Vogue Leaders

Michal Pěchouček: V krizi nám pomohla diverzita týmů

Můj tým v Avastu nese odpovědnost za ochranu více než 400 milionů lidí před útoky hackerů. Zároveň se neustále snažíme porozumět budoucnosti počítačové bezpečnosti. To je samo o sobě náročné a vyčerpávající i v běžném předpandemickém režimu. Práci naštěstí nedělám sám, ale ve spolupráci s týmy, které čítají téměř 200 špičkových lidí v Praze, Brně a Kalifornii. K tomu ještě dlouhodobě vedu centrum umělé inteligence na ČVUT, kde pracují desítky vědců a vědkyň. A také máme se ženou tři skvělé děti.
Po nástupu pandemie bylo moje hlavní motto, jako lídra technologické divize a univerzitního profesora, pracovat jako za normálních okolností. Nenechat se v žádném případě pandemií paralyzovat, plnit všechny své povinnosti, neposouvat termíny, nesnižovat kvalitu práce a nerušit schůzky. Naopak, pro udržení kontaktu a morálky, jsem v některých týmech ještě zvýšil frekvenci online meetingů. 
Jedno zajímavé ponaučení, které nám pandemie dala, bylo, že jsme najednou byli všichni na Zoomu naprosto rovnoprávní. Každý měl stejně velký čtvereček na monitoru. V minulosti totiž v našich týmech převládaly hybridní meetingy, kde se několik lidí sešlo v místnosti a druhou část týmu si pustili na velké obrazovce v čele zasedačky. Vzdáleně připojení byli většinou individuální účastníci. Ti měli vždy špatný přehled o dynamice v místnosti, často nevěděli, kdo hovoří, bývalo i hůř rozumět. Odbouráním hybridních meetingů stoupla dramaticky kvalita i výsledky celé schůzky.   
Intelektuální, věková, genderová a národnostní diverzita pomohla udržet koncentraci, týmového ducha a vyvážený pohled na řešení těžkých problémů.
V okamžiku, kdy se nám odbouraly problémy z geografickou vzdáleností, protože každý byl doma, začali jsme vnímat jako velký problém devítihodinový časový rozdíl mezi Evropou a Kalifornií.  
Foto: Helena Pěchoučková
prof. Michal Pěchouček
Právě pro zachování časové rovnoprávnosti zaměstnanců z různých míst světa jsme prosadili pravidlo čtyř hodin denně, kdy se inženýři a inženýrky na různých kontinentech rovnoměrně sobě navzájem přizpůsobovali tak, aby měli možnost se spolu potkávat v určitém časovém úseku. Někdo si přivstal, někdo zase zůstal příště déle v práci. Příště naopak. 
Tento ‘bojový režim’ jsme plánovali na poměrně krátké období několika měsíců. Pandemie a s ní spojená práce z domova ale trvá už přes rok a tento způsob práce si vybral nakonec těžkou daň na mnohých z členů mých různých týmů, ale i na mně. Bylo to prostě delší a více vyčerpávající, než jsme si všichni původně mysleli. Starání se o děti na domácí výuce, o pandemií izolované rodiče, pro mnohé uzavření v malých a na práci nevyhovujících prostorách, a nakonec rovněž vysoká frekvence online meetingů, v našem případě někdy neúměrná, nás vyčerpaly a nakonec snížily naši psychickou a emoční odolnost.
Je zajímavé, že to je okamžik, kdy nám intelektuální, věková, genderová a národnostní diverzita našich týmů pomohla udržet koncentraci, týmového ducha a vyvážený pohled na řešení těžkých problémů. V našich týmech jak v Avastu, tak i na univerzitě máme poměrně vysoké zastoupení cizinců a lidí s různou zkušeností. Ačkoliv na ČVUT aktivně podporujeme zájemkyně o studium informatiky, naše vědecké týmy jsou bohužel stále ještě dominantě mužské. V technologické divizi v Avastu máme solidní zastoupení žen a relativně hodně žen cizinek. Vrcholový management čítá šest mužů a čtyři ženy, tři Čechy a tři Brity, dvě Američanky, Holanďanku a Brazilce. Takto vyvážený leadership team dokázal provést firmu pandemií. Ve vedení technologické divize jsem jediný Čech, vedle Islanďana, Slováka a dvou Američanů. A protože letos jsme si v rámci strategie diverzity řekli, že chceme na palubu Avastu dostat více žen, cením si, že se nám daří čím dál lépe v posledních kolech výběrových řízení zvyšovat zastoupení kandidátek, které se k nám na technické pozici hlásí.
Prof. Michal Pěchouček je špičkovým expertem na umělou inteligenci a kybernetiku, vedl vědecké projekty financované americkými obrannými agenturami FAA a NASA. Je spoluzakladatelem a investorem několika úspěšných startupů z oblasti AI, v současné době je technickým ředitelem firmy Avast a vedoucím Centra umělé inteligence na ČVUT.
Přidejte se k Vogue Leaders na LinkedIn.