Vogue Daily

Čí to byl nápad? Světový den duševního vlastnictví oslavuje svobodu tvorby a slova

Mít dobrý nápad sice ještě neznamená mít vyhráno, ale dost často to bývá inovativní přístup nebo myšlenka, co dokáže změnit svět. Nápady se skrývají mezi řádky, v tazích štětce, v notových zápisech nebo třeba v divadelních hrách, ale také třeba v liniích střihu šatů či ve scénografii módní přehlídky. A právě na dnešek připadá Světový den duševního vlastnictví, který připomíná, že autorství a tvorbu je třeba v každém případě, v každé podobě i formě, ctít a chránit. 
Foto: Ken Hively/Los Angeles Times via Getty Images
Aby měla ochrana duševního vlastnictví vůbec nějaký smysl, předpokládá mimo jiné také svobodu tvorby, bádání a vyjadřování. Jsou to především kultura a věda, kdo dávají průchod lidské kreativitě. Pod duševní vlastnictví spadá jak autorské právo, tak například patenty, vynálezy nebo ochranné známky. Právě 26. dubna před půlstoletím vstoupila v platnost Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, která je součástí OSN. Mezinárodní den knihy a autorských práv se slaví o několik dní dříve, 23. dubna, a ještě předtím, 2. dubna, mu předchází mezinárodní den dětské knihy. V těsném závěsu naopak následuje, a to 3. května, den svobody tisku. Letošní Světový den duševního vlastnictví je zaměřený na podporu malého a středního podnikání, které pandemie COVID-19 výrazně zasáhla. 
„Ve Vogue už více než století podporujeme kreativitu, řemeslo, umělce a jejich tvorbu ve všech podobách a formách,“ jsou úvodní slova manifestu Vogue Values, se kterými všechny edice vstoupily do nové dekády. I proto se Michaela Seewald, zakladatelka a CEO V24 Media, společnosti, která vydává Vogue Czechoslovakia, připojila k výzvě na obranu médií, kterou v minulém roce představil Nadační fond nezávislé žurnalistiky. Pokud vám záleží na svobodě tvorby, slova a médií, svůj podpis můžete připojit i vy. 

Výzva na obranu médií

My, níže podepsaní, vidíme jako základní nebezpečí, která ohrožují nezávislost médií v těchto bodech:
1. Vlastník novin nesmí zneužívat své médium pro politické a obchodní zájmy jiné než ty, které jsou spojeny s provozováním média. Pokud je majitel médií zároveň politicky angažovanou osobou, nebo podniká v oblastech silně regulovaných či dotovaných státem, či má vysoký objem obchodu se státem, pak se nachází ve střetu zájmu. Na tyto střety zájmů musíme neustále upozorňovat, aby se nestaly novou normou, a hledat cesty, jak jim zabránit.
2. Politici nesmějí vytvářet tlak na veřejnoprávní média. Dohled nad veřejnoprávními médií musí vykonávat zástupci a zástupkyně široké občanské společnosti. Dnes je sice litera zákona formálně naplňována, avšak mnozí politici a političky fakticky dělají ze členů rad nástroje svého přímého politického vlivu a z procesu volby politický handl.
3. Novináři nesmějí zneužívat důvěru čtenářů a čtenářek. Novináři nesmějí manipulovat s informacemi a zneužívat čtenáře k naplňování zájmů třetích stran.
Jsme proto připraveni: 
  • podporovat takové změny ve společnosti a v chování politiků, které povedou k naplnění zákonů, například při volbách do mediálních rad,
  • podporovat ta média a novináře, kteří splňují kritéria nezávislosti,
  • upozorňovat na prohřešky těch médií a novinářů, které své čtenáře vědomě klamou, či nedodržují standardy novinářské práce.
Pokud vám na výše uvedeném také záleží, připojte svůj podpis.