Vogue Leaders

Michaela Kopalová: Konflikt je příležitostí k hledání nových cest

Otevřená komunikace patří mezi základní pilíře všech lidských vztahů. Vzdělávací instituce ji ale opomíjejí. Projekt vrstevnických mediací na školách, v rámci kterého se děti učí technikám takzvaného aktivního naslouchání, se snaží o změnu. Jeho propagátorkou je Michaela Kopalová, členka obsahového týmu kanceláře Evy Pavlové, první dámy a manželky prezidenta České republiky.
Foto: Zuzana Bönish, KPR
collage: Emma Kotian

Mohou být konflikty prospěšné?

Pokud se k nim přistupuje správně, tak ano. Většina lidí se konfliktům vyhýbá, protože si je spojují s dramatem a zraňujícím slovy. Přitom hněv je zdravý, pomáhá ke změně. K dobrému zvládnutí konfliktu je zapotřebí emoce přijímat, nevnímat je jako ohrožení. Také je důležité nepřesvědčovat se navzájem, neobhajovat se za každou cenu, být otevření. Konflikt se může stát skvělou příležitostí zjistit pravdivý stav věcí, dozvědět se něco o sobě i o tom druhém a najít nové cesty k dosažení spokojenosti.

Lze vždy dojít ke smíru?

Vždy ne. V mediaci je důležité správné načasování, protože konflikt má svoji vývojovou křivku. Smír je možné najít na začátku. Na jeho vrcholu už si strany většinou nedokážou vyjít vstříc a potřebují, aby za ně někdo rozhodl autoritativně. V dlouhodobém horizontu ale i tyto případy mohou nakonec skončit smírem. Například když se intenzivní emoce v jeho průběhu vyčerpají. 

Mediace vychází z latinského mediare, tedy být uprostřed. Jaké vlastnosti by měl mít mediátor, aby dobře balancoval mezi stranami konfliktu? 

Mediátor potřebuje být pevný a laskavý zároveň. Pevný v tom nenechat se strhnout k černobílému hledání viníka a oběti. Mezilidské vztahy totiž nejsou černobílé. Laskavost pak mediátor musí prokazovat ve všech intervencích neustále. Klienti u nás často otevírají velmi bolavá témata a je potřeba, aby vnímali, že s nimi lidsky soucítíme a nehodnotíme je. 
Všichni chceme, aby s námi bylo jednáno s respektem.

Přemýšlíte i v osobním životě jako mediátorka?

Dělám mediaci nepřetržitě už devět let a je to pro mě už tak přirozený způsob komunikace, že se automaticky propisuje i do mého osobního života. Když mě něco trápí, potřebuji o tom otevřeně mluvit a očekávám, že moji blízcí budou přístupni hledání řešení. Vnímám ale, že ne všem kolegům se to daří. 

V poslední době se vám podařilo více zviditelnit takzvanou vrstevnickou mediaci na školách. V čem spočívá?

Vrstevnická mediace je projekt zaměřený na kompetence řešit konflikty mezi sebou. V rámci něj je skupina dětí průběžně vzdělávána v technikách aktivního naslouchání. Vrstevničtí mediátoři pak pomáhají řešit spory, když jsou ještě v zárodku, a zlepšit tak celkové klima ve škole. Získávají tím jak učitelé, kterým se tak otvírá větší prostor pro samotnou výuku, tak především děti, kteří cítí, že jsou jejich problémy brány jako podstatné a že se jim někdo pozorně a se zájmem věnuje. 
Foto: Zuzana Bönish / KPR
Michaela Kopalová
Ohromný přínos projektu vnímám také pro budoucí život samotných dětských mediátorů. Při pravidelných supervizích vidím, jak dobře přemýšlejí o konfliktech i o vztazích.

Mohou děti komunikovat jako dospělí?

Děti umějí komunikovat dokonce lépe než dospělí. Mediační techniky jsou pro nás totiž přirozené, se schopností mluvit otevřeně se už rodíme. Až postupem času nás svět přeučí na více zastřenou komunikaci, mluvení nepřímo, potlačování emocí, manipulaci... Všichni přitom chceme, aby s námi bylo jednáno s respektem. Pro děti je hledání přirozenosti snazší. Dospělí se musejí vrátit v čase velmi dozadu, oprostit se od toho, jak s nimi mluvili jejich rodiče, učitelé či partneři, a postupně to zkoušet jinak.

Projekt mediací ve školách podpořila Eva Pavlová. Jak probíhá vaše spolupráce?

Paní Pavlovou zaujal tento projekt, když spolupracovala s Mediačním centrem MANOFI, které jsem založila. Strávila tehdy hodně času na telefonu s klienty naší kanceláře a zblízka tak poznala trápení, které zakoušejí rodiny, jež se rozpadají. Poté, co byl její manžel zvolen prezidentem, mi přišla nabídka, abych se stala součástí jejího obsahového týmu. Společně s kolegyněmi z jiných oborů vytváříme synergický celek, ve kterém pracujeme na všech tématech, které si paní Pavlová vytyčila a které se díky našim osobnostem prolínají. Mým úkolem je vytvářet podklady a příležitosti k tomu, aby děti dostaly dobré vzdělání v komunikačních technikách na co nejvíce školách. 
Michaela Kopalová pochází z Ostravy. Po studiu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně se věnovala ochraně lidských práv. Od roku 2014 je zapsanou mediátorkou, pomáhá rodinám urovnávat konflikty a vede projekt vrstevnické mediace ve školách. Je mámou tří dětí. 
Přidejte se k Vogue Leaders na LinkedIn.