Společnost

Překážky jako odrazový můstek k úspěchu: Projekt The Ženy motivuje mladé k pokoření vlastních limitů

Vindy Krejčí, zakladatelka projektu The Ženy, věří, že překážky na cestě k úspěchu jsou součástí růstu. Chce ukázat dětem a mladým dospělým, že i z nevýhodných startovních pozic se dá dosáhnout velkých věcí. Co ženám nejčastěji brání v dosažení cílů a jak jim projekt pomůže rozvinout svůj potenciál? 
Foto: Marcin Kempski for Vogue CS
„Práce s ženami a podpora jejich profesního růstu zpočátku nebyly mým záměrem, ale udály se spíše přirozeným vývojem, který ovlivnily silné ženy v mém životě,” říká Krejčí. Klíčovým momentem se pro ni stalo setkání s inspirativní učitelkou Markétou Kubíčkovou. „Právě ona mi ukázala, co můžu od života chtít," vzpomíná. Toto poznání ve Vindy Krejčí probudilo i touhu předat mladým dívkám poselství, že ženy dokáží mnohem víc, než o čem si samy troufají snít. Jejím cílem je tak bořit stereotypy a otevírat dveře k nebývalým možnostem.
„Naším záměrem je, aby edukačně-motivační projekt The Ženy vnímali mladí lidé a děti coby prostředek seberozvoje,” popisuje Krejčí. „Jako dobrého přítele, na kterého se mohou obrátit, když o sobě začnou pochybovat nebo v jisté fázi dospívání budou chtít najít odvahu k usilování o lepší budoucnost.” Pocit méněcennosti v mladých lidech podle Krejčí probouzí i vliv sociálních médií. „Denně jsou vystavováni přesvědčení, že pokud jim doma neparkuje luxusní vůz a nemají dokonalou pleť, tak nejsou dost dobří," uvádí Krejčí. „Naším cílem je ukázat zdravou a realistickou cestu k seberealizaci a vytváření vědomí vlastní hodnoty. Je důležité hovořit o tom, že překážky jsou přirozenou cestou růstu, nikoli selháním. I proto otvíráme na našich sociálních sítích @thezeny_official témata jako boj proti šikaně, sociální vyloučení, psychické zdraví a další.”
Mnoho žen lpí na pocitu, že proto, aby mohly s vlastním projektem začít, musejí být nejdříve dokonalé."

Jaké jsou nejčastější překážky, se kterými se ženy v profesním i osobním životě setkávají a které jim brání v úspěchu?

Těch příběhů a situací je opravdu mnoho. V rámci The Ženy se setkáváme často s tím, že mnoho žen lpí na pocitu, že musejí být napřed samy dokonalé, aby mohly začít se svým vlastním projektem. Často kvůli tomuto předsudku nezačnou nikdy. Ze své zkušenosti radím, že je důležitější konat a k „dokonalosti“ se propracovávat postupně. Ambiciózní člověk bude totiž málokdy se svou prací spokojený dnes, stejně tak jako za rok, protože i jeho schopnosti a znalosti se stále rozvíjí. 
Skvělým příkladem tohoto přístupu je naše loňská ambasadorka Ollie Ivanova, která je gaming marketing leader ve společnosti Microsoft. I ona se častokrát ocitala pod tlakem očekávání ze svého okolí. Jako ženy často trpíme pocitem, že nesmíme chybovat a zklamat. To nás však svazuje. Svůj největší úspěch ve všech sférách života Ollie začala tím, že si připustila, že selhání je součástí učení a růstu osobnosti, a dovolila si chybovat i růst. A s tím naprosto souhlasím.
Foto: the Ženy
Projekt the Ženy

Jak skrze projekt pomáháte ženám překonávat psychické bariéry a posilovat jejich duševní zdraví?

Pomáhat se snažíme několika cestami. V prvé řadě je to jakási #terapiesdílením. Společně se ženami, které za sebou mají úctyhodné projekty, kariéru nebo jsou na vysokých pozicích, v projektu The Ženy sdělujeme, kolik existuje rozdílných způsobů vypořádání se s handicapem. Důležité je také si uvědomit, že jsme každá jiná. Jak říká Michaela Chaloupková, nejvýše postavená žena v ČEZu a další z našich loňských ambasadorek: „Co je cesta jednoho, není cesta druhého.“
Zároveň na sociálních sítích tvoříme edukačně-motivační obsah, který může posloužit jako opěrná berlička. Lidé, a obzvláště ti v dospívajícím věku, většinou bohužel nevědí, na koho se obrátit v případě nouze. Proto také spolupracujeme s neziskovými organizacemi, které mohou v případě potřeby kontaktovat. 

Jaké největší výzvy jste musela ve své profesní kariéře překonat vy?

Sama pocházím ze sociálně vyloučené lokality. Hned, jak to šlo, jsem si hledala brigády, abych se osamostatnila a nezatěžovala tolik finančně rodiče a abych naopak pro ně mohla být přínosem, což mi mnohé dalo. 
Důležité je znát své kvality a umět s nimi pracovat."
V patnácti letech jsem se začala s nástupem na střední školu věnovat modelingu, což s výškou pod 168 cm není úplně ideální. Agentury o mě projevovaly zájem do chvíle, než zjistily, kolik měřím. Hledala jsem tedy vlastní cestu, začala jsem proto pracovat na svém portfoliu a prezentovat jej na sociálních sítích. Musela jsem ukázat, že stojím za to, aby mi agentury daly šanci. A zafungovalo to. Postupně si mě začaly všímat firmy a produkce. Výška najednou nehrála roli, a já tak fotila reklamy pro světové brandy. Když se na posledních jedenáct let své kariéry podívám zpětně, připadá mi, že stále pro mě existují nějaké výzvy. Na začátku se snažíte dokázat, že jste dost vizuálně atraktivní. Pak ale chcete prokázat, že máte i jiné kvality a schopnosti. No, a dnes po mně chtějí klienti, abych k tomu ještě na akcích, které moderuji, sršela humorem. To ale trochu nadsazuji. Důležité je znát své kvality a umět s nimi pracovat.

Jaké rady byste dala ženám, které se chtějí posunout vpřed ve své kariéře, ale narážejí na překážky?

Buďte odvážné. Jednejte. A zbavte se pocitu studu za to, že nejste v něčem dokonalé. Když nad tím přemýšlím, v mé kariéře mě nejvíce posunula právě odvaha. Vystavování se diskomfortu a zdolávání výzev, i těch menších, jako je třeba vystupování na veřejnosti nebo říct ne kamarádce, která od vás celé roky bere, ale nedává nic nazpět, je to, co nám pomáhá postupnými kroky budovat zdravé sebevědomí. Co se týče konkrétně překážek, vnímejte je jako záležitost k vyřešení. Když překážka nejde objet, prostě ji přeskočte.

Jaké jsou podle vás nejdůležitější vlastnosti, které ženy potřebují k dosažení úspěchu?

To je těžká otázka. Myslím, že na ni neexistuje univerzální správná odpověď. Co funguje vždy u lidí v mém okolí a také u mě, je zvídavost a ctižádostivost. Určitě také jistá vášeň a nadšení pro danou věc. Pomáhá, pokud jsou ženy vnímavé a pozorné. Obecně bych řekla, že i v pracovní rovině jsou vztahy s lidmi velmi důležitým aspektem úspěchu a současně zdravé duševní hygieny. U mě tedy rozhodně.

Jakých největších úspěchů projekt The Ženy dosáhl?

Často od svého okolí slycháme, že mají lidi pocit, jako by projekt The Ženy existoval už několik let. Ve skutečnosti letos proběhne teprve druhý ročník. Mám-li začít od čísel, podařilo se nám u loňského prvního ročníku během dvou měsíců působení online i offline oslovit publikum v řádech milionů lidí, čímž jsme překonali vlastní očekávání. Osobně si velmi vážím toho, že nám důvěřují významné firmy, které si opravdu pečlivě vybírají projekty, s nimiž se spojí. Například Xbox, který sám realizuje několik společensky přínosných projektů.

Jak se mohou ženy zapojit do projektu The Ženy?

Ač míříme primárně na děti a mladé dospělé, vnímáme podporu a přízeň také dospělých žen. Pro někoho tedy může být náš projekt startovacím motorem na cestě k vlastním snům, pro jiného inspirací ke zdolání vlastních nástrah či platformou, kde najde oporu. Pokud vás projekt The Ženy zaujal, sledujte nás na sociálních sítích @thezeny_official. Právě tam se dozvíte detailní informace k Mentoring day, k naší výstavě či k soutěži No limit.