Vogue Leaders

Trh s online seznamkami pro LGBTQ+ komunitu roste. Jaká je jejich budoucnost a jak může v oboru pomoci umělá inteligence?

„Je pro mě ctí, že mohu přispět ke zkvalitnění a rozšíření možností v online seznamování pro naše uživatele,“ říká Milan Kovačič o své pozici ředitele firmy, která se zaměřuje na poskytování bezpečného prostoru a podporu pro LGBTQ+ komunitu v seznamovacích aplikacích. Vedle toho se tento třicetiletý Slovák věnuje postgraduálnímu studiu na Oxfordu, zaměřenému na umělou inteligenci. Jak nejmladší stipendista v tomto oboru propojuje svou vášeň s nejnovějšími výzkumy a inovacemi v oboru a jaká je podle něj budoucnost online seznamek?
Foto: Rastislav Baca

Čemu se právě teď věnujete?

V současné době se intenzivně věnuji své roli CEO ve společnosti Cosmic Latte. Naším cílem je získávat stále více uživatelů, vylepšovat produkty a optimalizovat monetizaci, abychom mohli co nejlépe sloužit naší komunitě. Přestože studium na Oxfordu přináší mnoho výhod a otevírá mi dveře do vynikajícího akademického prostředí, neustálé cestování mezi Oxfordem a pracovním prostředím Cosmic Latte je přece jen náročné. Kromě toho se snažím vyvažovat své osobní cíle a péči o zdraví. V nedávné době jsem absolvoval maraton, což pro mě znamenalo velký úspěch a potvrzení mého sportovního snažení. Rovněž kladu důraz na své duševní zdraví, pravidelně medituji a věnuji se terapii. Udržování rovnováhy mezi pracovními povinnostmi a péčí o sebe je pro mě klíčové.
V běžném životě může být pro některé lidi obtížné najít vhodného partnera nebo navázat nové přátelství.

Roste obecně zájem uživatelů o online seznamky a jakou roli hrají pro komunitu LGBTQ+?

Trh s online seznamkami stále roste a nabízí nové příležitosti pro vstup na trh a rozvoj inovativních platforem. Zvláště se ukazuje, že LGBTQ+ sektor je na vzestupu. Podle průzkumu společnosti Gallup je ve věkové skupině generace Z v USA až 21 % respondentů identifikujících se jako LGBTQ+. Tento růst v LGBTQ+ komunitě je pro nás jako podnikatele velmi atraktivní. Pro komunitu LGBTQ+ mají online seznamky velký význam, protože usnadňují proces seznámení. V běžném životě může být pro některé lidi obtížné najít vhodného partnera nebo navázat nové přátelství. Seznamky jsou pro ně proto často běžným způsobem, jak hledat vztahy nebo nové kamarády. Poskytují bezpečný prostor, kde mohou LGBTQ+ jedinci komunikovat a poznávat se navzájem, s pocitem přijetí a porozumění.

Liší se i to, jak se uživatelé chovají na dating apps určených LGBTQ+ — v porovnání například s Tindrem, který využívají z velké části i heterosexuálové?

Ano, existují rozdíly. Je důležité uvědomit si, že není možné přistupovat ke všem uživatelům jako k jednotné skupině, protože LGBTQ+ komunita je velmi rozmanitá, každá její část má své specifické potřeby. Například gay komunita se může lišit od lesbické komunity. Obecně pozorujeme, že gayové jsou více vizuálně zaměření a preferují kratší dobu mezi seznámením a setkáním. Mají tendenci být otevřenější pro neformální vztahy či krátkodobá setkání. Lesby se často věnují pečlivějšímu procesu seznámení, více se zaměřují na budování vztahů nebo hledání přátel.
Důležité je také uvědomit si, že v rámci LGBTQ+ komunity existuje široká škála identit a orientací. Každý jedinec má své vlastní preference a záměry při používání seznamovacích aplikací. Jako společnost Cosmic Latte, která se specializuje na správu seznamovacích aplikací pro LGBTQ+ komunitu, jsme citliví na tuto rozmanitost a snažíme se poskytovat prostor, který je přizpůsoben potřebám a preferencím našich uživatelů. Uvědomujeme si, že každá osoba hledá něco trochu odlišného, proto se naše aplikace snaží nabízet různé možnosti pro hledání vztahů, přátelství nebo neformálních setkání v souladu s těmito potřebami.
Foto: Rastislav Baca

Jaká je podle vás budoucnost těchto aplikací?

Podle mého názoru má budoucnost seznamovacích aplikací obrovský potenciál. Jednou z klíčových oblastí, která se bude dále rozvíjet, je využití umělé inteligence (AI) a personalizace pro poskytování partnerských doporučení. Díky AI je možné analyzovat velké množství dat o preferencích a chování uživatelů, což umožňuje přesnější a relevantnější doporučení potenciálních partnerů. Dalším zajímavým směrem je rozšířená realita (augmented reality), která může hrát velkou roli při podpoře vizuální stránky seznamování. Představte si například možnost swipování 3D modelů lidí místo statických obrázků. To by umožnilo uživatelům získat lepší představu o vzhledu a pohybu potenciálního partnera. Věřím, že budoucnost seznamovacích aplikací spočívá také v posilování komunitního aspektu. Uživatelé hledají nejen romantické vztahy, ale také přátelství a podporu. 
Inkluzivní prostředí je nejen spravedlivé, ale také prospěšné pro byznys.

Zabýváte se i benefity, které přináší inkluze LGBTQ komunity do byznysu. Jak vnímáte chování českých a slovenských firem v tomto ohledu? Jaké jsou vaše zkušenosti ze zahraničí?

Globálně je situace s inkluzi LGBTQ+ komunity do byznysu nedostatečná. Statistiky ukazují, že například v USA LGBTQ+ ženy zaujímají pouze 0,6 % vedoucích pozic, přestože v populaci tvoří 5,1 %. Tato nerovnoměrná reprezentace je znepokojující a odráží nedostatečnou inkluzivitu v různých zemích. Na Slovensku a v Česku je situace v oblasti inkluze LGBTQ+ komunity pravděpodobně ještě horší. Absence rovných příležitostí a inkluzivního prostředí v těchto zemích dokazuje, že mnoho talentovaných jedinců není plně využíváno a jejich přínos pro byznys je opomíjen. Je velká škoda, že mnoho firem na Slovensku a v Česku není dostatečně motivováno a aktivně se neangažuje v podpoře LGBTQ+ zaměstnanců. Inkluzivní prostředí je nejen spravedlivé, ale také prospěšné pro byznys. Přitom odborné studie potvrzují, že rozmanité a inkluzivní týmy dosahují vyššího výkonu a konkurenční výhody.

Setkal jste se vy sám, nebo někdo ve vašem okolí, s diskriminací na pracovišti kvůli své sexuální orientaci?

S diskriminací na pracovišti kvůli sexuální orientaci jsem se osobně setkal jen zřídka. Mám ale výhodu, že jsem vždy pracoval v prestižních institucích, kde je diskriminace neakceptovatelná; v pozicích, kde si lidé nedovolují takové chování. Nicméně jsem si plně vědom toho, že pro mnoho dalších lidí, kteří nemají takové privilegium, může být diskriminace na pracovišti velmi obtížná. Je důležité podporovat a vytvářet prostředí, ve kterém jsou všichni zaměstnanci respektováni a akceptováni — bez ohledu na jejich sexuální orientaci.

Co byste poradil ředitelkám/ředitelům a majitelkám/majitelům firem, pokud chtějí jít inkluzi naproti, a nevědí jak na to?

Poradil bych jim následující kroky: prvním z nich je budovat inkluzivní firemní kulturu, ve které se zaměstnanci cítí dobře a nedochází k jejich odchodům. Toho lze dosáhnout prostřednictvím aktivit, které podporují rozmanitost a respektování všech členů týmu. Druhým krokem je zaměřit se na diverzitu při náboru nových zaměstnanců. Aktivně hledejte a oslovujte kandidáty z různých skupin a menšin, které jsou v daném oboru podzastoupené. Také můžete pořádat speciální akce zaměřené na přilákání diverzitních talentů, například prostřednictvím hiring eventů nebo programy mentorství. Jako příklad lze uvést přístup společnosti McKinsey, která pravidelně pořádá akce zaměřené na exkluzivní LGBTQ+ komunitu nebo na ženy v oboru. Tímto způsobem lze aktivně vyhledávat a přilákat talentované jednotlivce z různých skupin a zajistit rozmanitost ve firemním prostředí. Závěrem je důležité nejen vytvářet inkluzivní kulturu, ale také zavést konkrétní postupy a politiky, které zajistí, že diskriminace a neinkluzivní chování nebudou tolerovány.

Měla by se takovým tématům více věnovat i vláda? Čemu konkrétně?

V České republice je obecně poměrně tolerantní k LGBTQ+ komunitě, i když stále zaostává za standardy Evropské unie. Na Slovensku je situace velmi problematická. Lidé jsou méně tolerantní a LGBTQ+ jedinci nemají žádná práva. Vláda by měla považovat za svou povinnost usilovat o zlepšení standardů svých občanů. Je zvláštní, že pro takovou značnou minoritu, jako je LGBTQ+, existuje tolik kontroverzí. Podle mého názoru by bylo vhodné, kdybychom shora dolů prosazovali práva LGBTQ+ lidí a vyslali signál, že jsme tolerantní a inkluzivní společnost. Normalizací tolerance se poté bude pohybovat i problematika inkluzivity v byznysu. Stát by měl být příkladem a podporovat pokrok, nikoliv ho brzdit.
Je důležité pečlivě kontrolovat a monitorovat algoritmy umělé inteligence, aby se minimalizovaly možné negativní dopady.

Věnujete se umělé inteligenci. Myslíte, že právě umělá inteligence by mohla i takové věci, jako je inkluzivita na pracovišti, v budoucnu nějak řešit?

Myslím si, že i přesto, že umělá inteligence může přinést mnoho inovací a změn, není řešením pro inkluzivitu na pracovišti. Diskriminace často vychází z hluboce zakořeněných kulturních postojů a předsudků, které umělá inteligence sama o sobě nemůže změnit. Naopak, umělá inteligence může zesílit stávající nedostatky nebo zaujatosti, které se nacházejí v datech, na nichž je trénovaná. Jinými slovy: pokud se dostatečně neprozkoumají a neodstraní předsudky v datech, může se stát, že umělá inteligence bude reprodukovat nežádoucí a diskriminační vzorce. Je důležité pečlivě kontrolovat a monitorovat algoritmy umělé inteligence, aby se minimalizovaly možné negativní dopady.
Foto: Rastislav Baca
Přidejte se k Vogue Leaders na LinkedIn.