Vogue Leaders

Česko v čele Evropy

Dnešním dnem se Česká republika po třinácti letech historicky podruhé ujímá předsednictví Rady Evropské unie. Je to jedno z nejdůležitějších práv a rovněž jeden ze zásadních úkolů vyplývajících z členství v EU, v jehož plnění se státy postupně střídají po 6 měsících. Česko přebírá předsednictví po Francii a na konci roku jej předá Švédsku. Slovensko se předsednictví ujme v roce 2030.
Rada EU je hlavní rozhodovací orgán Evropské unie. Reprezentuje členské státy a má rozsáhlé zákonodárné a výkonné pravomoci. Úkolem předsednictví je zajistit pokrok v přípravě unijních právních předpisech a přitom rozvíjet kontinuitu programu Evropské unie a hladkou spolupráci mezi státy. Předsednická země především plánuje a řídí zasedání Rady EU a všech jejích přípravných orgánů a rovněž ji zastupuje vůči ostatním unijním orgánům. Znamená to také, že se řada jednání na nejvyšší úrovni uskuteční právě v Česku. V Praze se akce budou konat na Pražském hradě, v Kongresovém centru, hotelu Diplomat nebo v multifunkčním centru O2 universum. České předsednictví zahájila slavnostní akce v Litomyšli, kde česká vláda přivítala delegaci předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen s velkou částí eurokomisařů.
Od roku 2009 členské státy vždy spolupracují v rámci takzvané trojice, kdy tři předsednické země společně připravují program na 18 měsíců a každá z nich sestavuje podrobnější priority pro půlroční období. 
Česká republika přebírá vedení v nesnadné válečné situaci, doznívající pandemii, energetické krizi a prohlubující se inflaci. 
Předseda vlády Petr Fiala představil 5 klíčových priorit českého předsednictví. Patří mezi ně zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny, energetická bezpečnost, posílení evropských obranných kapacit a bezpečnost kybernetického prostoru, strategická odolnost evropského hospodářství a odolnost demokratických institucí. 
Úkolem dnešní Evropy je znovu objevit své svědomí a smysl pro odpovědnost v nejhlubším slova smyslu... — Václav Havel, 1996
Logo českého předsednictví, které vytvořila agentura Dark Side, vyobrazuje růžici symbolizující dvacet sedm členských států v jejich rozdílnosti a současně jednotě a odráží motto Evropské unie „Jednotná v rozmanitosti“. V jeho základu je ukrytý klín, který je v rámci EU unikátní pro českou vlajku. Motto předsednictví „Evropa jako úkol“ odkazuje na jeden z klíčových projevů prvního českého prezidenta Václava Havla. 
Zahajovací koncert se bude konat 8. července 2022 v pražském Rudolfinu, vysílat jej bude rovněž Česká televize prostřednictvím ČT Art. Se skladbou s názvem Stronger than yesterday připravenou speciálně pro české předsednictví v Radě Evropské unie vystoupí klavírní virtuos Tomáš Kačo.
Výzdobu dvou budov Rady Evropské unie v Bruselu připravilo v rámci českého předsednictví devět mladých českých umělců pod kurátorským vedením Michala Novotného a záštitou Národní Galerie Praha. Kolektivní projekt i jednotlivé interpretace Květinové unie spojuje představa společenství květů vyrůstajících z jedné země, což současně poukazuje na ekologický přesah, který by měl během českého předsednictví rovněž rezonovat.
Foto: Alexander Bel
Jedním z děl v rámci projektu Květinová unie je ručně tkaná více než dvacetimetrová tapiserie Babory Fastrové a Johany Pošové. Před transportem do Bruselu proběhla zkouška instalace ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze.
Přidejte se k Vogue Leaders na LinkedIn.