Design

Otevřená studia Olomouc

Otevřená studia představila tvůrčí prostředí olomouckých umělců a kreativců v průběhu jednodenní akce a upozornila tak na důležitost regionálního umění a kultury. Jak se daří kulturně-kreativním profesím mimo hlavní město?
I mimo Prahu existují funkční platformy, které se zasluhují o rozvoj kultury a kreativity v daném městě nebo regionu. V Olomouci je to projekt Kreativní Olomouc, který kulturu a umění nejen podporuje, ale také mapuje a zaštiťuje aktivity, jakými jsou například Otevřená studia Olomouc. Tato akce proběhla v neděli 5. 11. počtvrté a pozvala veřejnost k návštěvě ateliérů, studií a kreativních prostor. Na jeden den se tak otevřela často jinak nepřístupná místa a návštěvníci mohli nahlédnou pod ruku třeba malířům nebo architektům, seznámit se zblízka s jejich tvorbou, případně si ji zakoupit. 
V Olomouci se do akce zapojují například designér a sklář David Valner, jehož tvorba je velmi dobře známá po celé republice, s manželkou, fotografkou Terezou Valnerovou. Účastnil se i Tomáš Kubíček tvořící především keramické plastiky, knihařka Kateřina Mestická nebo na evropské úrovni velmi známý grafik Jan Skácelík se svou barevnou, geometrickou tvorbou. 
Podzimní Otevřená studia jsou také součástí Olomouc Design Days probíhajících po celý měsíc listopad. Pořadateli Olomouc Design Days jsou město Olomouc a Inovační centrum Olomouckého kraje. Do programu spadají eventy různých organizátorů, jako je třeba Kreativní Olomouc, ale také Univerzita Palackého, Vědecká knihovna, Muzeum umění, spolek Za krásnou Olomouc nebo Unie výtvarných umělců Olomoucka.
„Dělali jsme průzkumy ve spolupráci s Univerzitou Palackého a ukázalo se, že zázemí pro tvůrčí aktivity je na Olomoucku příznivé. Je to dáno různými faktory, hlavně velikostí města – lidi jsou si blízko a probíhá tu spontánně networking. Ten je klíčový a rozhodující pro toto odvětví. Networking se snažíme s Kreativní Olomoucí podporovat i prostřednictvím našich akcí,“ popisuje situaci v tomto městě Magdaléna Hruška, koordinátorka projektu Kreativní Olomouc. Ze své pozice vidí, že rétorika kreativních a kulturních odvětví je momentálně trendem, proto je mnohem jednodušší na aktivity a projekty týkající se tohoto sektoru získávat finanční a jinou nehmotnou podporu. I vnímání veřejnosti se pomalu mění.  
„Je důležité vzít v potaz hodnotu práce kreativců. Přála bych si, aby veřejnost dokázala docenit originalitu, kvalitu a tvůrčí vklad, který mají výstupy kreativců. Aby lidé využili příležitosti podporovat kreativce a nakupovali od nich zboží a služby. Může to mít zásadní dopad na to, jak se bude dařit celému tomuto odvětví.“
Kdy nastal zlom v přístupu města a veřejnosti k lokální kultuře a umění? Sehrála svou roli třeba pandemie?
V roce 2023 se podařilo schválit jak Městskou strategii podpory kultury, tak Krajskou koncepci pro rozvoj kultury, kreativity a památkové péče. Agenda je zde velmi dobře uchopená, oba dokumenty vznikaly participativně. Je tam dobře vystižené, co je potřeba na tomto poli dělat, jaké mají probíhat aktivity, a jsou dané jasné návrhy jednotlivých kroků, aby se kulturně-kreativním odvětvím dařilo. My jako Kreativní Olomouc proto nemusíme teď tolik lobbovat... Covid měl ve výsledku celkem pozitivní efekt, i když právě na kreativce v době lock-downu dolehl drtivě. Ale právě v reakci na něj vznikl Národní plán obnovy, který zajistil financování záchrany tohoto odvětví. Díky němu můžeme na jasně definované aktivity čerpat nevídaně hodně prostředků. To by nebylo možné bez koordinace napříč těmito odvětvími, která se musela hodně semknout. Sledovaly jsme to se sestrou i na lokální úrovni a z naší iniciativy se podařilo uskutečnit tři online setkání přímo za vrcholu krize. My zúčastnění jsme tomu říkali Olomoucké kulturní fórum. Společně jsme řešili problémy a snažili se hledat východisko z krize, která nás všechny zaskočila." 
Má Kreativní Olomouc aktuálně nějaké krátkodobé cíle?
Cíl je nadále rozvíjet vzdělávací a networkingové aktivity pro zástupce kulturně-kreativních odvětví. Chceme také dále pokračovat v distribuci newsletteru, skrze který přinášíme informace o příležitostech a výzvách kreativcům. Také chceme pokračovat v aktivitách sledujících prezentaci a propagaci kulturně-kreativní scény. Jde například právě o akci Otevřená studia. Máme možnost účastnit se setkávání na úrovni krajské inovační platformy pro kreativní odvětví. Vším spíš sledujeme dlouhodobé cíle a záměr. Rády bychom napomohly tomu, aby boom zájmu o tato odvětví měl nějaké dlouhodobé důsledky a efekty.“
Akce Otevřená studia Olomouc se účastnilo i architektonické olomoucké studio mimokolektiv, v jehož nových, větších prostorách také najdete designový obchod. Zakladatelky studia, sestry Jana a Barbora Trundovy, využily nového prostoru k výstavě obrazů olomouckého malíře Jakuba Čušky, jenž se zabývá hlavně figurální malbou. 
Kdy jste otevřely mimokolektiv? 
V roce 2016, takže už je to sedm let. Zároveň jsme zakládaly naše studio. Chtěly jsme sídlit v centru a propojit prodej výrobků s naším studiem. Zároveň jsme chtěly, aby se o nás lidi dozvěděli, a design shop nám připadal jako dobrá marketingová cesta. Lákaly jsme tím i klienty, protože máme i projekční ateliér. Navrhujeme krajinářské projekty, interiéry, architekturu. Design shop s produkty, který jsme měly v přední části studia, kolemjdoucí často zaujal, takže vstoupili přímo z ulice. Tak jsme se s nimi seznámily a získaly první zakázky a spolupráce." 
Jak vnímáte přísun klientů v menších městech v porovnání s Prahou?
Není v tom až takový rozdíl. Zaměřujeme se na skupinu lidí, která má ráda design a chce si dovolit kvalitní prostor kolem sebe. Proto osloví architekta, aby společně na svém záměru pracovali a něco vytvořili. Od začátku jsme chtěly nastavit komunikaci s ulicí, s veřejností, a s ní naše aktivity propojit. Máme i pražské klienty a víme, že v Praze je větší konkurence. Je samozřejmě lepší, pokud je architekt u realizace a může na místo dojíždět. My dost cestujeme, takže je to vlastně jedno."
Jakým způsobem kurátorujete svůj prodejní prostor? 
Chceme mít výběr lokálního designu a produktů, ale také zaběhlých značek, které jsou v Česku v povědomí všech. Snažíme se samy značky a umělce vyhledávat a oslovovat. A někdy zase někdo osloví nás. Každý rok jezdíme na Designblok, který obejdeme a sledujeme, jaké novinky vznikají. Některé vystavující značky jsou s námi od začátku jako třeba Qubus nebo David Valner, Martin Žampa. Chceme, aby v našem prostoru byl mix jmen začínajících i zavedených."