Vogue Leaders

Anita Valíková: Ku kvalitnejšiemu a dlhšiemu životu môže prispievať aj mentoring

Čo majú spoločné dlhovekosť, mentoring a úspešná kariéra, vysvetľuje Brand Business Director značiek Kérastase a Shu Uemura.

Ako môže mentoring prispieť k podpore zdravia a tým aj dlhovekosti?

Foto: Vogue Leaders
Na začiatok by som v krátkosti zhrnula, čo mentoring je. Ide o profesionálny rozvojový vzťah dvoch osôb, mentora a mentorovaného, kde mentor zdieľa svoje skúsenosti, znalosti a expertízu, sprevádza mentorovaného v danej tematike a podporuje ho v rozvoji. Tento vzťah funguje na princípe vzájomnej komunikácie a ochote učiť sa od seba navzájom. Celý vzťah je založený na dôvere. Nech už sú ciele mentorovaného akékoľvek, ide o proces rozvoja a tvorby psychickej stability, odolnosti, zvýšenia sebadôvery a zvládania stresu. A keďže sú psychické a fyzické zdravie neodlučiteľne spojené, tak nám z rovnice vychádza, že mentoring môže prispievať aj ku kvalitnejšiemu a dlhšiemu životu.

Tento rok značka Kérastase oznámila iniciatívu Power Talks, ktorú v druhej polke roka priveziete do Česka. Môžete opísať projekt a vysvetliť, na koho je zameraný?

Už niekoľko rokov robíme výskumy a štúdie, aby sme lepšie porozumeli tematike ženského sebavedomia. To umožňuje, aby sa ženy významne angažovali v spoločnosti – či už prostredníctvom kultivovania medziľudských vzťahov, založenia biznisov, alebo pridania hodnoty v odbore, v ktorom pracujú. V súčasnej dobe je sebavedomie žien v kríze. 
Podľa štúdie od Kérastase z roku 2022 až 74 % z 2500 zúčastnených žien uviedlo, že v rozhodujúcich okamihoch ich kariéry im sebavedomie chýba, a existujú veľké rozdiely v tom, ako ženy hodnotia svoje schopnosti, pracovné vzťahy a potenciál v porovnaní s mužmi. Nedostatok sebavedomia nielenže narúša psychiku žien, ale taktiež im bráni v získavaní príležitostí. Preto sa značka rozhodla preklenúť existujúcu „confidence gap“ a vytvoriť iniciatívu Power Talks, globálny mentoringový program pre ženy (približne vo veku 18 až 35 rokov) v spolupráci s vybranými neziskovými organizáciami v rôznych krajinách sveta vrátane Českej republiky. 

Ako táto iniciatíva podporuje a posilňuje postavenie jednotlivcov v ich osobnom a profesionálnom živote?

Mnoho žien sa kvôli nízkemu sebavedomiu bojí zažiadať o zvýšenie platu, bojovať o nové pracovné príležitosti alebo začať s vlastným biznisom. Vďaka mentoringu budeme spájať mladé ženy, ktoré majú o sebe pochybnosti, so ženami, ktoré majú skúsenosti a môžu im poradiť.

Dlhodobou víziou miestneho programu Power Talks je tzv. flash mentoringový program. Prečo práve tento?

Umožní účastníkom rýchlejšie získať skúsenosti, ktoré vedú k sebadôvere. Veríme, že aj jedna 60-minútová konverzácia dokáže mať hlboký a pozitívny vplyv na človeka. Mentoringové vzťahy, aj keď krátke, slúžia na preskúmavanie možností, objavovanie záujmov a kultivovanie schopností. Prostredníctvom podporných a rozvojových vzťahov, ako sú tieto, sa mentorovaní učia, ako robiť rozhodnutia sebavedomo. 

Ako zabezpečíte, aby boli mentorské vzťahy produktívne a vzájomne prospešné pre mentorov aj mentees?

Celý proces párovania je precízny a premyslený. V prihláške si mentorovaný okrem svojho detailného životopisu definuje ciele, ktoré by chcel dosiahnuť. Vďaka spolupráci s neziskovou organizáciou budeme mať česť pracovať so skúsenými mentormi, manažérmi, ktorí budú ďalej odovzdávať svoje znalosti. 

Budú aktivity okolo Power Talks prístupné širokej verejnosti?

Áno, nezisková organizácia, s ktorou plánujeme celý program spustiť, ponúka mentoring pre všetky ženy v  Českej republike. Plán je vytvoriť minimálne sto mentoringových dvojíc. Mentoring bude možné absolvovať osobne, online, ale aj hybridným spôsobom, takže program nebude limitovaný na väčšie mestá.

Aké sú ciele a plány spoločnosti Kérastase do budúcnosti, pokiaľ ide o ďalšiu podporu a rozvoj nielen jej zamestnancov, ale aj celej kaderníckej scény?

Jedným z pilierov Power Talks je preškolenie zamestnancov L’Oréal o podvedomých predsudkoch s cieľom podporiť sebavedomie na pracovisku. Okrem externého mentoringu a inšpiratívnej kampane bude značka Kérastase spolupracovať s organizáciou Lean In. Ich štúdie potvrdzujú, že na prelomenie predsudkov, ktoré brzdia ženy v práci, sa zamestnanci musia naučiť, ako sa pred nimi brániť. Nestačí vedieť, že predsudky existujú. Veríme, že je potrebné aktívne konať, a preto bude Lean In pre zamestnancov L’Oréal organizovať interné školenia. Na našich kaderníkov a kadernícke salony, samozrejme, tiež myslíme. Napríklad značka Matrix sa venuje modernizácii a skvalitňovaniu výučby na kaderníckych učilištiach v rámci projektu Matrix Start, ktorý inšpiruje, školí a motivuje ako študentov, tak i pedagógov. 

Aké sú podľa vás najväčšie výzvy, ktorým čelia tí, ktorí si chcú vybudovať dlhú a úspešnú kariéru v kozmetickom priemysle?

Motivácia a vízia je odlišná, ale kozmetický priemysel sa extrémne nelíši od iného. V kapitalistickom ponímaní je rovnica rovnaká: produkujeme a predávame. Akurát, „kozmetická“ vízia je robiť svet krajším zvonka aj zvnútra. Každý človek a každá situácia je taká individuálna, že neexistuje jeden jasný recept. Keď si už niekto našiel svoju cestu, moja rada by bola, aby sa naďalej rozvíjal, šiel mimo svoju komfortnú zónu, začal viac tolerovať a dívať sa na veci v súvislostiach, ale zároveň zostal nohami na zemi a hlavne aby zostal sám sebou. Autenticita a s ňou spojená kreativita sú v beau­ty priemysle veľmi dôležité, hlavne preto, že sa nedajú naučiť.

Čo by ste poradili ľuďom, ktorí práve začínajú v kozmetickom sektore? Ako si môžu zabezpečiť dlhodobý úspech?

Mladých kolegov môže brzdiť ich vlastné nastavenie očakávaní, strach z konfrontácie a vystúpenie z komfortnej zóny. Často nepoznajú svoje možnosti alebo majú už toľkokrát spomínane nízke sebavedomie. Aby sa vybudovalo zdravé sebavedomie, je potrebné nebáť sa robiť chyby, neobviňovať sa z nich, ale naopak sa z nich s pokorou poučiť. U mňa najviac fungujú zdravé a veľmi transparentné pracovné vzťahy a zanalyzovanie pre a proti predtým, než na niečo pristúpim. Samozrejme, toto znie všetko veľmi ľahko a jednoznačne, ale aj mne trvalo, kým som si na niektoré veci prišla. Ak je niekto na začiatku kariéry, ale má definovaný svoj smer, tak vrelo odporúčam si nájsť svojho mentora. Viem, že mne osobne mentoring veľmi zmenil ako pracovný aj osobný život, a trúfam si povedať, že násobne k lepšiemu.