Vogue Leaders

Aleksandra Szol: Nic není důležitější než lidskost

V roli výkonné ředitelky e‐commerce platforem Modivo a eobuv.cz inspiruje tisíce spolupracovníků a vede firmu v sedmnácti zemích světa.
Foto: Vogue Leaders

Jaké principy uplatňujete při vedení svého týmu?

Základním principem je lidskost, nic není důležitější. Každého člena týmu považuji za rovnocenného. Týmového ducha budujeme na základech důvěry, transparentnosti, otevřené komunikace a sdílení. Věřím, že aby lidé mohli efektivně pracovat, musejí znát skutečný přínos svého počínání. Kreativní atmosféra, pocit sounáležitosti a svoboda vyjádřit svůj názor vedou k individuální odpovědnosti, přinášejí ta nejlepší řešení a především nás to musí taky bavit.

Co vás při práci motivuje?

Motivaci a inspiraci nacházím u svých kolegů. Pohánějí mě možnosti a výzvy, kterým společně čelíme. Hledáme pouze ta řešení, která přinesou skutečnou změnu. Být v neustálém pohybu, hledat nové strategie a mít zodpovědnost za kolegy mě vnitřně naplňuje.

Jak povzbuzujete své kolegy k lepším výsledkům?

Svůj tým vedu k tomu, aby mezi sebou nesoutěžili, ale motivovali jeden druhého. Často říkám: „Pokud hledáte rychlá řešení, pracujte sami. Pokud se chcete dotknout hvězd, pořiďte si k tomu silný tým.“ Při práci se snažím vytvořit prostředí, v němž může být každý otevřeně sám sebou, beze strachu rozvíjet své zájmy a dovednosti. Pocit bezpečí deaktivuje obranné mechanismy a umožní skutečně tvořit a zlepšovat se. Klíčové pro mě při hledání nových talentů nejsou znalosti jako takové, ale ochota učit se. Jedině svobodná mysl plodí výjimečné nápady.

Jak důležitá je pro vás zpětná vazba?

Zcela zásadní, bez ní nelze pracovat. V našem týmu máme jednoduché pravidlo – reagujeme okamžitě a neustále. Já sama svůj tým pravidelně žádám o zpětnou vazbu na mou práci, a pokud se mi jí nedostává, vysvětluji, proč je pro mě tak důležitá.

Je pro vás složité dávat nebo přijímat negativní zpětnou vazbu?

Je to přirozená součást naší spolupráce. Důležité je si uvědomit, že negativní nerovná se zlá a neslušná. Jde jen o reakci, která vede k efektivnějšímu plnění úkolů, lepší informovanosti a rozvoji skupiny. Při řešení problému se nesoustředíme na vinu jednotlivce, ale hledání systémových řešení. Pro mě osobně je dávat i dostávat zpětnou vazbu snadné, a dokonce bych řekla, že mě to dost baví.

Rozhodujete se při řízení týmu spíše hlavou, nebo srdcem?

Hlavou i srdcem. Souzním se strategií, již popisuje Malcom Gladwell ve své knize Jak myslet bez přemýšlení. Hovoří o mentálních procesech, které fungují rychle a automaticky bez většího množství informací. Příliš mnoho informací může někdy zatemnit úsudek, na druhou stranu je nutné nenechat se zmást stereotypy. Podnikání se neobejde bez chladné hlavy a racionálního přístupu, já se denně řídím tvrdými daty, nikdy však nezapomínám na svou vizi a zásady lidskosti. Říká se, že máme tři mozky – v hlavě, v srdci a v břiše. Když mezi sebou komunikují, přinášejí světu to nejlepší. Emoční inteligence je další ze základních dovedností, bez níž se můj tým neobejde.