Vogue Daily

Umění pomáhá

Pohotovost a zručnost, s jakou celé Česko šije roušky, ohromují a inspirují celý svět. Dokonce natolik, že svá doporučení upravily americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí nebo Světová zdravotnická organizace. Pomocnou ruku u nás nabídli také studenti vysokých škol všech oborů včetně uměleckých. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze kromě ochranných štítů a bezmála dvou desítek tisíců roušek nejpotřebnějším připravila i návod pro celý svět. #umenipomaha
Foto: Martin Lacko / @thetalkingclub
Foto: VŠUP v Praze

Roušky pro potřebné

Do šití se zapojili především studenti ateliérů módy, kteří společně vytvářejí mikromanufaktury. Pomáhají však také studenti dalších ateliérů spolu s pedagogy a zaměstnanci školy. Pod vedením Haliny Haškovcové se na 3D tiskárnách vyrábějí pomůcky pro šití roušek a především ochranné štíty pro lékaře. Ty putovaly například do Nemocnice na Františku, Kliniky Kateřinská, Nemocnice na Vinohradech, ARO Homolka, Vojenské nemocnice, nemocnic v Břeclavi, Hradci Králové, Strahově a Malvazinkách. Látkové roušky dobrovolníci distribuovali především do nemocnic, domovů pro seniory, na různá sběrná místa pro potřebné. „Jsem hrdý na všechny, kterých se to týká, a moc jim děkuji“, říká k tomu rektor UMPRUM Jindřich Vybíral.
Foto: VŠUP v Praze

Umění pomáhá

Tím však aktivity studentů nekončí, někteří z nich připravují informační grafiku, roznášejí letáky, rozvážejí látky, distribuují hotové roušky nebo zajišťují nákupy pro seniory. A právě oni stojí za vznikem iniciativy Umění pomáhá, která sdružuje dobrovolníky z řad umělců, kteří se společně podílí na šití roušek, jejich distribuci a dalších nápomocných aktivitách. Spolupracovníky tohoto sdružení jsou například jedni z prvních iniciátorů výroby látkových roušek Městská část Praha 7, Textile Mountain nebo Overall Office. „Je skvělé vidět, jak se v takové tíživé situaci dokážeme semknout a pomáhat si navzájem, a to nejen my, platí to napříč celou republikou,“ vzkazuje studentka Ateliéru módní tvorby Sára Sedláková. 
Návod na výrobu jednoduchých roušek studenti navíc připravili také v angličtině a svou pomocí tak překračují zatím stále uzavřené hranice. 
Foto: VŠUP v Praze