Vogue Leaders

Laureen Höllge: Jako společnost musíme dělat lepší práci v podpoře žen

Termín confidence gap odkazuje na rozdíl mezi mírou důvěry ve vlastní schopnosti u mužů a žen. Podle zkušeností, které Laureen Höllge nasbírala během svého působení ve finančnictví, právě nedostatek sebevědomí ženám ztěžuje možnost prosadit se v některých odvětvích. Na sebedůvěře, tentokrát matek, staví i aplikace Mamio, které je spoluzakladatelkou.
Foto: Karolína Fialová

Jako malá jste chtěla být prezidentkou. Pamatujete si, co vás na té představě zaujalo?

Myslím, že toto období přišlo někdy potom, co jsem si přála stát se záchranářkou velryb. Pamatuji si, jak nám ve škole pouštěli dokument o Masarykovi a mě úplně dojalo, že dokázal dát Československu nadějeplný směr. Ambice stát se prezidentkou mě sice už dávno přešla, nadále ale zůstávám velkou patriotkou i optimistkou. 

Podle výzkumu výzkumu Scholastic Corporation by 66 % chlapců v USA chtělo být prezidentem, ale pouze 19 % dívek. Ta čísla přibližně korelují s poměrem mezi muži a ženami, které v Čechách aktivně investují. O čem to vypovídá?

Tím hlavním důvodem, proč ženy neinvestují tolik jako muži, je fakt, že si tolik nevěří. Z mé zkušenosti pomáhá, když vidí pozitivní příklady jiných investorek. Je také dobré, když se o investování mluví jazykem, který je pro ně přístupný, a když jsou podporovány, aby měly všechny znalosti a schopnosti, které k investování potřebují. Věřím, že stejné principy se dají aplikovat i do zapojení žen do veřejného prostoru a jejich ambicióznosti celkově. Jako společnost prostě musíme dělat lepší práci v podpoře žen a dívek. Chceme přece, aby měly sebevědomí pustit se do domén, které donedávna patřily hlavně mužům.

Jaké jsou ženy obecně investorky? 

Málokdo to ví, ale podle globálních studií jsou ženy dokonce lepšími investorkami než muži. Dokážou totiž myslet dlouhodoběji a racionálněji. Nepanikaří, když se trhy propadnou, a místo toho, aby peníze hned vybraly, posečkají, takže nerealizují ztrátu. Z dlouhodobého hlediska tak mají ženy výnosnější portfolia než muži, kteří mají tendence být v investování impulzivnější. 

V rámci svojí práce učíte o finanční gramotnosti a podporujete ženy, aby se více zajímaly o své peníze. Jaké kroky byste ženám doporučila v rámci správy svých zdrojů? 

Věřím, že přidanou hodnotou našich workshopů je, že v nich s ženami projedeme základní kroky, které by v rámci svého finančního zdraví měly dělat, tak, aby byly bez oborového žargonu a pro všechny srozumitelné. Myslím, že samotná přístupnost výkladu vede k pocitu, že to vlastně není tak složité. Obecně ženy nabádám, aby měly přehled o svých financích, vytvořily si dostatečný finanční polštář a konečně, aby peníze, které nebudou v nejbližší době potřebovat, investovaly, a nechaly je tak pracovat pro sebe. Na workshopech také vypočítáme takzvaný důchodový cíl. Ženy jsou totiž chudobou ve stáří ohrožené mnohem více. Pay gap, kterému čelí, se propisuje i do důchodu, a ten tak mají téměř o pětinu menší. 

Existují nějaké dobré knihy, podcasty nebo třeba weby, které byste budoucím investorkám doporučila pro začátek?

Doporučila bych blog na webu Fondee, kde je vše okolo investování pěkně polopaticky popsané. Zmínila bych i zahraniční platformu Ellevest a ještě český kurz Investování pro holky. 

Jak jste zkušenosti získané ve finančním světě využila při budování startupu Mamio? Je aplikace otevřená i mužům na rodičovské dovolené?

Aplikace Mamio je moderní apka pro mámy, kterým jsme chtěly nabídnout lepší podporu, než jakou doposud našly na zastaralých fórech. Ženy se na Mamiu mohou seznamovat mezi sebou, sdílet slasti a strasti mateřství a také sbírat tipy. Byť fandíme tomu, aby byli tátové angažovaní v péči o dítě, rozhodli jsme se, že Mamio bude výhradně určeno ženám, a to hlavně proto, aby se tu cítily bezpečně. Doufáme, že si skrz aplikaci nové mámy budou připadat sebevědomě v jedné z nejnáročnějších profesí: rodičovství. Naším cílem je teď aplikaci doladit a pak expandovat i v regionu střední a východní Evropy. 

Prostředí Mamio vychází z reálných zkušeností matek, které jste spolu se svou kolegyní sebíraly. Co ženy, se kterými jste mluvily, spojuje, a jak se toto odrazilo při budování aplikace?

Než jsme aplikaci začaly tvořit, udělaly jsme si průzkum mezi 1400 matkami. Ukázalo se, že 4 z 5 si ve své nové roli připadá osaměle. To je extrémně vysoké číslo. 76 % z nich ale nechodilo rádo na žádná rodičovská fóra. Proto jsme se rozhodly vytvořit přívětivou apku, kde dostanou matky podporu na míru podle své lokace a věku dítěte, aby mateřství bylo zas o něco snazší. Věříme, že vedle vzdělávacího obsahu mámy podporujeme hlavně pocitem, že na to nejsou samy. 

V rámci otázky dne se v Mamio často dotýkáte i tabuizovaných témat. Chcete otvírat diskuzi?

V otázkách dne se ptáme kromě běžných mateřských i na tabu témata, jako je duševní pohoda, sexuální a partnerský života nebo hojení po porodu. Chceme, aby se otevřeně mluvilo o zkušenostech, které mámy sice běžně zažívají, ale zároveň si v nich mohou být nejisté. Například jsme se ptaly, kdy mámy začaly poprvé cítit lásku k miminku, a ukázalo se, že není neobvyklé, že to vždy není okamžitě a rozhodně to neznamená, že jsou proto špatné mámy. 

Jakým způsobem vaše platforma podporuje vzdělávání a empowerment matek v oblasti finanční gramotnosti a osobního rozvoje?

Zatím mámy podporujeme a vzděláváme především přes Tipy týdne. Na čem ale momentálně intenzivně pracujeme, je spuštění průvodce mateřstvím, který bude uživatelkám dodávat experty garantovaný obsah na míru podle věku jejich dítěte. Průvodce přinese více obsahu, který matky provede otázkami výchovy, psychomotorického vývoje dětí, partnerských vztahů a právě také důležitou oblastí finanční gramotnosti. 
Laureen Höllge je spoluzakladatelkou aplikace Mamio, která nabízí prostor, kde se mohou seznamovat matky s podobnými zájmy podle místa bydliště. Působila jako COO české online platformy pro investování Fondee a jako konzultantka v mezinárodní poradenské společnosti BCG. Vystudovala Yale-NUS College v Singapuru. Učí o finanční gramotnosti a podporuje ženy, aby se více zajímaly o své peníze.