Vogue Leaders

Tyler Foggatt: Instituce, které kladou důraz na ověřování faktů, mají ve společnosti důležité místo

Redaktorka prestižního amerického časopisu se letos vrací do Prahy, aby se v rámci programu Bakala Journey již podruhé podělila s budoucími novináři o své zkušenosti.
Foto: Ondřej Besperát/Bakala Foundation
Tyler Foggatt

Co vás přivedlo k novinářské profesi a záhy do prestižní redakce The New Yorker? 

Psaní mě velmi bavilo a myslela jsem si, že novinařina bude dobrý způsob, jak rozvíjet své reportérské a vypravěčské schopnosti. Během studia jsem editovala univerzitní noviny a absolvovala různé stáže. Navštěvovala jsem spoustu kurzů psaní. A než jsem dostudovala, požádala jsem o práci v New Yorkeru. Začínala jsem jako asistentka redakce, což je základní pozice. Měla jsem štěstí, že se uvolnilo místo, protože v časopise je jen několik takových míst.

Studovala jste na Yale. Je dobrá škola klíčem k úspěchu v novinářské profesi? 

Kromě akademického studia žurnalistiky existují i jiné způsoby, jak se stát novinářem. Yale ani nenabízí studium žurnalistiky, já jsem vystudoval angličtinu. A zkušenosti jsem získávala na stážích, které jsem kombinovala s lekcemi tvůrčího psaní. Upřímně řečeno, práci v univerzitních novinách jsem brala mnohem vážněji než studium. A nemusí to být zrovna školní noviny. Pokud máte možnost stáže, rozhodně ji využijte. Nebo si založte vlastní blog.

Na pozici editorky jste se vypracovala velmi brzy. Jste si vždy zcela jistá, že dokážete posoudit dobrý příběh? 

Někdy je jasné, že příběh je nebo bude skvělý. Jindy je to složitější. Když text odmítnu, často je to z důvodu, že není správně načasovaný nebo že nápad není úplně vyladěný. Navíc nerozhoduji sama. Diskutuji o tom s kolegy a rozhodujeme společně. Je to týmová práce.

Je možné být zcela nestranný? 

Myslím si, že v ideálním případě by novináři měli psát tak, aby se čtenář mohl sám rozhodnout, jaký postoj k určité osobě nebo tématu zaujme. Existuje způsob, jak psát o věcech v negativním světle a zároveň zůstat do jisté míry neutrální. Pokud například píšete o člověku, se kterým politicky nesouhlasíte, není opravdu nutné popisovat ho tak, aby vypadal fyzicky směšně. Obvykle stačí držet se toho, co daná osoba řekla a udělala. Musíte být upřímní a spravedliví a čtenář se pak může sám rozhodnout, co si myslí.

Změnila se žurnalistika během pandemie? 

Zdá se, že je mnohem snazší publikovat téměř cokoli. A v jistém smyslu je to dobře, protože mnohem více lidí dostává šanci zveřejnit svůj pohled na věc. Máme větší a rozmanitější mediální ekosystém. Ale je problém, když narazíte na neověřený zpravodajský článek, který vypadá jako normální zpravodajský článek. New Yorker je jedním z mála titulů, které stále kladou velký důraz na ověřování faktů. Naši čtenáři vědí, že to, co publikujeme, bylo velmi pečlivě a rozsáhle prověřeno. Instituce, které kladou důraz na ověřování faktů, mají ve společnosti důležité místo. Také to povzbuzuje naše zdroje, lidi, kteří s námi spolupracují; vědí, že nám mohou poskytnout citace, aniž bychom jejich slova zkreslovali.
Pokud máte možnost zajímavé stáže, rozhodně ji využijte.

Jak vybírat média, kterým lze věřit? 

Kromě titulku, což by ale neměl být jediný faktor, na který se čtenáři mohou spolehnout, existují další indikátory, podle nichž můžete při čtení zjistit, zda se jedná o důvěryhodný zdroj informací. Můžete se podívat na pozornost věnovanou detailům, na to, zda byl článek ověřen z hlediska faktů, zda byl rozhovor veden osobně, nebo jde pouze o písemné odpovědi. Bylo osloveno více lidí, nebo jde jen o vyprávění jedné osoby? Pokud z textu nepoznám, jak byl napsán, a nedokážu určit zdroj, je to pro mě varovné znamení. Ostatně to, kdy a jak byly citace pořízeny, může také způsobovat zkreslení. 
Sama se často setkávám s dezinformacemi. A také s lidmi, jejichž názory byly utvářeny dezinformacemi. To může ztěžovat politické diskuse. Ale současně se stalo zvykem velmi rychle předpokládat, že pokud s námi někdo nesouhlasí, je to proto, že byl ovlivněn dezinformacemi. Někdy tomu tak není a dotyčný má skutečně k dispozici fakta. Jen si je vykládá jinak než já. Používá stejná fakta, ale dospěl k odlišným závěrům.

Máte někdy tendenci například zveřejňovat odkazy na ověřené zdroje informací? 

Pokud si myslím, že někdo čte dezinformace, cítím určitou potřebu poslat mu články, které považuji za kvalitní. Obecně vždy hledám příležitost, jak se podělit o článek z The New Yorker. Ale lidé ne vždy chtějí číst celý článek, někdy se zastaví u titulku. Uvědomuji si, jak klesá schopnost lidí udržet pozornost. O to je editace a publikování delších textů těžší, i když jsou náročné samy o sobě. Schopnost udržet pozornost nikdy nebyla nižší, dokonce to pozoruji i sama na sobě třeba po brouzdání Instagramem. Ale vidím, že účastníci programu Bakala Journey si to uvědomují. Jsou na to připraveni. Vědí, že počítat s tímhle jevem k novinářské práci patří.

Jak jste se dostala ke spolupráci s Bakala Journey? 

V roce 2022 mě můj bývalý kolega Adam Entous coby hosta přizval na svou přednášku. Mluvila jsem přímo o tom, jak jsem upravovala Adamovy články. Studenti reagovali dobře a organizátoři programu mě pozvali, abych v dalším roce přijela osobně. Možná i proto, že jsem účastníkům věkově blízko, je mi 28 let. Už jsem vedla několik různých kurzů, ale Journey je zatím asi největší a hodně pracuje se sdílením. Sdílíme zkušenosti, mluvíme o tom, co obnáší být novinářem, což je obohacující i pro mě. Ráda se setkávám se studenty, kteří jsou zapálení a oddaní novinařině. Jsou mezi nimi účastníci ze zemí, kde se například žurnalistice věnuje poměrně málo žen a stále je to převážně mužské odvětví. Někteří z nich mluví o obavách svých rodičů, zda je novinařina perspektivní povolání a zda je to vůbec respektovaná práce. Jedna z účastnic musela podniknout dvacetihodinovou cestu autobusem, aby se programu mohla zúčastnit. Účastníci kurzů se přesto často zdají být na novinařinu mnohem lépe připraveni, než jsem byla já, když jsem končila školu.
Foto: Ondřej Besperát/Bakala Foundation
Tyler Fogatt

Daří se vám coby velmi zaměstnané ženě vylaďovat práci a volný čas? 

To mi nikdy moc nešlo. Dokonce i když čtu knihy nebo se dívám na televizi, přemýšlím o tom, jestli ta kniha nebo seriál stojí za to, abych o nich psala. Když se sejdu s přáteli a někdo vypráví zajímavý příběh o své profesi, začnu si představovat, jak by měl vypadat článek psaný na takové téma. Hlavní je nebýt neustále online. Musím si nastavit meze a odpojit se. Důležité je umět si opravdu odpočinout. Pomáhá mi běhání. Ale také si myslím, že pokud člověk svou práci miluje, je v pořádku, že se práce a osobní život prolínají. Psaní není jen moje kariéra, je to pro mě koníček. Ne každý má takové štěstí. Mám velké štěstí a jsem za to velmi vděčná.
Tyler Foggatt je senior editorka časopisu The New Yorker, kde připravuje reportáže a kritiky a také televizní rubriku. Do redakce nastoupila v roce 2017 a je moderátorkou The Political Scene, politického podcastu, kde každý týden vede rozhovory s reportéry a externími odborníky o aktuálních událostech a politice. V roce 2020 získala cenu American Society of Magazine Editors pro novináře mladší třiceti let a v roce 2022 byla zařazena na seznam Forbes 30 pod 30 v oblasti médií. V loňském roce přednášela pro účastníky programu Bakala Journey, který organizuje Bakala Foundation; přihlášky do letošního ročníku programu budou otevřeny 1. února 2024.
Přidejte se k Vogue Leaders na LinkedIn.