Vogue Leaders

Ayesha Rekhi: Síla spočívá v příběhu

Nedávno jsem byla oslovena, abych pro skupinu diplomatek řekla něco na téma: „V čem spočívá má síla. Odpovědí byl můj příběh. Po dvacetileté kariéře v diplomacii totiž vím, že právě naše příběhy – plné nesnází i úspěchů – jsou tím nejmocnějším nástrojem k budování vazeb mezi lidmi. Můžeme z nich čerpat inspiraci pro naši práci, a tím pádem ji i lépe vykonávat. Síla spočívá v našem hlase, díky kterému můžeme své příběhy sdílet s ostatními.
Můj příběh začíná cestou mých rodičů. Přistěhovalců, co opustili Indii kvůli tamější náboženské netoleranci a zakotvili v Kanadě, aby se mohli nechat svobodně oddat. Myslím, že spousta lidí dokáže najít pro moji zkušenost matky, jež se usilovně snaží skloubit náročnou práci s rodinným životem, pochopení, nicméně občas z některých vycítím mírné rozčarování. Ne vždy totiž na setkáních s kanadským velvyslancem čekají osobu zrovna mého pohlaví či etnického původu. V takových chvílích se mi osvědčilo přednést jim příběh svých rodičů, kteří – stejně jako mnoho jiných přistěhovalců a uprchlíků včetně Čechů – našli v Kanadě domov, ovšem za cenu toho, že tvrdě pracovali, zajímali se o život své komunity a investovali do vzdělání svých dětí.
Během pandemie se ale můj příběh najednou začal podobat mnoha jiným. I já zažívala kritické chvíle při nesčetných hovorech přes Zoom, zatímco se mé děti ve vedlejší místnosti učily. Právě v tomto těžkém období jsme i díky sdílení našich příběhů našli s ostatními vzájemné porozumění.
Držte se své síly, protože váš příběh je důležitý
Foto: Velvyslanectví Kanady v České republice
Ayesha Rekhi, velvyslankyně Kanady
Je důležité dokázat vyprávět svůj příběh, ale stejně účinné je naslouchat těm druhým. Coby mladá kanadská diplomatka v Indii jsem si na jedné schůzce s vesnickou radou všimla, že jediná další žena v místnosti podává zúčastněným čaj. Po tomto zjištění jsem vyrazila do kuchyně, abych si promluvila s ostatními ženami, které tam pracovaly. Přišly na řešení, jak v jejich komunitě nastolit mnohem lepší podmínky pro všechny, a já nakonec jejich návrhy zařadila do své analýzy. Plynulo z toho jediné: Má zvídavost a odhodlání naslouchat jiným mě nesmírně inspirovaly a pomohly odvést ještě pečlivější práci.
I když stále ještě zůstávám vzhledem ke svému původu a tomu, jak vypadám, v oboru zahraniční politiky spíše výjimkou, pomalu se situace mění. Panuje čím dál větší porozumění tomu, že diplomaté různého původu a zkušeností přinášejí světu vlastně výhody: Nechybí nám schopnost využívat nejrůznější sítě a informace, nabité z různých perspektiv, využít k lepší reprezentaci své společnosti, ale také zavádět kvalitnější opatření a inovace.
Znát svůj příběh, nebát se vyslovit své hodnoty a přemýšlet nad tím, proč dělám to, co dělám, mi pomohlo zjistit, kde jsou pro mě coby lídryni silné, ale i slabé stránky. Díky tomu všemu jsem teď autentičtější, empatičtější a odolnější. Sama jsem definovala svou roli velvyslankyně místo toho, aby ji definovali jiní. Držte se i vy své síly, váš příběh je důležitý. Využijte jej k tomu, abyste si vytvořili prostor pro nové myšlenky a spojení s nejrůznějšími lidmi. Teď víc než kdy jindy nám prostor, který jsme objevili ve sdílení a naslouchání, může pomoct posilovat naši odolnost a nacházet dlouhodobá řešení problémů současného světa.  
Ayesha Patricia Rekhi je velvyslankyní Kanady v České republice. Před svým jmenováním v roce 2019 působila na diplomatických pozicích v Hongkongu, Dillí, Hanoji a Bangkoku. Bakalářský diplom získala z politologie na McGill University v kanadském Montrealu, magisterské diplomy má z rozvojových studií na London School of Economics a veřejné správy na Harvard University. Článek byl publikován původně v angličtině.
Přidejte se k Vogue Leaders na  LinkedIn.