Vogue Leaders

Michaela Seewald představuje podzimní Vogue Leaders s Kris Jenner na obálce

Vážené čitateľky a vážení čitatelia,
som rada, že vám môžem predstaviť najnovšie číslo časopisu Vogue Leaders. Venujeme sa v ňom téme, ktorá je mi blízka: ženy a investície. Ženy v posledných desaťročiach výrazne zmenili investičné prostredie. A hoci stereotyp typického investora, na ktorého sa zameriava investičný priemysel, môže predstavovať muž, bohatstvo žien rastie – a rovnako rastie aj vplyv našej investičnej stopy.
Foto: Petr Jandera
Michaela Seewald
Po prvé, počet retailových investoriek na akciovom trhu prudko stúpa. Štúdia spoločnosti Fidelity Investments z roku 2021 zistila, že 67 % žien v súčasnosti investuje mimo svojich dôchodkových účtov. V roku 2018 bolo toto číslo len 44 %. To má významný vplyv na trendy tvorby majetku, ale aj na to, ako emitenti a spoločnosti zaoberajúce sa správou majetku uvádzajú svoje produkty na trh. Je zrejmé, že hoci ženy vstúpili do sveta investíc neskôr, skrývame v sebe neuveriteľný potenciál a sme pripravené zmeniť investičné prostredie v budúcnosti.
Podobne začali ženy meniť situáciu aj v oblasti alternatívnych investícií do rizikového kapitálu, súkromného kapitálu a rodinných kancelárií. V posledných rokoch prudko vzrástol podiel investujúcich žien a majiteliek podnikov a pandémia bola pre mnohé ženy impulzom na založenie vlastného podniku alebo na prvé investovanie. Tým sa ženám otvorili možnosti získavať peniaze na súkromných trhoch a využívať výhody podnikania.
Pokiaľ ide o rodinné kancelárie, takmer 90 % svetových miliardárov sú síce muži, ale keď ide o správu ich peňazí, zdá sa, že do svojich rodinných kancelárií nehľadajú nikoho iného ako ženy, ktoré predtým pracovali v investičných bankách, investičných firmách a hedžových fondoch. Tieto ženy majú totiž schopnosť premýšľať nad vecami z dlhodobejšej perspektívy, ktorú je niekedy ťažké nájsť v stratégiách rýchlej návratnosti investícií prevládajúcich na Wall Street.
Napriek tomu môžu ženy často brzdiť rodové predsudky, najmä pokiaľ ide o podnikateľské aktivity. Bez rozhodujúceho financovania nebudú mať firmy vlastnené ženami rovnaké možnosti uspieť ako firmy vlastnené ich mužskými kolegami. Okrem toho sú ženy často zdržanlivejšie pri prijímaní investičných rozhodnutí alebo pri zakladaní podnikania, lebo nemajú také sebavedomie ako muži. I toto musíme napraviť!
Na prekonanie týchto výziev môžu investori financovať podnikateľské iniciatívy vedené ženami priamo prostredníctvom zdrojov kolektívneho financovania – crowdfundingu – alebo prostredníctvom fondov súkromného kapitálu zameraných na firmy vedené alebo založené ženami, aby sa zabezpečilo, že budú mať rovnakú príležitosť prosperovať ako všetky ostatné. Aj týmto bodom sa v rozhovoroch venujeme.
Som nadšená, že hviezdou obálky jesenného vydania Vogue Leaders je Kris Jenner. Kris je matka, manažérka a podnikateľka, ktorá riadi obchodnú stránku impéria Kardashian‑Jenner. Stála za televíznou šou Keeping Up With the Kardashians a my sme s ňou pripravili rozhovor, v ktorom rozoberáme jej podnikateľskú cestu.
Ďalší, rovnako pôsobivý text, na ktorý som veľmi hrdá, je rozhovor s Nataliou Jaresko, ukrajinskou investičnou manažérkou narodenou v Amerike, zakladateľkou Horizon Capital, popredného investičného fondu v strednej a východnej Európe so sídlom na Ukrajine. Neskôr, v rokoch 2014 až 2016, pôsobila ako ukrajinská ministerka financií. V marci 2017 bola vymenovaná za výkonnú riaditeľku Rady pre finančný dohľad a riadenie Portorika, ktorá má pomôcť oživiť hospodárstvo krajiny. Jej vplyv vo verejnej aj súkromnej sfére je inšpiratívny a rozhovor s ňou si nenechajte ujsť.
Ďalej prinášame interview s Tomášom Čuprom, českým investorom, podnikateľom, zakladateľom a generálnym riaditeľom pražskej spoločnosti Rohlik, ktorá sa zaoberá elektronickým predajom potravín. Tomáš hovorí o svojich úspechoch a názoroch na rodovú rovnosť.
V tomto vydaní vám prinášame rozhovor s Emíliou Mamajovou a Andreou Ferancovou. Sú to spoluzakladateľky a riadiace partnerky fondu súkromného kapitálu Espira Investment so sídlom v Prahe, ktorý sa zameriava na investície do podnikov vedených ženami v strednej a východnej Európe. Tieto dve ženy odvádzajú úžasnú prácu v dôležitej oblasti investícií.
S veľvyslankyňou Maroka v Českej republike vedieme inšpiratívnu diskusiu o posilňovaní postavenia žien a o tom, ako ona a jej dcéra prekonávajú kultúrne výzvy, aby dosiahli úspech ako ženy.
Na celé jesenné číslo Vogue Leaders som pyšná a dúfam, že vás oslovia osobnosti tohto čísla a inšpirujú myšlienky, o ktorých v ňom píšeme.
S úctou,
Michaela Seewald
Chairwoman & Founder
V24 Media