Vogue Leaders

Anežka Dašková: Věřím v naději

Anežka Dašková našla smysl ve zdravotnictví a pomoci prostřednictvím paliativní péče. Na sociálních sítích zprostředkovává medicínská témata a snaží se tak zmenšovat propast, která mezi zdravotníky a pacienty vzniká nesprávnou komunikací. Věří, že nastupující generace lékařů bude k léčbě přistupovat komplexně a holisticky.

Na vašem YT kanále řešíte méně obvyklá témata: zdravý přístup ke studiu medicíny, duševní zdraví nebo paliativní péči. Čím podle vás sledující inspirujete?

Původně jsem chtěla nabídnout upřímný pohled na život medika, s přibývajícími sledujícími jsem ale svůj záběr rozšířila o více zdravotnických témat, která se snažím reflektovat lidsky a srozumitelně. Myslím si, že lidem je sympatický především můj optimistický přístup k životu. Považuji se za chronickou objevitelku naděje a ukazuji ji právě tam, kde je jinak těžké ji hledat. 

S nadsázkou o sobě říkáte, že jste jediná medička, které studium na lékařské fakultě zlepšuje duševní zdraví. Jak se vám tento přístup daří?

Jako pacient s crohnovou chorobou beru možnost studovat a postupně se přibližovat vysněnému povolání jako velké privilegium. Dokud se zvládám učit, jsem vděčná a ke stresu nemám důvod. To ale neznamená, že mi studium občas nepřerůstá přes hlavu. V takových chvílích se musím vždy nadechnout a připomenout sama sobě, proč to dělám a kam tím směřuji. Na svých sociálních sítích se také netajím tím, že již mnoho let chodím na psychoterapii, ta mi velmi pomáhá.
Odpočinek člověka nebrzdí od produktivity, ale naopak přispívá k udržení duševní rovnováhy.

Učí se medici komunikaci s pacientem? 

S každou další generací mediků je kladen větší důraz na nácvik všech možných soft-skills. Etických témat se dotýkáme průběžně, především během praxí. Schopnost vhodné komunikace je jednou z nejtěžších medicínských disciplín a jinak než dlouholetou praxí se podle mého názoru získat nedá. Lékař musí být empatický, ale zároveň by měl dbát na to, aby si příběhy svých pacientů nenosil domů. Věřím, že se v tomto ohledu medicína vyvíjí dobrým směrem.

Jaká je cesta mladé lékařky do paliativního odvětví?

Velmi zdlouhavá. Po šesti letech studia a získání titulu z všeobecného lékařství si musím zvolit jeden ze základních oborů, jako jsou například pediatrie nebo vnitřní lékařství, a po splnění atestace, což je většinou po pěti letech, se teprve začít věnovat nadstavbové atestaci z paliativní medicíny. Protože jsem ale chtěla být oboru blízko co nejdříve, stala jsem hned v prvním ročníku dobrovolníkem v paliativním týmu a dnes jsem poradkyní pro pozůstalé. Ve všech medicínských oborech je třeba si neustále uvědomovat, že neléčíme chorobu, ale pacienta, kterého daná choroba potkala. Tento přístup je mi velmi blízký a právě paliativní medicína ho dobře naplňuje. 

Jak v sobě řešíte rozpor mezi nadějí a realitou?

Nejsem zastánce falešné naděje. Jsem přesvědčená, že pacient se dá povzbudit, aniž by mu bylo slíbeno něco, co nelze splnit. Když do nemocnice přivezou pacienta po autonehodě, lékař mu buď může říct, že to bude dobré, nebo volit slova tak, že udělá, co bude v jeho silách, aby to bylo dobré. Rozdíl je v tom, že to druhé je pravda, kdežto to první být nemusí. U pacientů v paliativní péči se zase zdravotníci na počátku ptají, jak podrobné informace o svém zdravotním stavu chce nebo nechce pacient slyšet.

Jak pracujete se svým duševním zdravím v rámci takto psychicky náročných oborů?

Foto: (osobní archiv)
Anežka Dašková
Každý den si povinně vyhrazuji čas na odpočinek: chodím do přírody, poslouchám hudbu, baví mě kreativní tvoření nebo pečení. Zní to banálně, ale bylo pro mě skutečně velmi obtížné pochopit, že odpočinek člověka nebrzdí od produktivity, ale naopak přispívá k udržení duševní rovnováhy, a je tak nutnou součástí naplněného života. 

Minimálně na sítích se zdá, že vše zvládáte s radostí a grácií. Co vám dává takový nadhled? 

Měla jsem velké štěstí, že jsem si poměrně brzy našla to, co je mé a co mě naplňuje. Každý den mě žene pocit smyslu, který mi v různé míře dávají opravdu všechny výše zmíněné aktivity. To je ten hlavní důvod. A taky jsem od přírody asi lehce hyperaktivní.
Anežka Dašková je studentkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a zakladatelkou neziskové organizace O nemocech otevřeně. Působí jako poradkyně pro pozůstalé a zajímá se také o psychoterapii. Na svém YT kanále Promedik a na sociálních sítích šíří osvětu o studiu medicíny, celostní medicíně a paliativní péči.
Přidejte se k Vogue Leaders na LinkedIn.