Móda

MBPFW, den šestý: Defilé

Nemohla být lepší tečka za týdnem módy v Praze než kolekce Liběny Rochové. Není to jen proto, že je profesionálkou non plus ultra, hlavním důvodem je, že právě její prezentace snad nejvýstižněji odpovídá na otázku, kterou jsme nastolili hned v začátku: V jaké fázi se nachází nejen naše, lokální móda, ale současný fashion svět obecně?
Foto: Profimedia
Liběna Rochová
I kdyby Liběna Rochová už nikdy nevytvořila jediný model, nic by se nestalo. Ne proto, že by už neměla co říct, naopak. Její letitá kariéra je znakem komplexního tvůrce renesančního typu, kterému nestačí jen šít, ale celé a do detailu to žít. Vysoká akademická úroveň, její teoretické znalosti, praktické dovednosti, nekonečná píle a zvědavost jsou něčím, co zanechává trvalou stopu.
Asambláž na střeše Four Seasons s pitoreskní kulisou staré Prahy sestávající z osmi na první pohled přímočarých modelů byla trefou do černého. A cyklámenového. Jedině tyto dvě barvy totiž autorka použila, aby tak vyjádřila snad největší módní paradox, jednoduchost a složitost zároveň. Jenže je to právě ona umně rozřešená složitost, která vytváří dokonalou jednoduchost.
A v tom spočívá genialita tvorby mnohých oděvních velikánů včetně Rochové. Šaty a boty inspirované Asií v kawakubovské estetice (kdo se vyzná, ví, že to je „über benchmark“ sám osobě), byly všechno: noblesní, tajemné, ženské, architektonické, artsy, minimalistické. A nechtěly deklarovat absolutně nic, jen byly. 
Foto: @mbpfw
Liběna Rochová
Foto: @mbpfw
Liběna Rochová
Foto: @mbpfw
Liběna Rochová
O kvalitě všeho snad netřeba nic psát, je to bezpředmětné. Evidentní je však jeden důležitý moment, na díle Liběny Rochové jako celku je neomylně znát, že pramení z něčeho diametrálně odlišného. Její tvorba totiž vznikala v době osvobozené od falešných chimér a duševní prázdnoty, tady je přímo citelná její upřímná láska a fascinace módou, uměním a vším, co je krásné a důstojné. Ona už nemusí vskutku nic. Jaké štěstí, že po tolika letech a zkušenostech ještě stále chce.
Je nutné vzdát hold i za to, že studenti, kteří rostou pod jejím vedením, jsou nadějí budoucnosti. Jsou jim vštěpovány všechny potřebné základy nezbytné proto, aby z nich byli nejen invenční kreativci, ale také dobří řemeslníci. Svět módy totiž nemá kam dál jít, kormidlo bude muset stočit prudce zpátky a navrátit se ke své podstatě.
Díky patří na závěr i píli organizátorů, jmenovitě Slávce Kumbárové a Lukášovi Loskotovi, kteří vyvíjejí každý rok obrovské úsilí, aby se mohla naše móda prezentovat na vysoké organizační a umělecké úrovni. Na brzkou shledanou, Praho, za měsíc se vidíme v Bratislavě na Fashion Live!