Health

Teorie čtyř kvadrantů: Metoda řízení času, která pomáhá snižovat stres a úzkost

Psycholožka vysvětluje teorii čtyř kvadrantů, která pomáhá stanovit priority a optimalizovat čas.
Foto: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images
Zákulisí přehlídky Giambattista Valli Haute Couture jaro - léto 2023
Jak nejlépe využít čas — užít si ho, být produktivní — se v době self-care a multitaskingu stalo prioritou; pocit promarněného času je velmi nepříjemný, i když se často jedná jen o pocit. Proto se v každodenním životě neustále snažíme osvojovat určité návyky, které nám ušetří čas. Nejnovějším objevem v tomto ohledu je teorie čtyř kvadrantů, metoda používaná v oblasti produktivity a řízení času. A jak vysvětluje psycholožka Bianca Zerbini, teorii zpopularizoval Stephen Covey knihou Sedm pravidel úspěchu. Pojďme se podívat, o co jde.

Co je to teorie čtyř kvadrantů čili Coveyho matice?

Správné řízení času je dle Coveyho skutečnou životní filozofií, protože na něm závisí naše pohoda. Čtyři kvadranty Stephena Coveyho jsou maticí skládající se ze čtyř částí, z nichž každá obsahuje kategorii prioritních věcí, které je třeba udělat. První kvadrant odpovídá všemu, co je „naléhavé“ a „důležité“, tedy činnostem, které nelze za žádných okolností odložit a které musíme vyřešit okamžitě, přičemž méně důležité věci se odkládají stranou. Druhý kvadrant zahrnuje záležitosti, které netřeba řešit ihned, ale přesto jsou pro kvalitu života důležité, i když nejsou naléhavé a rozhodující v bezprostřední budoucnosti (zdravotní záležitosti, vztahy, vzdělávání). Třetí kvadrant je nejvíce nedefinovatelný: není snadné určit, které činnosti do této kategorie spadají; může zahrnovat vše, co je zbytečné neo co děláme ze zvyku či náhodou. Do čtvrtého kvadrantu patří vše, co je zbytečné, tedy není ani důležité, ani naléhavé, ale přesto nám zabírá čas.
Psycholožka poukazuje na to, že Coveyho matice je konvence, která se používá v různých kontextech. Stručně řečeno: „teorie čtyř kvadrantů“ navrhuje rozdělit každodenní úkoly a činnosti do čtyř částí podle jejich důležitosti a naléhavosti, aby bylo možné stanovit priority a optimalizovat čas. A právě efektivní řízení času může mít pozitivní vliv na duševní zdraví a celkovou pohodu. „Používání metody čtyř kvadrantů může lidem pomoci stanovit si priority a uspořádat si každodenní činnosti, a tím snížit stres a úzkost. Zaměřením se na důležité a naléhavé úkoly se lidé mohou cítit sebejistější a spokojenější se svou prací a výsledky. Kromě toho může efektivní řízení času lidem také pomoci stanovit zdravé hranice mezi pracovním a soukromým životem, což zlepšuje duševní zdraví a snižuje vyhoření,“ vysvětluje odbornice.

Jak tuto metodu použít, abyste co nejlépe využili svůj čas?

Expertka navrhuje rozdělit den na čtyři části, které nemusejí nutně odpovídat konkrétním okamžikům, „ale spíše koncentraci a energii, kterou člověk cítí v různých částech dne“. Doporučení pro plánování vyváženého a produktivního dne tak vypadá následovně:
Časné ráno (první čtvrtina): může být ideální pro činnosti vyžadující duševní energii a soustředění, jako je cvičení, meditace, plánování dne nebo tvůrčí práce.
Poledne (druhá čtvrtina): vhodná doba pro aktivity, které vyžadují fyzické úsilí, jako je sport, zdravé stravování a setkávání s přáteli nebo kolegy.
Odpoledne (třetí čtvrtina): může být vhodnou dobou pro činnosti, které vyžadují duševní soustředění, ale ne nutně tvůrčí nebo inovativní — jde například o vyřizování e-mailů, telefonování nebo provádění administrativních úkonů.
Večer (poslední čtvrtina): ideální pro činnosti, které podporují relaxaci a klid, jako je meditace, jóga, četba, rozjímání nebo čas strávený s rodinou.
Zásadní přitom je dbát na to, aby to, co se podaří (případně nepodaří) v jednom kvadrantu, již nepřekračovalo do ostatních částí; je třeba je vnímat jako zcela rozdělené části, kterým se vyplatí věnovat se plným vědomím. Stručně řečeno, „z psychologického hlediska lze pro každou čtvrtinu doporučit odlišné postoje a činnosti, které maximalizují produktivitu a emocionální pohodu. Výběr konkrétních činností se může lišit podle osobních preferencí a konkrétních potřeb každého jednotlivého dne.“

Je teorie čtyř kvadrantů pro vás?

Podle Bianky Zerbini je úspora času „důležitá pro každého, kdo chce zvýšit svou produktivitu a dosáhnout svých cílů, ale zejména pro ty, kteří mají nabitý program a mnoho požadavků na svůj každodenní život.“ V tomto smyslu ji považuje za ideální metodu pro:
  • studenty vysokých škol, kteří potřebují sladit akademické úkoly s dalšími povinnostmi, jako je práce na částečný úvazek nebo mimoškolní aktivity
  • pracovníky s velkou pracovní zátěží, kteří musejí sladit více úkolů a termínů
  • rodiče a pečovatele, kteří se snaží sladit rodinné povinnosti s jinými závazky
  • podnikatele a lidi na volné noze, kteří chtějí řídit svůj čas a být produktivní ve své práci
  • všechny, kdo plánují zvýšit svou produktivitu a snížit stres
Tento článek vyšel původně na Vogue.es.