Vogue Daily

Překrásný nový svět

Vogue CS představuje limitovanou sběratelskou obálku prosincového vydání, kterou navrhla a vytvořila Veronika Šrek Bromová. Oslavuje kořeny, tradice, rodinu a přináší povzbuzení, naději a vizi nového světa. 
Foto: Veronika Šrek Bromová for Vogue CS
Limitovaná obálka Děti pro nové časy Hugo a Johannka, 2020, Vogue CS, k dostání pouze na Vogue.cz, 299 Kč
V době plné obav přináší nová limitovaná obálka Vogue záblesky barev, nezdolný život a závan naděje. Říká se, že největší tma bývá před úsvitem a předznamenává obrat. Těžkosti s sebou vždy nesou nové příležitosti. Obálka Veroniky Šrek Bromové vyjadřuje kontrast mezi omezujícím systémem, strachem z neznámého a nezlomeným duchem člověka, který ctí propojení s přírodou.
„Vnímám omezení, ale současně je to také čas, kdy se ukazuje, jak důležitý je respekt k přírodě, sobě navzájem i k sobě samým. Aktuální situace mi přinesla čas pro sebe k hlubšímu přemýšlení a tvorbě,“ doplňuje Veronika a ukazuje přitom přírodu, usedlost a lesy kolem sebe. „Když do mého života přišly děti, naučila jsem se vnímat svět jejich očima a upozadit vlastní ego. Návrh obálky ukazuje naději, kterou v sobě nesou pro budoucnost. Přemýšlela jsem nad tím, jak s dětmi o světě mluvíme a jak ho vnímají.“
Foto: Veronika Šrek Bromová
Vosí hnízdo, 2012
Foto: Veronika Šrek Bromová
Hugo a Johannka, 2020
Foto: Veronika Šrek Bromová
Veromandala, 2016
Foto: Veronika Šrek Bromová
Follow your heart...
V roce 1931 spisovatel Aldous Huxley představil světu román Konec civilizace aneb překrásný nový svět. Převratné a ve své době nepochopené dílo později inspirovalo například George Orwella k sepsání jednoho z nejdůležitějších textů moderní literatury vůbec, románu 1984, a autor přitom sám odkazuje na inspiraci dílem největšího z mistrů sci-fi H. G. Wellse, který dodnes nepřestává překvapovat silou svých předpovědí. Přestože od vzniku Huxleyho textu uplynulo devět desetiletí, neztratil nic ze své naléhavosti. Společnost, která uměle zvyšuje svoji spokojenost za cenu ztráty citů a emocí, plnou omezení a norem, staví autor do kontrastu s čistou a nezkrocenou duší Divocha, který je v kontaktu se svým srdcem. Vykreslení úpadku v sobě současně nese naději pro budoucnost, odkazuje na význam kořenů a nabízí cestu. I po takové době, kdy se naléhavost dění okolo nás znásobila pandemií, může kniha znovu promlouvat. Obálka Veroniky Šrek Bromové ji nejen připomíná, ale také vystihuje její poselství a dodává jí nový, současný rozměr. 

Děti pro nové časy

„Zadání na téma rodina, kmeny a kořeny ve mně vyvolalo představu země, půdy, ze které vše, včetně nás lidí, vyrůstá. Zemědělci ji, jak mohu v místě, kde žiji, pozorovat, dlouhodobě likvidují a proměňují v poušť, kde bez podpory nic nevzejde. Přemýšlela jsem nad našimi osvojenými dětmi s romskými nebo jinak exotickými kořeny a nad tím, co se dnes děje se zemí a světem, nad pandemií a nad pokračujícími problémy s migracemi, klimatickými a sociálními změnami. Naše děti budou v nových podmínkách blízké budoucnosti rozkolísaného světa žít. Současně jsem přitom ale myslela na jejich energii, krásu, kreativitu a sílu. Jejich romské kořeny byly a stále jsou do jisté míry bičovány, svazovány a potlačovány. Tito nádherní a vnitřně svobodní lidé byli v minulých staletích mocnými světa ujařmováni a zůstalo málo těch, kteří z těchto kočovných národů přežili a nebyli donuceni k postupné degeneraci v bludném kruhu sociálního vytěsnění na okraji společnosti.
Nový svět, na jehož prahu právě stojíme, bude právě tyto silné, odolné a kreativní jedince, kteří neznají bázeň, potřebovat. Dokážou v něm obstát a budou napomáhat udržení křehké rovnováhy. Jsou to naše děti vyrůstající v polích a loukách v blízkosti přírody, kde mohou naplno projevovat svou energii, své touhy, svou pravou podstatu a svět okolo poznávat naplno všemi smysly, ve které věřím. Tryská z nich neutuchající energie, všeobjímající láska a nekonečná radost. Obálka oslavuje jejich podstatu a zároveň to, co symbolizují pro budoucnost a naději. Přeji jim, aby byly respektovány a aby jim jejich radost nikdy nikdo nedokázal zkazit.“
Limitovaná obálka prosincové Vogue CS od Veroniky Šrek Bromové ve spolupráci s DSC Gallery je dostupná pouze na Vogue.cz. Každý ze stovky sběratelských kusů je signován, očíslován a nese v sobě kousek naděje pro budoucnost.  
Česká intermediální umělkyně a realizátorka prostorových instalací a objektů, kreseb a performancí Veronika Šrek Bromová žije ve Stříteži u Poličky na usedlosti Chaos a vede Cross media Art studio na Anglo American University v Praze. Vystudovala arteterapii a aktuálně prochází psychoterapeutickým výcvikem. Její dílo je zastupeno například Galerii hlavního města Prahy, Centre Georges Pompidou v Paříži nebo Muzeu moderny ve Stockholmu.