jejich odborný výkon, což klade o to větší důraz na to, aby nejen nepřekročily hranici mezi důrazem a agresivností, ale také působily reprezentativně. Takové výzvy známe všechny, řeším je také. I proto ve vedoucí roli podporuji diverzitu. 
Jsme v tom společně.
Jako svůj úspěch chápu úspěch celého týmu. Primárně se snažím podporovat každého člena a jeho úspěch je tedy i mým úspěchem. A identicky jeho neúspěch je i mým neúspěchem. Jsme v tom společně. V univerzitním prostředí do řízení samozřejmě zasahuje i univerzitní politika. Tady je úkolem lídra vzít všechny věci s ní spojené na svá bedra a vytvořit tím dostatečný prostor k práci týmu. Protože akademické prostředí je velmi konzervativní, u prosazování velkých změn často postupuji strukturovaně ve více malých krocích, které jsou dostatečně vysvětleny. Snahou je kolektiv nadchnout pro změnu a transformovat ho.
Foto: (osobní archiv)
Danuše Nerudová
Jako žena, které není lhostejná nízká participace žen ve vysokých pozicích, cítím obrovský závazek v podobě mentoringu. Ten je pro mne nedílnou součástí leadershipu. Dělá mi velkou radost předávat osobní zkušenosti mladším, dávat prostor k osobnímu růstu dalších a pozorovat, jak se mladší kolegyně učí a rostou. Z vlastní zkušenosti vím, že jsou zmítány celou řadou stereotypů a společenských tlaků, o kterých je s nimi potřeba hovořit a které je třeba vysvětlovat. Především je třeba jim dodávat sebedůvěru v tom, že jdou po správné cestě a že se nemají vzdávat. 
Velmi často dostávám otázku, jakými hesly se v životě řídím. Jsou tři. Důvěřuji sama sobě, že si počínám správně, nikdy se nevzdávám a věřím, že na vrchol hory dojdu, protože nic není nemožné
Prof. Danuše Nerudová je ekonomka a vysokoškolská pedagožka. V lednu 2018 byla jmenována rektorkou Mendelovy univerzity v Brně, stala se tak první ženou v čele této instituce a zároveň nejmladší rektorkou v Česku. V téže době byla rovněž jmenována předsedkyní Komise pro spravedlivé důchody. Dlouhodobě se věnuje otázkám rovného postavení mužů a žen, udržitelnému důchodovému systému a jeho financování. V dubnu 2020 spolu s dalšími ekonomy založila občanskou iniciativu KoroNERV-20. 
Přidejte se k Vogue Leaders na LinkedIn.