Společnost

Proč znát Olivii Gatwood?

Možná by se měl spíš hledat důvod, proč ji neznat: Olivia Gatwood je mladá americká autorka a jako hlas své generace publikuje to, co si mnozí myslí, ale sami se bojí říct.
Olivii je 26 a právě je na své vlastní tour po Americe i zbytku světa. To by nebylo nijak neobvyklé, kdyby byla hudebnice nebo herečka. Jenže Olivia Gatwood píše a takto mladým literárním autorům se takové pocty dostává jen zřídka. Jak se jí to povedlo a čím je tato mladá žena výjimečná?
Momentálně se Olivia živí tím, že jezdí po univerzitách, kde přednáší jako autorka i edukátorka, ale do virálního povědomí se dostala už kolem roku 2015 díky videím, kde přednáší svou poezii. Olivia totiž ovládá svůj jazyk s naprostou přesností a její slam poetry má jak svělý přednes, tak i grácii. Básně jako “Manic Pixie Dream Girl” a “Ode to my Bitch Face” jasně boří zažité stereotypy ženských rolí. První zmíněná báseň je o stereotypu ženské postavy, která bývá ve filmech i pop kultuře použita pouze jako podpůrná postava mužského protagonisty a funguje jen jako katalyzátor jeho vlastního vývoje,  bez vlastní hloubky, charakterového archu, nebo vnitřního světa. Druhý fenomén, bitch face,  je pak jejím tvrdošijným protikladem a označením, kterým se dehonestuje domnělý nedostatek femininity. 
Ženskými stereotypy ale Olivia zdaleka nekončí. Bojuje i se společensky naučeným pocitem studu a hanby tam, kde už dávno nejsou opodstatněné. Nesouhlasí s nimi, a tak na ně často naopak píše ódy, aby vyvážila jejich negativní konotace. Tyto ódy se týkají věcí i momentů okolo sexuality, ženství, menstruace i mezilidských vztahů. Jejich příklady nalézáme v “Ode to my Period Underwear” nebo “Ode to my Lover’s Left Hand,” které svůj obsah už jasně naznačují jen svými názvy.
Foto: Archiv Olivia Gatwood
Oliviina poezie je sice plná amerických kulturních referencí (viz “Ode to the Women on Long Island”), ale jejich hlubší význam je přenesitelný na většinu západního světa. Jak mi Olivia sama vysvětlila, její debut New American Best Friend je kniha, kterou musela napsat, protože když byla teenagerem, přesně takovou knizu si potřebovala přečíst, ale žádná podobná neexistovala. Shodujeme se v pocitu, že o feminismu (i jeho novějších vlnách a tendencích) se většínou mluví tak, že pokud bychom neznali význam slova, představili bychom si spíš kroužek či hobby, do kterého se ženy zapojují az na vysoké, nebo když začnou samy vydělávat. Jako by edukace nezačínala už mnohem dříve…
Olivia věří v girl-power a její názory si můžete přečíst v New American Best Friend, nebo ji sledovat na Youtube, jejím Instagramu nebo Twitteru.
Foto: Holy Smoke Photography