Vogue Leaders

Rajčata, salám a trpasličí chleba: jak vám mohou pomoci v kariéře?

Ke konci roku bývá pořádný shon. Dotáhnout v práci vše, co potřebujete, a připravit oslavy Vánoc a Nového roku, to vše si žádá hodně sil. Podívejte se na tři metody organizace času, které vám mohou pomoci nejen v tomto období. 
Foto: Sion Touhig/Getty Images
Campbells Soup Cans, Andy Warhol

Pomodoro 

Technika Pomodoro je jeden způsobů organizace času, který může pomoci, pokud máte tendenci prokrastinovat. Ital Francesco Cirillo s ní přišel na konci osmdesátých let a nazval ji podle kuchyňského časovače ve tvaru rajčete (pomodoro), který používal na vysoké škole. Je postavena na tom, že si zvolíte časové úseky, kdy se budete soustředit na práci (podle autora metody by to mělo 25 minut, ale můžete si najít vlastní rytmus), poté následuje krátká přestávka (5 minut). Po čtyřech takových opakováních by měla následovat delší pauza (nejméně 30 minut). Důležité je, že jednotlivé úseky (pomodora) by neměly být přerušovány. Pokud vás během nich něco napadne nebo vyruší, zapište si to někde stranou a vraťte se k poznámce, až skončíte takzvaný set (čtyři pomodora). Striktní časové úseky oddělené odpočinkem mají pomoci udržet duševní svěžest. Pravdou každopádně je, že zřetelně oddělují čas pro práci a soukromí, což je pro udržitelné zvládání návalu povinností vždy zásadní. 

Salámová metoda

S metodou, která se používá nejen ke zvládnutí náročných úkolů, se setkáte prakticky všude, kde se původně velký cíl z nějakého důvodu nepodařilo prosadit nebo uskutečnit a druhým pokusem je jeho rozdělení na menší části. I když se někdy používá třeba k ne právě chvályhodnému ošálení úřadů nebo autorit, v tom nejlepším smyslu ji můžete použít k obejití nástrah, které vám chystá vlastní mysl. Tuhle pomůcku můžete znát také jako takzvané porcování slona, jakkoliv je to metafora vzhledem k tomu, že jde o chráněný druh, dnes už dost nevhodná. Jde prostě o to, že velký úkol rozdělený na menší části, se kterými si poradíte postupně, už člověka obvykle tolik neděsí. Zaměřte své úsilí nejprve na menší část úkolu, teprve poté pokročte k další. I velká cesta začíná prvním krokem. 

Kámen na kameni

Odborníci na řízení času pracují s prioritami. Napsat si seznamy úkolů (time management druhé generace) lidem pomáhá, ale některé položky na nich jsou přirozeně důležitější než jiné. Než se vydáte na trnitou cestu pochopení jejich naléhavosti a důležitosti (time management třetí generace), nebo dokonce pokročíte k úvahám nad životními rolemi (time management čtvrté generace), můžete zkusit něco mnohem jednoduššího: Metodu inspirovanou příběhem učitele, který svým žákům vysvětloval plánování času na příkladu sklenice, kterou je třeba naplnit kameny a pískem. Pokud ji naplníte nejprve pískem, tedy banalitami, drobnostmi a záležitostmi, které nejsou podstatné, mnoho kamenů se do ní už nevejde. Pokud ale začnete největšími kameny, které tu reprezentují ty nejdůležitější úkoly, místa pro menší kameny a písek bude pořád dost. Běží tu o to, čím začít svůj den. Vyberte si jeden úkol, na kterém vám nejvíce záleží, a udělejte pro jeho splnění alespoň kousek. Teprve potom se pusťte do čehokoliv dalšího. Od Terryho Pratchetta a jeho Zeměplochy víme, že pokud má člověk s sebou na cestách trpasličí chleba, zjistí, co všechno dalšího se dá ještě sníst, než se do něj pustí. Je to totiž v podstatě kámen. Vzácnost, kterou vás trpaslíci vybaví na cestu, jen pokud vás mají opravdu rádi, a kterou je nejlépe hltat pouze očima. Vy ho naštěstí jíst nemusíte, a proto vás nebude svádět k prokrastinaci. Naopak vám bude připomínat hlavní úkol dne. 
Foto: Getty Images
Skvělé je, že všechny tři metody můžete kombinovat a vytvořit si tak vlastní mix. Pokud je úkol příliš náročný a děsí vás, rozdělte jej na menší části. I hlavnímu úkolu dne se můžete věnovat v časových úsecích a prokládat snahu odpočinkem. A navíc – kameny nemusejí být jen iluzorní. Pokud jako pomůcku použijete ty skutečné, třeba sesbírané na procházce nebo dovezené z nezapomenutelné dovolené, mohou vám připomínat vaše cíle. Postavte tři na sebe: jeden pracovní, jeden pro svou rodinu a jeden sami pro sebe. Kromě budování kariéry vám tak pomohou nezapomínat na své blízké a taky každý den udělat něco pro splnění vlastních přání a snů. 
Přidejte se k Vogue Leaders na LinkedIn.