Vogue Daily

Super Taus na limitované obálce československé Vogue

Motiv odvalování balvanu, který propojuje obálky březnového čísla Vogue CS, vychází z virálního videa umělkyně Taus Makhachevy. Jako Super Taus, což je její superhrdinské alter ego, také vystupuje na jedné z nich
Narodila se v ruském hlavním městě, umění studovala v Londýně a hrdě se hlásí ke svým dagestánský kořenům. Žije střídavě v Moskvě a Machačkale a centra obou metropolí zdobí socha jejího dědečka. Je vnučkou Rasula Gamzatova, spisovatele, novináře a avarského básníka z Kavkazu a pravnučkou Gamzata Tsadasy, barda minstrelských představení. Ve svém díle, převážně videoartu a performancích, vypráví příběhy současného Dagestánu, pracuje s objekty, které se běžně používají, ukazuje místní zvyky a krajinu. Staví tak proti sobě hluboko do minulosti zasazené kulturní dědictví a současný svět, které skrze napětí i soulad utvářejí budoucnost. 
Balvan je jedním z motivů, ke kterým se vrací, a stal se také propojujícím motivem obálek čísla, které je nejen u nás, ale ve všech edicích věnováno kreativitě. Balvan je výzva, „můžete na něj nahlížet jako na problém, ale také v něm vidět příležitost – něco změnit, vytvořit, někomu pomoci. Příležitost překvapit sám sebe,“ vysvětluje v úvodníku šéfredaktorka Vogue CS Andrea Běhounková. 
Díla Taus Makhachevy jsou zastoupena například v Puškinově muzeu v Moskvě, Centre Pompidou v Paříži nebo galerii Tate Modern v Londýně. Získala řadu ocenění, například na moskevském Bienále současného umění v roce 2015 nebo mezinárodním veletrhu současného umění Cosmoscow v roce 2018. Byla zařazena na seznam nejlepších současných ruských umělců ARTEEX v rámci 49ART