Umění

Malíř a bohém Petr Brandl v Národní galerii Praha

Nenechte si ujít výstavu děl Petra Brandla, nejvýznamnějšího umělce barokního umění v Čechách, a prožijte příběh malíře a bohéma prostřednictvím jeho tvorby. Těšit se můžete na nově objevená díla, barvité divadelní představení i doprovodný program. 
Foto: Fotografické oddělení Národní galerie v Praze
Vlastní podobizna (tzv. Lobkovická) Petr Brandl
Výstava v pražské Valdštejnské jízdárně představuje umělce a jeho díla ve dvou dějových liniích, které se navzájem prolínají. Poznáte malíře, jehož život dobové doklady zachycují v překvapivých detailech, ale také příběhy jeho děl, která už po téměř čtyři století promlouvají až k současnosti. Uvidíte restaurovaná oltářní plátna, portrétní tvorbu i zajímavé žánrové malby. Ve výběru najdete i několik nově objevených děl. Tvorbu Petra Brandla navíc doprovází například sochařské kusy jeho spolupracovníka a blízkého přítele Matyáše Bernarda Brauna. 
Foto: Fotografické oddělení Národní galerie v Praze
Podobizna šlechtice v modrém plášti Petr Brandl
Petr Brandl žil pozoruhodný a bohémský život. Toužil po luxusu šlechty, opakovaně se zadlužil, a několikrát proto skončil i ve vězení. Mimo jiné i kvůli své zálibě v nákladném oblečení a v tom, co bychom dnes nazvali pečující a dekorativní kosmetikou, totiž v olejíčcích a pudrech. Trápily ho spory o výživné pro manželku Helenu, neshody s cechem malířů, do jehož řad odmítal vstoupit, a také opakované rozepře s objednateli děl, protože nedodržoval smlouvy. Jak uvádí dobové zdroje: „Malíř by mohl získat mnoho tisíc, kdyby z něj jeho lehkomyslnost jak vůči sobě samému, tak manželce a dětem a jeho důvěrné přátelství a štědrost vůči kumpánům nebyly učinily chudáka.“ Pohyboval se napříč všemi společnostmi. Zpodobnil například významný rod Černínů, ale současně po sobě zanechal i ikonograficky výjimečné žánrové malby s náměty podvodných felčarů. Často se stěhoval, nejvíce pobýval na Malé Straně a Starém Městě v Praze, kde také najdete jeho díla v některých kostelech.
Foto: Fotografické oddělení Národní galerie v Praze
Vlastní podobizna Kopie podle Petra Brandla
Petr Brandl byl nejen nejlépe placeným umělcem své doby, ale především proslul svým osobitým a originálním malířským rukopisem. Obrazy doplňují rentgenové snímky a makrofotografie, které umožňují navštěvníkům výstavy nahlédnout doslova pod povrch a ponořit se do děl, která nezapřou určité paralely s tvorbou Rembrandta van Rijn. Poslední výstava tohoto nejvýznamnějšího umělce barokního umění v Čechách byla přitom uspořádána před více než padesáti lety. Kromě katalogu se chystá také řada dalších publikací, například interaktivní kniha pro děti. Přichystána jsou například audioprůvodce koncipovaný jako promluva samotného malíře, jemuž hlas propůjčil herec Ondřej Bauer, nebo videoanimace pro děti o životě a díle Petra Brandla od animátora Tomáše Zacha, kterou hlasem doprovází herec Kryštof Hádek. Součástí výstavy je rovněž divadelní hra Tři ženy a zamilovaný lovec v podání souboru Geisslers Hofcomoedianten, která malířův život přibližuje v barvitém provedení.
Výstavu Petr Brandl: Příběh bohéma navštivte od 20. října 2023 do 11. února 2024 ve Valdštejnské jízdárně v Praze.