Sustainability

Global Fashion Summit 2023 a klíčové poznatky, které inspirují ke změně

Přestože se v posledních pěti letech o udržitelnosti v oblasti módy mluví velmi intenzivně, praktická opatření se uskutečňují stále příliš pomalu. Proto tématem letošního Global Fashion Summit, každoročního setkání významných značek, které probíhá v Kodani, bylo: „Ambition to Action“. Cíl? Posunout oděvní průmysl směrem k ekologičtější budoucnosti.
Foto: Christian Vierig/Getty Images
„Ať už je vytyčený cíl jakýkoliv, teď zkrátka není čas říkat, že značky začnou konat za pět deset let,“ uvedla v rozhovoru pro Vogue Federica Marchionni, generální ředitelka Global Fashion Agenda, neziskové organizace, jež Global Fashion Summit pořádá, a zdůraznila: „Jde o sdílení toho, co dělají nebo se chystají dělat právě teď.“
O svém přístupu k udržitelnosti promluvil hned na začátku setkání Jonathan Anderson, kreativní ředitel značek Loewe a JW Anderson. K publiku hovořil i Antoine Arnault, vedoucí oddělení image a životního prostředí LVMH. Na hlavním pódiu se následně objevila značka Nike, společnost Kering (majitel Gucci) či Inditex (mateřská společnost Zary).
V rámci letošního ročníku summitu přibyla také tři menší pódia, včetně jednoho, na němž byly představeny případové studie. Společnost Allbirds odhalila své první bezuhlíkové boty a nechyběly ani Chloé a Vestiaire Collective, které již na začátku letošního roku společně uvedly model okamžitého resale. Na inovačním pódiu vystoupila společnost Ganni, aby představila kalifornský start-up Rubi Laboratories s projekty, které z výrobního odpadu zachycují CO2 a přeměňují jej na textil. 
A níže je 6 klíčových poznatků, které z letošního Global Fashion Summit vzešly (a které by rozhodně neměly být přehlíženy):

Textilní odpad zůstává stále hlavním problémem

Jednu z nejbouřlivějších diskuzí rozvířila nadace The Or Foundation, která se v Ghaně zabývá řešením problém s textilním odpadem na trhu Kantamanto. Tam se každý týden dostane 15 milionů kusů oděvů, přičemž mladé dívky a ženy navíc riskují zdraví, když přímo na svých hlavách převážejí obrovské balíky oblečení. „Lidé umírají, místní textilní průmysl je téměř mrtvý,“ líčí situaci Sammy Oteng, vedoucí manažer neziskové organizace pro zapojení komunity. „Teď už není čas na debaty, potřebujeme jednat.“
Mimochodem, na loňském summitu The Or Foundation uvedla, že k řešení tohoto problému získala 15 milionů dolarů (12 milionů Kč), a to od značky rychlé módy Shein. V době, kdy čekáme, až Evropská unie oznámí svůj návrh na zavedení nařízení o rozšířené odpovědnosti výrobce (EPR) (což by značkám uložilo finanční odpovědnost za sběr, třídění a recyklaci zboží po skončení jeho životnosti), Sammy Oteng vyzval značky, aby zavedly dobrovolné iniciativy EPR, a urychlily tak přijetí opatření.

Regulace se blíží

Již mnoho let volají aktivisté po větší regulaci urychlující změny v celém průmyslu. Poté, co Evropský parlament odhlasoval podporu návrhů na „ukončení rychlé módy“, se chystá zavedení řady regulací, které se budou týkat všeho — od trvanlivosti oblečení až po množství recyklovaného obsahu. „Nemůžeme pokračovat v současném lineárním modelu, v němž se tolik plýtvá,“ řekl pro Vogue Virginijus Sinkevičius, Evropský komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov. „Textilní odpad se za posledních dvacet let ztrojnásobil... musíme se k tomu postavit.“
Zdá se, že návrh EU na zavedení povinných digitálních pasů výrobků, které by zákazníkům poskytovaly více informací a také by pomohly zboží následně prodat či recyklovat, již má váhu. Digitální ID totiž již zavedla celá řada značek včetně Chloé, Coach a H&M.

Značky musejí přestat podporovat nadměrnou spotřebu

A vystoupil i Program OSN pro životní prostředí (UNEP). Ten v průběhu summitu představil svůj Sustainable Fashion Communication Playbook, aby zdůraznil roli komunikace v pomoci dodržení klimatických závazků. Příručka je přitom rozdělena do tří pilířů: boj proti dezinformacím, změna návyků a změna představy o hodnotách.  „Musíme se přestat zaobírat zprávami o nadměrné konzumaci, a místo toho musíme lidi nasměrovat k pozitivním řešením, ukázat jim, jak vypadají,“ vysvětlila Rachel Arthur, vedoucí propagace UNEP pro udržitelnou módu.

Móda se zavazuje řešit biodiverzitu

Módní svět se jasně zavázal ke snižování emisí skleníkových plynů, avšak způsob, jakým by měl řešit svůj dopad na biologickou rozmanitost, je již méně zřejmý. Proto The Fashion Pact ve spolupráci s Institutem pro vedoucí postavení v oblasti udržitelnosti (CISL) při Univerzitě v Cambridgi společně s organizací Conservation International stanovil v oblasti snižování dopadu módy na půdu, sladkou vodu a oceány vědecky podložené cíle.

Dodavatelé potřebují podporu značek

Další téma se zabývalo samotnými výrobci i dodavateli k udržitelnější budoucnosti — od nutnosti jejich přechodu na obnovitelné zdroje energie až po zajištění bezpečných pracovních podmínek. „Většina našich strategických dodavatelů se nyní chystá zavázat k vlastním vědecky podloženým cílům,“ uvedl Noel Kinder, ředitel pro udržitelnost společnosti Nike. „Je to pro ně náročná cesta... ale jejich ochota zavázat se [k těmto cílům] a spolupracovat s námi na vývoji nízkouhlíkových alternativ je obrovským přínosem.“

Udržitelnost je pro současné designéry nutností

Když Jonathan Anderson mluvil o tom, co se za posledních deset let změnilo, zmínil fakt, že všichni designéři, které nyní nabírá do svých týmů v Loewe a JW Anderson, se zajímají o udržitelnost. „V době, kdy jsem nastoupil do LVMH, se nikdy nestalo, že by návrháři přicházející do společnosti kladli takovéto otázky — nyní se na tyto věci ptá každý návrhář, který přijde na pohovor,“ řekl a dodal: „To je obrovský pokrok.“
Článek vyšel v originále na na vogue.co.uk.