Vogue Leaders

Anita Valíková a Silvia Bušniaková o mentoringu a podpoře žen

Předávání zkušeností a znalostí funguje nejen mezi jednotlivci, ale také na úrovni firem. Francouzská značka Kérastase se spojila s Britskou obchodní komorou v České republice na jedinečném mentoringovém projektu Kérastase Power Talks.

Skupina L’Oréal dlouhodobě podporuje posilování postavení žen. Jak spolu ladí kosmetika a feminismus? 

Anita Valíková: L’Oréal vytvára krásu, či už prostredníctvom kozmetických produktov, alebo svojimi hodnotami a iniciatívami. Chceme, aby bol svet zajtrajška spravodlivý, rôznorodý a inkluzívny a aby sa ženy podieľali na jeho formovaní. Máme bohaté skúsenosti s posilňovaním postavenia žien a spoluprácou s nimi pri budovaní sveta zajtrajška. A práve preto značka Kérastase prichádza s iniciatívou Power Talks. Uvedomujeme si, že ženy nechcú len silné vlasy, chcú byť silnými osobnosťami. Budeme spoločne pracovať na ich sebavedomí, tentoraz priamo zvnútra. 

Kérastase Power Talks organizujete ve spolupráci s Britskou obchodní komorou v České republice. Co vás k této konkrétní spolupráci vedlo?

AV: V prvom štádiu sme si detailne zmapovali mentoringovú scénu v Českej republike. Keďže naše požiadavky a predstavy boli veľmi konkrétne, vyberali sme z relatívne limitovaného počtu neziskových organizácií. Medzi nimi bola aj Britská obchodná komora (BCC), ktorá má viac než desaťročnú expertízu v mentoringu pre ženy. Po prvom kontakte a ich nadšenií z Power Talks programu sme hneď vycítili, že toto je „ono“. 
Silvia Bušniaková: Tato spolupráce obnáší mnoho emocionálních aspektů a výhod. Zaprvé uznání a důvěru v naši práci. Když si vás globální lídr v oblasti kosmetiky a krásy vybere jako partnera pro pořádání takovéto akce, potvrzuje to význam a profesionalitu BCC. Také nám to otevírá nové dveře. Kérastase Power Talks oslovují nejen obchodníky, ale i širokou veřejnost a tím nám umožňují inspirovat širší spektrum lidí. Nakonec tato spolupráce symbolizuje i silné partnerství a podporu mezi organizacemi, které se zasazují o rozvoj a růst v různých odvětvích. Je to spojení dvou silných značek ve prospěch vzdělávání a podpory žen, což má pozitivní dopad na celou společnost, krok vpřed směrem k rovnosti a prosperitě.
Foto: Jan Zima
Anita Valíková

Co přináší Power Talks? Jak se lze zapojit?

AV: Power Talks prináša prepojenie mladých žien vo veku 18–29 rokov, ktoré majú o sebe pochybnosti, so ženami, ktoré majú skúsenosti a môžu im poradiť. Program bude prebiehať vo forme flash mentoringu, počas ktorého sa mentorovaná žena a mentorka stretnú v rámci jedného štruktúrovaného sedenia. Flash mentoring si zakladá na myšlienke, že aj jedna šesťdesiatminútová konverzácia dokáže pozitívne ovplyvniť sebavedomie človeka. Hlavným cieľom programu bude posilniť sebavedomie mladých žien, rozvíjať ich kariérne zručnosti a budovať zmysluplné siete. Zapojiť sa je možné po vyplnení prihlášky na webe powertalks.cz,  kde nájdete všetky potrebné informácie o mentoringovom programe.

Také Britská obchodní komora se zaměřuje na podporu žen, každý rok pro ně například organizuje mentoringový program BCC Equilibrium. Je mentoring efektivní nástroj, jak podpořit ženy v kariéře?

SB: Je to silný nástroj pro profesní i osobní růst. Mentoring umožňuje ženám získat důležité rady a zkušenosti od profesionálů v oboru. To nejenže pomáhá rozvíjet jejich dovednosti a znalosti, ale také zvyšuje sebevědomí a sebedůvěru. Mentorský vztah dokáže poskytnout nejen praktickou podporu, ale i povzbudit k dosažení vyšších pozic a cílů. Takové programy hrají klíčovou roli v odstraňování rodových nerovností v pracovním prostředí a podporují rozmanitost a inkluzi.

Proč je dnes důležité podporovat ženy? Změnila se situace za posledních deset let?

AV: Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v Európe v roku 2011 bol na úrovni 16,2 % a o desať rokov nato 12,7 %. Ženy teda ešte stále zarábajú v priemere o trinásť percent menej za hodinu za rovnakú prácu ako muži s tou istou kvalifikáciou. Zlepšuje sa to, ale podľa odhadu by trvalo 250 rokov, kým by sa nerovnosť vyrovnala sama od seba. A preto sú iniciatívy, ako je Power Talks, dôležité, aby sme sa vyrovnali čo najskôr. Platový rozdiel je, samozrejme, len jeden z ukazovateľov, ale myslím, že presne demonštruje aj stav sebavedomia v spoločnosti.
SB: Podpora žen je v dnešní době nesmírně důležitá z mnoha důvodů. Prvním je morální imperativ zaručit rovnost a spravedlnost pro všechny bez ohledu na pohlaví. Dále, aktivní zapojení žen do pracovního trhu přináší prospěch celé společnosti. V posledních deseti letech došlo k pozitivním změnám, avšak stále existují rodové nerovnosti a stereotypy. Snahy o podporu žen by měly pokračovat, aby se dosáhlo plné rovnosti v oblastech jako platové rozdíly, zastoupení v řídících pozicích a odstranění rodových bariér. Podpora žen je nejen etickým imperativem, ale také klíčem k prosperitě a pokroku společnosti.
Foto: Jan Zima
Silvia Bušniaková

Liší se podpora žen v různých částech světa? A co dnes potřebují české a slovenské ženy? 

AV: Potreby žien sa môžu líšiť podľa ekonomickej vyspelosti krajiny. Napríklad L’Oréal založil program Solidarity Sourcing, čo je súbor inkluzívnych projektov, ktoré ženám zo znevýhodnených komunít umožnili prístup k zamestnaniu a slušnému príjmu. Vo vyspelých krajinách ako Česko a Slovensko pozorujeme pretrvávajúcu nerovnosť vo vedúcich pozíciách a odmeňovaní, a preto rozbiehame iniciatívu Power Talks, ktorá by mala v tomto smere ženám pomôcť. 
Načasovanie našej iniciatívy nemohlo byť lepšie, pretože na trhu práce sa začali diať veľké zmeny, ktoré by mohli mať dôsledky pre rodovú rovnosť v nasledujúcich rokoch. Automatizácia a umelá inteligencia napríklad nahradia pracovné miesta, zároveň rastúce príjmy a trend starnutia obyvateľstva vytvoria nové pracovné miesta. V závislosti od toho, ako sa budú zmeny vyvíjať, by budúcnosť práce mohla viesť k rodovej rovnosti – alebo jej brániť. Táto dynamická doba prinesie mnohé výzvy, na ktoré by sme sa mali pozerať ako na príležitosti. Verím, že sebavedomejšie ženy budú na túto dynamiku reagovať lepšie.
SB: Velmi se to liší v různých částech světa v závislosti na kulturních, sociálních a ekonomických rozdílech. V rozvinutých zemích, kam patří i členové EU, místní zákony a politika prosazují rovnost pohlaví. Přístup žen ke vzdělání a zaměstnání je relativně snazší a existují sítě organizací na podporu žen. V rozvojových zemích ženy často čelí diskriminaci, omezenému přístupu ke vzdělání a zdravotní péči. Tamní kultura a tradice mohou bránit jejich emancipaci. Globální organizace a neziskové instituce se snaží tyto nerovnosti zmírnit prostřednictvím projektů zaměřených na vzdělávání, mikroúvěry a posilování postavení žen.
Podpora žen směřuje především k několika klíčovým oblastem, které jsou zásadní pro dosažení rodové rovnosti a celkového rozvoje společnosti. Jeden z hlavních cílů k zajištění rovných příležitostí představuje vzdělání, nejen základní, ale i vyšší, a další odborný rozvoj. Pak tu je zaměstnanost, kde podpora míří na zajištění rovných pracovních příležitostí a odstraňování rodových rozdílů. Toto zahrnuje také podporu žen ve vedení a řídících pozicích. Nemůže opomenout sekci zdraví, kde je potřeba soustředit se na zajištění přístupu žen ke kvalitní zdravotní péči, včetně reprodukčního zdraví a prevence. Dále hraje roli podpora ekonomické nezávislosti, podnikání a podnikavosti žen včetně mikroúvěrů. Pořád řešíme podporu aktivní účasti žen v politice a veřejném životě a jejich zastoupení v nejrůznějších institucích. Nelze vynechat ani boj proti násilí a diskriminaci a v neposlední řadě tu je podpora kulturních a sociálních změn směřujících k přijetí rovnosti pohlaví.

Jak podporují ženské sebevědomí kosmetické produkty?

AV: Po stáročia ženy nosili mejkap, aby dosiahli kultúrny štandard krásy. Kozmetika sa používa strategicky na vylepšenie predností a skrytie nedostatkov. V dnešnej dobe si ženy (a aj muži!) uvedomujú dôležitosť starostlivosti o seba. Či už je to tým, že pravidelne používajú krém s SPF, vhodnú vlasovú kozmetiku alebo mejkap, ktorý demonštruje ich individualitu a postoj. Obrovská paleta možností v kozmetike nám umožňuje si vybrať a cítiť sa lepšie, krajšie, zdravšie a sebavedomejšie. CS