Vogue Leaders

Zdeněk Hřib: Přímý kontakt s realitou je v krizi nedocenitelný

Pandemie, která se v posledních měsících výrazně dotkla našich životů a kterou nikdo z nás neočekával, představuje velkou zkoušku pro všechny obyvatele Prahy i pro mě osobně. Ačkoliv je to pro primátora nebývale velké sousto, je mi ctí stát v čele našeho hlavního města, když prochází skrze takto obtížnou situaci. 
Praha i ostatní regiony musely během pandemie následovat opatření, která si samy nevybraly, ale která výrazně ovlivňovala život jejich obyvatel. Být ve vedení hlavního města v této době přesto samozřejmě představuje nesmírnou odpovědnost, zvlášť když odmítnete být jen ve vleku okolních událostí. Z průzkumů veřejného mínění bylo koneckonců jasně patrné, že role města, nikoliv pouze vlády, byla pro Pražany velmi důležitá. 
Praha v rámci svých pravomocí podnikla spoustu praktických kroků. Jako jedno z prvních měst na světě zavedla v březnu 2020 povinné nošení roušek. Občanům jsme se snažili ulehčit život například webem s přehledem odběrových míst a jejich čekacích lhůt nebo později webem o očkování. V rámci toho, co nám jako hlavnímu městu povoloval zákon, jsme pomáhali podnikatelům. Jsem rád za to, že jsme po celou dobu pandemie byli v úzkém kontaktu s ostatními hejtmany, a to napříč politickým spektrem. Také s vládou jsme se – s různou úspěšností – snažili vést konstruktivní debatu. 
Důsledně jsem se zaměřoval zejména na to, aby aby lidé věděli, co se v jejich městě děje a proč. V podobných krizových situacích považuji za velmi důležité důvěřovat občanům, podporovat je a dodávat jim sebevědomí. Klíčovou roli v tom sehrává kvalitní komunikace, která obsahuje nejen povzbuzení, ale i objektivní informace. Proto jsme všechna data, na základě kterých jsme se rozhodovali, zveřejňovali skrz městskou datovou platformu Golemio.
Musíte lidem ukázat, že jim věříte. A to nejen v krizi.
Říká se, že příklady táhnou. I já si myslím, že je důležité lidem ukazovat osobní příklady a opakovat, že krize si nevybírá, na koho dopadne. Že jsme v ní zkrátka všichni společně. Když se při podzimní vlně pandemie situace prudce horšila a naplňovaly se kapacity nemocnic, naplno se projevil problém nedostatku zdravotnického personálu. Rozhodl jsem se proto ke kroku, který možná někteří kritizovali, ale pro mě představoval automatickou součást funkce primátora v době krize. Rozhodl jsem se využít svého původního lékařského vzdělání a nějaký čas jsem každý den po práci na magistrátu chodil odpoledne a večer pomáhat jako dobrovolník na příjmovém oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. 
Smyslem tohoto kroku bylo upozornit na kritickou situaci v nemocnicích, kdy tamní zaměstnanci pracovali často za hranicí vlastních sil. Chtěl jsem upozornit na to, že pandemie se týká nás všech a není to jen abstraktní problém, který najednou opanoval veřejný prostor. Chtěl jsem Pražanům říct, že se podle svých možností můžou zapojit a pomoci – ať už jako dobrovolníci v nemocnicích, nebo třeba darováním plazmy po prodělání nemoci. 
Foto: Prokop Laichter
Zdeněk Hřib
Na začátku jsem si říkal, že i kdyby se na základě mé výzvy zapojilo jen pár lidí, považoval bych to za úspěch. Reakce lidí a jejich osobní příběhy, jak se rozhodli pomoci v boji s pandemií, ale předčily má očekávání.
Obecně mám za to, že přímý kontakt s realitou ještě žádnému politikovi neuškodil. Tvrdá data a tabulky o vývoji pandemie byly pro řízení města nutností, ale osobní zkušenost je v tomto případě nedocenitelná. Díky svému dobrovolnictví jsem získal jasnější představu o situaci v nemocnicích. Díval jsem se pod ruce zkušeným lékařům a dalšímu zdravotnickému personálu a na vlastní oči viděl jejich obdivuhodné nasazení. Viděl jsem také pacienty a jejich strach z dosud neznámé nemoci. Z této intenzivní zkušenosti jsem pak čerpal i v dalších měsících, kdy kapacity nemocnic zůstávaly přeplněné. 
Cesta z krize v případě Prahy vede podle mě přes konkrétní podpůrné kroky města, důvěru v občany a kvalitní informace. S pokorou, ale i zdravým sebevědomím věřím, že se tato strategie vyplatí. Pražané mi dali ve volbách svou důvěru a já budu nejen v krizi dělat maximum pro to, abych o ni nepřišel. A co víc, považuji za svou povinnost jim ji vracet. 
MUDr. Zdeněk Hřib je od roku 2018 primátorem hlavního města Prahy. Má přímo na starosti oblast informatiky, evropských fondů a zahraničních vztahů. Prosazuje digitalizaci správy města a podporuje ambiciózní klimatickou politiku. Do roku 2026 plánuje v Praze vysadit milion nových stromů. Klade důraz na to, aby byla Praha otevřeným, sebevědomým a udržitelným místem pro život. Prestižní server Politico ho loni zařadil mezi 28 nejvlivnějších osobností Evropy.
Přidejte se k Vogue Leaders na LinkedIn.